Ефективність ефірних олій у лікуванні гострої застуди

24.03.2024

Стаття у форматі PDF

Застуда та інші інфекції дихальних шляхів – актуальна проблема охорони здоров’я через високий рівень захворюваності, що перевищує такий інших інфекційних патологій.
З метою підвищення кваліфікації лікарів загальної практики та обміну досвідом з актуальних питань лікування інфекційних захворювань у лютому була проведена науково-практична конференція «Академія сімейного лікаря. Для кого небезпечні сезонні інфекції? Загроза сезонних інфекцій. Погляд пульмонолога, інфекціоніста, алерголога, ендокринолога, кардіолога, педіатра» за участю провідних вітчизняних спеціалістів-практиків.

У рамках заходу експерт Міністерства охорони здоров’я України з оториноларингології, член Європейської асоціації алергологів, імунологів та імунореабілітологів, завідувач кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Сергій Михайлович Пухлік мав слово з доповіддю «Сучасні підходи до лікування гострої застуди».

Застуда є однією з найпоширеніших хвороб людини. За визначенням Національного інституту здоров’я та вдосконалення медичної допомоги Великої Британії (NICE), застудаце нетяжка самообмежувальна інфекція верхніх дихальних шляхів, яка характеризується закладеністю та виділеннями з носа, чханням, болем у горлі, кашлем. Застуду можуть провокувати всі відомі на сьогодні респіраторні віруси (риновіруси, коронавіруси, віруси парагрипу, респіраторно-синцитіальний вірус, аденовірус тощо), а також віруси, які не належать до респіраторних, як-от ентеровіруси, і бактерії (Eccles R. et al., 2023).

Розвиток пандемії коронавірусної хвороби (COVID‑19) привернув увагу всього світу винятково до вірусу ­SARS-CoV‑2, але станом на зараз цей вірус спричиняє переважно легкі симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).

Залежно від етіологічного чинника ГРВІ може мати різний перебіг і симптоматику. Загалом клінічна картина ГРВІнаслідок не безпосередньої дії самого вірусу, а імунної відповіді на цю дію; зазвичай включає закладеність носа, кашель, біль у горлі та посилену втомлюваність, які чинять потужний несприятливий вплив на загальне самопочуття (Smith A. et al., 2023).

Що стосується патогенетичного підґрунтя ГРВІ на біохімічному рівні, то біль у горлі виникає унаслідок вивільнення брадикініну в ділянці глотки (Proud D. et al., 1988), а головні та м’язові болі й лихоманкавнаслідок вивільнення цитокінів, які сприяють руйнуванню білків організму.

Крім того, брадикінін і гістамін провокують закладеність носа шляхом вазодилатації, надмірного виділення слизу та прозапальних медіаторів, а також сенсибілізують і стимулюють чутливі нервові закінчення, індукуючи кашель, який зазвичай розпочинається через 48 год після виникнення інших симптомів та триває значно довше за ці симптоми.

Оскільки симптоматика зумовлена не самим етіологічним чинником, а стандартною імунною відповіддю організму, може бути складно розрізнити застуду, грип і нетяжкі форми COVID‑19 на основі винятково клінічної картини.

Частими симптомами застуди є чхання, нежить, закладеність носа, біль у горлі, нетяжкий кашель, біль у всьому тілі. Лихоманка зустрічається рідко. Задишка, візинг відсутні.

Препарати для лікування застуди можна розподілити на три категорії: засоби, які застосовуються здоровими особами для підтримки функції імунної системи; противірусні засоби, котрі необхідно вживати відразу при появі симптомів; засоби, що використовуються для суб’єктивного покращення стану (Eccles R., 2023).

Відповідно до Позиційного документа з рекомендаціями для найкращої практики (липень 2023 р.), у якому представлені узагальнені рекомендації експертів із Німеччини, Іспанії, Італії, Великої Британії, лікування нетяжких ГРВІ є винятково симптоматичним і має прискорювати одужання та полегшувати симптоматику.

Описано, що ароматичні складники натуральних рослинних екстрактів (наприклад, евкаліпта, м’яти, сосни тощо) чинять багатогранний модулювальний вплив на кашлеві рецептори та назальні TRP‑канали; це дозволяє зазначеним речовинам одночасно впливати на спектр симптомів ГРВІ.

Для ароматичних речовин рослинного походження описані також антипіретичні, аналгетичні, протизапальні й антибактеріальні властивості.

Важливо, що в дослідженнях зафіксовано сприятливий вплив ефірних олій на такі суб’єктивні кінцеві точки, як відчуття вільного дихання та якість сну, оскільки симптоматичне полегшення (за оцінкою самого пацієнта) є ознакою покращення загального самопочуття, зниження стресу та поліпшення якості життя.

