Німесулід: багатофакторний механізм дії для подолання різних типів болю

06.02.2024

Стаття у форматі PDF

У Сполучених Штатах Америки близько 20% дорослого населення страждають від хронічного болю, що створює значний особистий і суспільний тягар, від якого щороку економіка втрачає до 635 млрд доларів (Dahlhamer et al., 2018; Gaskin et al., 2012). Однією з головних причин хронічного болю є остеоартрит (ОА). Як найпоширеніша форма артриту, ОА нині вражає понад 32,5 млн дорослих американців. У всьому світі близько 240 млн осіб живуть із симптоматичним OA, і його поширеність зростає зі старінням населення світу (Deshpande et al., 2016; Vos et al.,2020; Allen et al., 2021; Safiri et al., 2020).

Хронічний біль негативно позначається як на фізичному, так і психіч­ному здоров’ї пацієнтів. За даними досліджень, ОА колінного суглоба значною мірою корелює з поганим психічним здоров’ям і симптомами депресії (Riddle, 2011; Park et al., 2020; Rathbun et al., 2018).

Наразі медичні методи, спрямовані на зміну перебігу захворювання та зменшення болю в разі ОА, ще не досягли бажаних результатів через їх обмежену ефективність і побічні реакції, що викликають серйозне незадоволення серед пацієнтів, які потребують комплексного підходу до лікування.

Ще однією поширеною скаргою серед жінок різного віку є первинна дисменорея (ПД). Для ПД характер­ними є болісні спазми внизу живота, які виникають незадовго до або на початку менструації без будь-якої тазової патології (Sharghi et al., 2019).

Його дебют відбувається переважно в підлітковому віці, упродовж 6‑24 місяців після менархе. Дисменореї притаманний чіткий і циклічний характер, який зазвичай є сильним упродовж першого дня менструації та триває переважно до 72 годин (Proctor et al., 2007). ­

Попри ­високу поширеність цієї пато­логії та вплив на повсякденну діяльність, її часто неадекватно лікують і навіть ігнорують, не звертаючись по медичну допомогу. Більшість ­жінок вважають ПД темою табу, а також сприймають біль як неминучу реакцію на менструацію, із якою слід миритися (Iacovides et al., 2015; Chen et al., 2019). Спираючись на отримані дані ­низки досліджень і багатофакторний механізм дії, для подолання різних типів болю препаратом вибору другої лінії ліку­вання може стати німесулід (Kress et al., 2016).

Цей лікарський засіб розробила ­група вчених на чолі з доктором George Moore. Препарат вперше отримав ліцен­зію і був представлений на фармацевтичному ринку в Італії 1985 р. (в Україні оригінальний німесулід представлено препаратом ­Німесил®). Нині він доступний у понад 50 країнах світу і посідає п’яте місце з продажу ­лікарських засобів.

Переваги застосування німесуліду

Зокрема, 2016 р. було проведено дослід­жен­ня H.G.Kress et al., у якому вчені проаналізували сучасні ­знання щодо патофізіології та лікування ­гострого болю та застосування німесуліду як нестероїдного протизапального препарату (НПЗП).

Як зазначають дослідники, до головних переваг німесуліду належать:

 • Слабка кумуляція в організмі.
 • Селективне пригнічення активності циклооксигенази‑2 (ЦОГ‑2).
 • Мультифакторний вплив на запалення.
 • Висока активність проти вільних радикалів.
 • Антибрадикініновий і антигістамінний ефекти.
 • Проникнення в синовіальну рідину.
 • Висока шлунково-кишкова без­пека (Kress et al., 2016).

Унікальний багатофакторний механізм дії німесуліду

Переважне інгібування ЦОГ‑2 забезпечує протизапальний і знеболювальний ефекти німесуліду.

Крім цього, препарат чинить пригнічувальний вплив на такі процеси, як:

 • Агрегація та міграція нейтрофілів.
 • Утворення та вивільнення гіста­міну.
 • Утворення токсичних метаболітів кисню.
 • Активність синтази оксиду азоту (NOS).
 • Продукування фактора агрегації тромбоцитів (PAF).
 • Синтез матриксних металопротеї­наз (ММП).
 • Вивільнення цитокинів, зокрема інтерлейкіну‑6 (ІЛ‑6).
 • Синтез і вивільнення речовини Р.
 • Транслокація епсилон-протеїн­кінази С у сенсорних нейронах.

Здатність німесуліду діяти на ­різні медіатори та внутрішньоклітинні ­шляхи, пов’язані з виникненням болю в разі запального процесу, забезпечує унікальний багатофакторний механізм дії цього НПЗП (рисунок).

Рисунок. Унікальний багатофакторний механізм дії німесуліду

Рисунок. Унікальний багатофакторний механізм дії німесуліду
Примітки: NGF – фактор росту нервів; Н+ – іон водню; АТФ – ​аденозинтрифосфат, CGRP – ​пептид, пов’язаний із геном кальцитоніну, ДКГ – ​дорсальний корінцевий ганглій, 5-НТ – ​5-гідрокситриптамін.
Адаптовано за D. Julius et al., 2001.

