Цинабсин у лікуванні пацієнтів із гострим та хронічним риносинуситом

06.03.2024

Стаття у форматі PDF

Пацієнти з риносинуситами (РС) складають ≈30% усіх хворих оториноларингологічного профілю, причому їхня кількість продовжує зростати через тенденцію до ослаблення місцевого та системного імунітету популяції світу, збільшення кількості випадків алергічних реакцій та наростання резистентності мікроорганізмів. Основними клінічними ознаками РС є утруднене носове дихання, виділення з носа та головний біль, які значно знижують якість життя пацієнтів. Окрім того, РС може спричиняти орбітальні та внутрішньочерепні ускладнення, погіршувати функцію нижніх відділів дихальної системи та несприятливо впливати на стан серцево-судинної системи.

Риногенний РС має поліетіологічне походження та широкий спектр клінічних проявів. У більшості випадків РС виникає унаслідок гострої респіраторної вірусної інфекції на тлі порушеної імунної відповіді, змін реологічних властивостей назального секрету, розладів мукоциліарного кліренсу та набряку слизової оболонки носа. Перелічені чинники погіршують дренування приносових пазух.

Призначення різнопланових медичних засобів у більшості випадків не лише не забезпечує ефективного лікування РС, а ще й супроводжується несприятливими побічними явищами, особливо у випадку тривалого застосування.

Лікування РС сприяє усуненню секреторного застою в приносових пазухах і відновленню мукоциліарного кліренсу. Однією з можливостей терапії РС є неіндивідуалізоване гомеопатичне лікування (НІГЛ). НІГЛ активує саморегулювальні механізми організму, дозволяючи йому ефективно протистояти низці гострих і хронічних захворювань. Ефективність НІГЛ при оториноларингологічних хворобах була багаторазово продемонстрована в клінічних дослідженнях, включаючи рандомізовані подвійні сліпі плацебо-контрольовані та контрольовані постмаркетингові дослідження. Метааналіз H.J. Kim і співавт. (2006) включав 12 досліджень за участю пацієнтів із хворобами верхніх відділів дихальних шляхів, у 11 з яких було встановлено перевагу НІГЛ. У сучаснішому метааналізі вивчалися 75 рандомізованих клінічних досліджень за участю пацієнтів із 48 різними клінічними станами. Дослідження, які включали конкретні кількісні дані, також підтвердили ефективність НІГЛ (Mathie R.T. et al., 2019).

Загалом лікування РС може бути успішним лише за умови терапевтичного впливу на всі ланки патологічного процесу. Зазвичай призначається перелік етіотропних, патогенетичних і симптоматичних засобів, однак більшість із них нездатна впливати на всі прояви хвороби та складники патогенезу, забезпечуючи лише частковий ефект.

Мета дослідження R. Benchev і D. Vicheva (2023) – ​вивчення ефективності лікування гострого чи загострення хронічного РС за допомогою НІГЛ із використанням препарату Цинабсин (Alpen Pharma AG, Німеччина). Їхнє неінтервенційне багатоцентрове проспективне дослідження включало 204 пацієнтів, 4 із яких згодом виключили згідно критеріїв виключення, а 20 – ​виключені з оцінки результатів дослідження на основі прийому супутньої фармакотерапії (глюкокортикостероїдів, фторхінолонів, місцевих антибіотиків, інгібіторів протонної помпи, антигістамінних засобів, гіалуронової кислоти). Таким чином, 180 пацієнтів лікувались лише Цинабсином, і це є основою проведених статистичних оцінок.

Цинабсин – ​комбінований засіб, який містить Cinnabaris D3 25,0 мг, Hydrastis D3 25,0 мг, Kalium bichromicum D3 25,0 мг та Echinacea D1 25,0 мг. Cinnabaris, Hydrastis і Kalium bichromicum сприяють зменшенню набряку слизових оболонок, покращують носове дихання, знижують секрецію слизу та інтенсивність відчуття тиску в ділянці голови, а Echinacea посилює власні захисні властивості організму. В дослідженні Цинабсин призначався сублінгвально; в гострому періоді (3 дні) діти віком 6-12 років отримували 1 таблетку 1 р/1-2 год, 6 таблеток/добу, а діти віком >12 років і дорослі – ​1 таблетку 1 р/1 год, 12 таблеток/добу, після гострого періоду (із 4-го по 14-й день) – ​по 1-2 таблетки 3 р/добу.