Слід зауважити, що комбінації різних ефірних олій ефективніше усувають кашель, ніж окремі складники (PackmanE.W., LondonS.J., 1980). Так, суміш ефірних олій евкаліпта, апельсина, мирта, лимона (ELOM‑080) мала достовірну перевагу над плацебо в зменшенні кашлю та розладів сну (Gillissen A. et al., 2013). У Європі цей препарат представлений під торговою назвою GeloMyrtol, в УкраїніРесперо Миртол / Респеро Миртол форте.

У цьому дослідженні 413 пацієнтів із гострим бронхітом було рандомізовано до груп лікування або плацебо; стан хворих оцінювався через 7, 10 та 14 днів терапії. Через 1 тиж лікування в осіб групи застосування суміші ефірних олій кашель зменшився на 62,1%; натомість в учасників групи плацеболише на 49,8%. На тлі лікування ELOM‑080 час до зменшення інтенсивності кашлю удвічі був достовірно меншим, окрім того, спостерігалися менша частота утрудненого відкашлювання, менша імовірність порушень сну внаслідок сильного кашлю в нічний час і нижча загальна оцінка тяжкості перебігу бронхіту. Лікування ELOM‑080 добре переносилося.

Препарат Респеро Миртол випускається у формі м’яких желатинових капсул витягнутої форми природного жовтуватого кольору, які є кишковорозчинними. Активна речовинадистильований бленд чотирьох ректифікованих ефірних олій (ELOM‑080). Дозування120 та 300 мг. Препарат швидко всмоктується в тонкому кишечнику. Пікова концентраціячерез 2,5 год. Виводиться через слизову оболонку бронхів. Респеро Миртол рекомендований EPOS (2012, 2020) та національним протоколом із ведення пацієнтів із гострим риносинуситом.

У 16 центрах Німеччини проведено багатоцентрове подвійне сліпе рандомізоване (з подвійною імітацією) клінічне дослідження, метою якого було оцінити більшу ефективність Миртолу (300 мг) та/або іншої ефірної олії порівняно із плацебо, ґрунтуючись на оцінці симптомів до і після лікування, необхідності застосування антибактеріальних засобів, а також потребі в подальшому лікуванні. До випробування залучили 331 амбулаторного пацієнта віком >18 років із діагнозом гострого синуситу. Тяжкість синуситу оцінювали за шкалою оцінки симптомів. Для залучення до дослідження оцінка мала становити 10 із 25 максимально можливих балів. 330 хворих включили до аналізу всіх рандомізованих пацієнтів (ІТТ, всі хворі, котрі отримали щонайменше одну дозу досліджуваного лікарського засобу), а також 291 пацієнтадо статистичного аналізу (популяція для аналізу ефективності (ЕАР)всі хворі, які закінчили дослідження відповідно до протоколу дослідження). Результати випробування продемонстрували, що препарат Респеро Миртол є ефективним у лікуванні неускладненого гострого синуситу в комбінації з протизастійними засобами. Суттєво більше зниження модифікованої оцінки симптомів синуситу спостерігалося через 6±2 днів (–10,3 порівняно з –9,0 бала) для препарату Респеро Миртол у дозі 300 мг і плацебо відповідно (p<0,02). Менша кількість хворих потребувала подальшого лікування антибіотиками через 6±2 днів порівняно із плацебо (7,3 порівняно із 12,6%). Кількість та природа небажаних явищ довели хорошу переносимість препарату Респеро Миртол (Federspil P. et al., 2000).

Ці результати підтверджено також за результатами метааналізу, в якому проаналізували дані 34 публікацій, після чого було зроблено висновок, що суміш ефірних олій евкаліпта, апельсина, мирта та лимона є ефективним і безпечним способом лікування не лише бронхіту й синуситу, а й середнього отиту. Основним механізмом дії цього засобу автори вважають потужний вплив на мукоциліарний кліренс (Fürst R. et al., 2019).

Було проведено дослідження, присвячене оцінці фармакологічних ефектів дистиляту ректифікованих ефірних олій евкаліпта, солодкого апельсина, мирта, лимона, стандартизованих на первинних культурах епітелію верхніх дихальних шляхів людини, зокрема щодо транспорту електролітів, частоти скорочень вій, гідратації поверхневої рідини дихальних шляхів, швидкості транспорту слизу. Для цього добре диференційовані синоназальні культури клітин людини на межі повітря та рідини обробляли на апікальній або базолатеральній поверхні різними концентраціями дистиляту ректифікованих ефірних олій. Дослідження показало, що базолатеральне застосування дистиляту стандартизованих ректифікованих ефірних олій суттєво стимулює як відтік хлоридів, так і частоту биття війок. Усі значення для препарату в концентрації 0,5%, внесеного базолатерально, були значно вищими порівняно із плацебо. Для препарату в концентрації 0,1%, внесеного базолатерально, тільки значення для часових точок від 15 хв були значно вищими порівняно із плацебо (Lai Y., Dilidaer D. et al., 2014).