Німесулід сьогодні застосовують для лікування різних форм ­гострого болю при запаленні, наприклад болю у попереку чи скелетно-м’язового болю, після­операційного або посттравматичного болю, головного болю та нападів мігрені, включно з меструальною мігренню, первинною дисменореєю та гострим нападом подагри (Kress et al., 2016; Julius et al., 2001; Cashman, 1996; Jiang et al., 2021).

Хондропротекторні властивості німесуліду

За даними досліджень, ­німесулід захищає хондроцити від апоптозу (внаслі­док оксидативного ­стресу). Препарат накопичується в суглобах, пригнічує синтез кисню, що призводить до інгібування каспази 3, уповільнення апоптозу та інгібування ІЛ‑1 (Kress et al., 2016; Julius et al., 2001; Cashman, 1996; Jiang et al., 2021).

Дослід­жен­ня ефективності НПЗП

Метою дослід­жен­ня P.Leonenko et al. (2021) було визначення особливості застосування оригінального і генеричних НПЗП у рутинній практиці. Експеримент передбачав дві час­тини: 1-ша – ​­пілотне опитування лікарів-­стоматологів; 2-га – ​пілотний порівняльний аналіз генеричних і оригінального НПЗП, що містять гранули німесуліду, за допомогою оптичної мікро­скопії.

За результатами анонімного анкетного опитування, проведеного серед 147 стоматологів-практиків із різних областей України, 74,1% (n=109) віддали перевагу оригінальному препарату Німесил; 25,9% (n=38) – ​комерційно доступним генеричним препаратам німесуліду (як-от Аффіда, Німедар та ­Німід); 11,6% (n=17) – ​не вбачали різниці між оригінальним і генеричними препаратами; 62,6% (n=92) – ​повідомили про частіший розвиток побічних ефектів генеричних НПЗП порівняно з оригінальним; а 68,7% (n=101) – мали нижчу клінічну ефективність у боротьбі із запаленням і ­болем генеричних НПЗП проти оригінального засобу (Leonenko et al., 2021).

Розмір кристалів має значення

Зокрема, було виконано ­кількісну оптичну мікроскопію для ­виявлення відмінностей щодо розподілу за розміром кристалів активної фармацевтичної речовини в комерційно доступних оригінальних (NA) і гене­ричних (NB, NC і ND) гранулах для приготування оральної суспензії Німе­суліду.

Багаторазове збільшення кількості кристалів малої фракції в NB (р<0,001) може сприяти надшвидкому розчиненню у початкових відділах травного тракту – ​шлунку.

Наявність частинок великого розміру спричиняє неповне ­розчинення препарату, що має суттєвий вплив на біо­доступність німесуліду. Процес мікронізації призводить до утворення агрегатів (Rocha et al., 2019).

Неповне розчинення лікарського засобу в травному тракті знижує його клінічну ефективність та підвищує ­ризик розвитку побічних реакцій. А недосягнення клінічного ефекту внаслідок часткового розчинення спонукає пацієнтів приймати вищі дози препа­рату, що може призводити до небажаних явищ (Leonenko et al.,2021).

Тобто, за даними виконаного опитування на практиці виявлено різницю щодо ефектів оригінальних і генеричних НПЗП, вищу частоту побічних дій і нижчу клінічну дію при призначенні останніх засобів для знеболення.

За оптичної мікроскопії було встановлено достовірну різницю (р<0,05) розмірів кристалів та їх розподілу в гене­ричних засобів порівняно з оригінальним препаратом.

Невідповідність розмірів і розпо­ділу кристалів генериків німесуліду порівняно з оригінальним препаратом може пояснити розвиток побічних ефектів, пов’язаних із застосуванням генеричних НПЗП (Leonenko et al., 2021).

Дози та спосіб застосування Німесил®

Згідно з інструкцією для ­медичного застосування препарату Німесил® (№539 від 23.03.2023) для мінімізу­вання можливих небажаних побічних ефектів слід застосовувати найменшу ефективну дозу протягом ­найкоротшого часу.

Дорослим призначають по одному ­пакету німесу­ліду (100 мг) після їжі, макси­мальна добова доза – ​200 мг.

Максимальна тривалість курсу лікування німе­сулідом ­становить 15 днів.

Ефективність гранул Німесил® для купірування болю за подагричного артриту

Як зазначають дослідники, ­завдяки застосуванню гранул Німесил® у пацієнтів вдавалося швидше ­полегшувати біль порівняно з прийманням таблетків німесуліду або диклофенаку і забезпечувати купірування гострого подагричного артриту у 80% випадків (Kudaeva et al., 2007).

Купірування післяопераційного болю

За даними дослід­жен­ня, застосування німесуліду значно ­ефективніше купірувало післяопераційний біль ­порівняно з прийманням ­напроксену і плацебо після артроскопічного втручання на колін­ному суглобі (Binning, 2007).