Під час кожного візиту оцінювалися 5 основних симптомів РС: головний біль, відчуття болю або тиску в ділянці обличчя (при натисканні на верньощелепну пазуху), закладеність носа (утруднення носового дихання), виділення з носа та фарингеальне (постназальне) стікання слизу. Оцінка проводилася за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ). Пацієнти також заповнювали опитувальник щодо стану здоров’я, а стан слизової оболонки носа оцінювався за результатами риноскопії. Первинні кінцеві точки: загальна оцінка 5 основних симптомів РС на 1-й, 3-й та 14-й день, а також оцінка зменшення набряку, гіперемії, виділення секрету, вторинною – ​динаміка типових симптомів РС.

При кожному з візитів дослідження спостерігалося зменшення сумарної оцінки 5 основних симптомів РС (рис. 1). Що тривалішим було лікування, то вираженішим виявлялося покращення: так, відмінність між оцінкою на 3-му та 2-му візитах була більшою, ніж між оцінкою на 2-му та 1-му візитах.

Рис. 1. Загальна оцінка 5 основних симптомів РС

Рис. 1. Загальна оцінка 5 основних симптомів РС

Лікування Цинабсином асоціювалося зі зменшенням набряку; при застосуванні цього засобу відносний ризик (ВР) набряку становив 0,83 (95% довірчий інтервал (ДІ) 0,78-0,89). Оцінка динаміки набряку свідчить про позитивний вплив Цинабсину на цей симптом РС. Під час 4-го візиту майже в половини пацієнтів набряк був відсутнім (рис. 2).

Рис. 2. Оцінка тяжкості набряку

Рис. 2. Оцінка тяжкості набряку

Аналогічно під час 4-го візиту майже в 60% пролікованих Цинабсином пацієнтів була відсутня гіперемія слизової оболонки носової порожнини. ВР гіперемії на тлі застосування Цинабсину склав 0,85 (95% ДІ 0,80-0,91), а ВР виділення носового секрету – ​0,70 (95% ДІ 0,63-0,77). Отже, Цинабсин зменшував інтенсивність назальної секреції, а також вираженість гіперемії та набряку слизової оболонки носа.

Оцінка вторинних кінцевих точок за ВАШ виявила статистично достовірне зниження вираженості всіх симптомів РС (головного болю або болю в ділянці обличчя, болю при натисканні в ділянці верхньощелепної приносової пазухи, закладеності носа, виділень з носа та постназального стікання) на тлі застосування Цинабсину. Динаміка зниження інтенсивності головного болю представлена на рисунку 3. При 1-му візиті оцінка цього симптому за ВАШ складала 2,52±0,19 бала, а при 4-му – ​лише 1,05±0,08.

Рис. 3. Зменшення інтенсивності головного болю за ВАШ на тлі прийому Цинабсину

Рис. 3. Зменшення інтенсивності головного болю за ВАШ на тлі прийому Цинабсину

Аналогічні тенденції спостерігалися і для болю в ділянці обличчя та болю при натисканні на верхньощелепну приносову пазуху, а також для закладеності носа (рис. 4). Під час 1-го візиту оцінка закладеності носа складала 2,03±0,15 бала, а під час 4-го – ​1,57±0,12 бала (р<0,05). Для постназального (фарингеального) стікання ці показники становили 2,77±0,21 бала та 1,49±0,11 бала відповідно (р<0,05).

Рис. 4. Зменшення закладеності носа за ВАШ на тлі прийому Цинабсину

Рис. 4. Зменшення закладеності носа за ВАШ на тлі прийому Цинабсину

Найвираженішими покращеннями внаслідок застосування Цинабсину виявилися зменшення закладеності та виділень з носа; інтенсивність головного болю та болю в ділянці обличчя зменшувалися повільніше.

Цікавими є результати опитування пацієнтів щодо стану здоров’я. Хороший стан здоров’я («значне покращення», «покращення», «скарги відсутні») під час 2-го візиту спостерігався в 29,4% учасників, під час 3-го – ​у 82,2%, а під час 4-го – ​у 93,9% (рис. 5).

Рис. 5. Оцінка стану здоров’я пацієнтів

Рис. 5. Оцінка стану здоров’я пацієнтів

Переносимість препарату оцінили як дуже хорошу 99,4% учасників. У 1 пацієнта відзначалося підвищення температури, не пов’язане із прийомом препарату.

Отже, застосування Цинабсину зумовлювало зниження вираженості основних симптомів РС, яке підтверджувалося при кожному візиті. Для всіх вторинних кінцевих точок спостерігалася статистично достовірна тенденція до покращення. Цинабсин зменшував набряк і гіперемію слизової оболонки носа, а також вираженість назальної секреції. З усіх симптомів РС найвираженішим був вплив на закладеність та виділення з носа. Важливо, що суб’єктивна оцінка свого стану самими пацієнтами майже завжди достовірно корелювала з результатами об’єктивного обстеження, проведеного дослідниками. На момент 4-го візиту лікування Цинабсином було ефективним у 93,9% учасників, а переносимість препарату виявилася дуже хорошою в 99,4% пацієнтів. Прихильність до ­Цинабсину склала 100%.