ELOM‑080 (Респеро Миртол)стандартизована очищена суміш ефірних олій, яка має потужну доказову базу та внесена до низки європейських і міжнародних настанов із лікування респіраторних захворювань, як-от EPOS (2020) та DEGAM (2018). Відповідно до наявних даних, цій суміші олій притаманна багатофакторна дія: протизапальна, антибактеріальна, противірусна, секретомоторна та муколітична.

Завдяки цим ефектам Респеро Миртол зменшує вираженість 5 основних симптомів гострого вірусного риносинуситупровідного синдрому всіх ГРВІ, а саме нежитю, постназального стікання, закладеності носа, головного болю та відчуття болю / тиску в ділянці обличчя (Pfaar O. et al., 2022). Важливо, що суміш ефірних олій евкаліпта, апельсина, мирта, лимона допомагає полегшити симптоми та протидіяти патогену на всіх стадіях застуди.

Препарат Респеро Миртол рекомендовано використовувати одразу за появи перших симптомів застуди. Ефекти препарату: забезпечує вільне дихання та ясність голови, зменшує набряк слизових оболонок, чинить протизапальну дію, усуває закладеність носа, біль у горлі, протидіє поширенню хвороби до нижніх дихальних шляхів, має антибактеріальний ефект, прискорює виведення хвороботворних мікроорганізмів, полегшує сухий кашель, переводячи його у вологий, розріджує мокротиння, полегшує і зменшує вологий кашель.

Висновки

  • ГРВІ, грип і COVID‑19 залишаються найпоширенішими інфекційними захворюваннями на планеті, які щороку уражають значну частку світової популяції.
  • Оскільки абсолютна більшість гострих респіраторних захворювань має вірусну природу та може бути зумовлена впливом будь-якого з >200 респіраторних і нереспіраторних вірусів, антибіотикотерапія та противірусні препарати в цій ситуації неефективні.
  • Натомість на перший план виходить симптоматичне та патогенетичне лікування, вагомою складовою якого є засоби на основі ефірних олій, наприклад, комбінація ефірних олій евкаліпта, солодкого апельсина, мирта, лимона (ELOM‑080Респеро Миртол).

Підготував Олександр Соловйов

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 4 (565), 2024 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Інфекційні захворювання

16.05.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Особливості перебігу герпесвірусної інфекції на тлі посттравматичного стресового розладу

За матеріалами Науково-практичної конференції «Стрес-індуковані імунні розлади та їх наслідки в умовах воєнного часу» (29 лютого 2024 р.) ...

16.05.2024 Психіатрія Терапія та сімейна медицина Практика психотерапевта: психотехніки кейсу «швидкої допомоги»

У статті висвітлено необхідні прийоми роботи психотерапевта, починаючи з вибору оптимальної комунікації. Наведені у статті психотехніки не вимагають від лікаря загалом ні глибоких теоретичних знань, ні великого практичного досвіду. Цим вони привабливі, і, оскільки достатньо ефективні, можуть стати корисними не тільки для вузького кола психотерапевтів, але і для багатьох сімейних лікарів. ...

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Терапія та сімейна медицина Тривожні та інші емоційні розлади сьогодення: роль фітотерапії

За останнє століття у світі значно зросла кількість подій планетарного рівня, які призвели до хвилі постстресових та емоційних розладів. На жаль, ця ситуація не оминула й Україну. Через розв’язану рф війну страждають і ті, хто опинився в зоні бойових дій або в окупації, і ті, хто живе в тилу, і вимушені внутрішні переселенці, і ті, хто виїхав за кордон. Перевтома, тривожність і тривалий стрес виснажують організм, шкодять фізичному здоров’ю, можуть стати тригером порушень психіки, що скорочують тривалість життя. ...

16.05.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Оланзапін та арипіпразол у лікуванні пацієнтів із психотичними розладами: порівняльна ефективність і профілі безпеки

Антипсихотичні препарати застосовують для лікування психозу ще з 50-х років минулого століття (Чекман, 2011). Їх призначають для лікування гострого психозу будь-якої причини, а також хронічних психотичних розладів, як-от шизофренія. Також антипсихотики ефективні при лікуванні гострого збу­дження, біполярної манії та інших психічних станів. У клінічній практиці важливим аспектом є адекватний вибір антипсихотика з оптимальним балансом щодо його переваг і потенційних побічних ефектів, що поліпшує прихильність пацієнтів до лікування. Пропонуємо до вашої уваги огляд результатів рандомізованого контрольованого дослі­дження, опублікованого у статті N. Ghitoli «Efficacy and Side Effects of Aripiprazole and Olanzapine in Patients with Psychotic Disorders: A Randomized Controlled Trial» видання OMJ (Oman Medical Journal) (2023 Sep; 38(5): e553), метою якого було порівняти ефективність і профіль безпеки застосування оланзапіну та арипіпразолу для лікування пацієнтів із психотичними розладами. ...