Лікування дисменореї

Ефекти застосування німесуліду:

 • Трансформує патологічні дисменорейні контрактури гладенької мускулатури в еуменорейні фізіологічні скорочення.
 • Не чинить впливу на показники тиску в цик­лах (робочий тиск).
 • Знижує високі рівні простаглан­динів (ПГ) PGF2α, PGE1 та PGE2 у менструальній крові.
 • Сприяє повній нормалізації типового високого судинного опору матки за дисменореї.
 • Забезпечує виразний знеболювальний ефект через 30‑60 хв.

Як відомо, висока продукція простагландину, яку виявляють у тканині ендометрія та про що свідчать високі рівні ПГ у менструальній крові, є чинником розвитку первинної дисменореї. Власне, нормалізація продукування ПГ за допомогою застосування НПЗП дає змогу перетворити болісні ­безкисневі контрактури гладенької ­мускулатури матки на безболісні скорочення (Pulk­kinen, 2001).

Доплерографія

За даними дослід­жен­ня, у пацієнток із дисменореєю приймання німесу­ліду краще та швидше зменшувало біль, ніж напроксену.

Застосування німесуліду полегшу­вало симптоми та забезпечувало зниження індексу пульсації (ІП) маткової ­артерії раніше, ніж напроксен (Pirho­nen, 1995).

Шлунково-кишкова переносимість

Ризик шлунково-кишкових ускладнень у разі застосування німесуліду нижчий, ніж за багатьох інших НПЗП, які широко використовують ­пацієнти з гострим болем (Kresset et al., 2016; Castellsague et al., 2013).

Ризик виникнення цереброваскулярних явищ за остеоартриту

Застосування німесуліду в осіб з остео­артритом не спричиняло статистично значущого підвищення ризику цереброваскулярних явищ (Lapi et al., 2016).

Загальний ризик тяжких печінкових реакцій на НПЗП і парацетамол

За даними досліджень, частота ура­ження печінки, пов’язана із застосуванням німесуліду, повністю відповідає такій за приймання інших НПЗП, а загальний ризик розвитку тяжких печінкових реакцій є низьким (Gulmez et al., 2013).

Висновки

Отже, Німесил® має виразний проти­запальний, хондропротекторний і проти­больовий ефекти, хорошу пере­носимість і може бути препаратом вибору в багатьох клінічних випадках, як-от дисменорея, ­купірування після­операційного болю та за ­подагричного артриту.

Підготував Денис Соколовський

Тематичний номер «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» № 6 (91) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

27.03.2024 Терапія та сімейна медицина Бенфотіамін: фокус на терапевтичний потенціал

Тіамін (вітамін В1) – важливий вітамін, який відіграє вирішальну роль в енергетичному обміні та метаболічних процесах організму загалом. Він необхідний для функціонування нервової системи, серця і м’язів. Дефіцит тіаміну (ДТ) спричиняє різноманітні розлади, зумовлені ураженням нервів периферичної та центральної нервової системи (ЦНС). Для компенсації ДТ розроблено попередники тіаміну з високою біодоступністю, представником яких є бенфотіамін. Пропонуємо до вашої уваги огляд досліджень щодо корисних терапевтичних ефектів тіаміну та бенфотіаміну, продемонстрованих у доклінічних і клінічних дослідженнях....

24.03.2024 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Основні напрями використання ітоприду гідрохлориду в лікуванні патології шлунково-кишкового тракту

Актуальність проблеми порушень моторної функції шлунково-кишкового тракту (ШКТ) за останні десятиліття значно зросла, що пов’язано з великою поширеністю в світі та в Україні цієї патології. Удосконалення фармакотерапії порушень моторики ШКТ та широке впровадження сучасних лікарських засобів у клінічну практику є на сьогодні важливим завданням внутрішньої медицини....

24.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Розувастатин і розувастатин/езетиміб у лікуванні гіперхолестеринемії

Дисліпідемія та атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (АСССЗ) є провідною причиною передчасної смерті в усьому світі (Bianconi V. et al., 2021). Гіперхолестеринемія – ​третій за поширеністю (після артеріальної гіпертензії та дієтологічних порушень) фактор кардіоваскулярного ризику в світі (Roth G.A. et al., 2020), а в низці європейських країн і, зокрема, в Польщі вона посідає перше місце. Актуальні дані свідчать, що 70% дорослого населення Польщі страждають на гіперхолестеринемію (Banach M. et al., 2023). Загалом дані Польщі як сусідньої східноєвропейської країни можна екстраполювати і на Україну....

24.03.2024 Терапія та сімейна медицина Життя в дослідженні нових ліків

Однією із найвагоміших знахідок із часу відкриття дигіталісу Нобелівський комітет назвав синтез і дослідження β-блокаторів, які зараз мають провідні стабільні позиції у лікуванні більшості серцево-судинних хвороб (ішемічна хвороба серця – ​стенокардія, гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, тахіаритмії) (Радченко О.М., 2010). Це епохальне відкриття зроблено під керівництвом британського фармаколога Джеймса Блека (James Whyte Black), який отримав за нього Нобелівську премію в 1988 році. ...