Friese К.Н. та співавт. (2007) виявили зменшення вираженості ­симптомів ­гострого РС на тлі 7-денного лікування Цинабсином із 12,1±1,6 до 5,9±2,0 бала; натомість у групі плацебо оцінка зменшилася з 11,7±1,6 лише до 11,0±2,9 бала (p<0,0001). Отже, ефективність комплексного лікарського засобу Цинабсин доведена у подвійному-сліпому рандомізованому плацебо-контрольованому клінічному дослідженні з якісним дизайном та високим рівнем доказовості 1b за сучасними стандартами доказової медицини і достовірно не є плацебо-ефектом, яким іноді намагаються пояснити дію гомеопатичних засобів. Висока ефективність і хороша переносимість Цинабсину були отримані й в інших клінічних дослідженнях та підтверджені багаторічним успішним досвідом застосування в різних країнах (у тому числі в країнах ЄС), а також в експериментальному випробуванні, яке виявило модулювальний вплив цього засобу на імунну систему, що проявлялось активацією протизапальних механізмів і позитивним впливом на противірусні механізми (Melnikov O.F. et al., 2019).

Висновки

Висока терапевтична ефективність, хороша переносимість і відмінна безпека обумовлюють доцільність застосування Цинабсину в лікуванні гострого чи загострень хронічного РС. Цинабсин знижує вираженість усіх основних симптомів РС як за суб’єктивною оцінкою пацієнтів, так і відповідно до даних об’єктивного обстеження.

За матеріалами: Benchev R., Vicheva D. Treatment with Cinnabsin in patients with acute and exacerbated chronic rhinosinusitis. Romanian Journal of Rhinology 2023; 13: 165-181. doi: 10.2478/rjr‑2023-0025.

Підготувала Лариса Стрільчук

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 4 (565), 2024 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

08.05.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Усі захворювання від нежитю, і лише кілька – від любові... Диференційний підхід до діагностики та лікування нежитю

Весна – чарівний час, що приносить із собою не лише чудове відчуття закоханості, а й банальний нежить, який супроводжується запаленням / подразненням слизової оболонки носа. Цей патологічний симптом заважає магії любові та розвитку близьких стосунків, але може бути ознакою декількох захворювань, найчастіше – першим симптомом гострого риносинуситу (ГРС) або алергічного риніту (АР) [3]. Тоді перед лікарем постає непросте завдання, адже, щоб допомогти пацієнту зберегти теплі весняні почуття, необхідно спочатку діагностувати захворювання, а потім – призначити найефективнішу комбінацію ліків. Спробуємо разом розібратися та знайти оптимальне вирішення цієї, на перший погляд, дуже простої проблеми....

23.04.2024 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Біль при риносинуситі: запитання та відповіді

Риносинусит (РС) є одним із найчастіших захворювань у первинній медичній практиці. Трьома найбільш чутливими й специфічними симптомами гострого РС є виділення з носа, закладеність носа, лицевий і головний біль. Неконтрольований гострий біль значно погіршує якість життя пацієнтів із РС: спричиняє психоемоційні розлади, знижує працездатність і соціальну активність, сприяє хронізації больового синдрому і збільшує вартість лікування. Отже, полегшення болю при РС є найпершим завданням лікаря....

23.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Біль у горлі: сучасне мистецтво лікування

У всьому світі біль у горлі, зумовлений запальними захворюваннями горла (ЗЗГ), є найчастішою причиною звернень до лікарів загальної практики та оториноларингологів; із ним пов’язано ≈25% відвідувань лікаря. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, >100 соматичних захворювань із провідним інфекційно-залежним і токсико-алергічним механізмом пов’язані саме із ЗЗГ. Здебільшого причина болю в горлі – ​гостре запалення інфекційного ґенезу: ГТ, ГФ і ГРВІ....

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Призначення антибактеріальних препаратів при гострому риносинуситі відповідно до сучасного підходу протидії розвитку антибіотикорезистентності

Антибіотикорезистентність (АБР) визнано загрозою для глобального здоров’я, яка щороку спричиняє мільйони смертей в усьому світі. Невідповідне та надмірне використання антибіотиків (АБ) зумовлює підвищення стійкості мікробних збудників і негативно впливає на ефективність цих дуже важливих лікарських засобів. Завдяки Глобальному плану дій щодо АБР Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) працює над поліпшенням нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів і скороченням нераціонального використання АБ. ...