Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи

21.04.2024

Резолюція Міжнародного медичного форуму від 15.12.2023

У Львові 13-15 грудня 2023 року відбувся міжнародний медичний форум (ММФ) «Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи», присвячений 150-річчю Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), 125-річчю Лікарської комісії НТШ (ЛК НТШ), а також 25-річчю кафедри та центру клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. На заключному засіданні після обговорення учасниками заходу були прийняті положення резолюції ММФ.

Положення резолюції міжнародного медичного форуму

1.  Максимальна увага військовій медицині щодо нових засобів лікування та реабілітації, її імплементації в стандарти НАТО.

2.  Впровадження результатів наукових досліджень у практичну медицину України, Європи, світу.

3.  Розробка наукових проєктів (грантів) українських учених і лікарів зі світовими фаховими спільнотами та створення міжнародних консорціумів.

4.  Співпраця з міжнародними та українськими партнерами щодо організації медичних досліджень у сфері клінічних наук (трайли).

5.  Відстоювання змін у додипломній і післядипломній освіті лікарів з імплементацією її в міжнародну систему медичної освіти.

6.  Проведення спільно зі СФУЛТ (Світова федерація українських лікарських товариств), ВУЛТ (Всеукраїнське лікарське товариство) та УЛТ (Українське лікарське товариство) у Львові щорічних міжнародних і фахових конференцій під егідою НТШ.

7.  Розвиток партнерства ЛК НТШ з фаховими науковими товариствами України та світу для організації науково-практичних заходів.

8.  Активна підтримка друкованого органу ЛК НТШ «Праці НТШ. Медичні науки»: запрошення провідних учених для друку їхніх наукових доробків; публікація інноваційних розробок у фундаментальній та клінічній медицині, актуальних оглядових статей, інформаційних матеріалів тощо.

9.  Подальше вдосконалення журналу щодо вимог наукометричних баз PUBMED, MEDLINE та Web of Science.

10. Підтримка молодих учених: стипендіальна підтримка, грант «Реактиви для молодіжної науки», пільговий друк кращих статей молодих науковців у журналі «Праці НТШ. Медичні науки», проведення молодіжних фахових зимових і літніх шкіл.

11. Подальший розвиток української термінології в медицині та розширення вивчення професійної англійської мови.

12. Подальше заохочення до вступу в члени лікарської комісії провідних науковців галузі медицини, біології, ІТ-технологій, іноземних учених.

13. Популяцизація історичних постатей ЛК НТШ та написання наукових праць, присвячених історії лікарської комісії.

14. Популяризація проблем громадського здоров’я в соціумі.

За резолюцію проголосували всі учасники заключного засідання ММФ.

Голова президії професор Орест Чемерис

Голова оргкомітету професор Валентина Чопяк

***

Участь у ММФ «Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи» взяли 998 осіб, онлайн зареєстровано 1282 особи. Було проведено 15 пленарних засідань, 18 симпозіумів, 11 майстер-класів, 2 практикуми, 29 круглих столів, із заключним міжнародним «Потреби української медицини після війни». На симпозіумі виступили: 375 українських учених, 39 зарубіжних – ​зі США, з Канади, Польщі, Німеччини, Австрії, Іспанії, Італії, зі Швейцарії, з Нідерландів, зі Швеції, з Данії, Норвегії, Хорватії та зі Словаччини. Відбулася молодіжна секція, в якій узяли участь 25 молодих науковців із різних областей України (Львівщини, Тернопільщини, Полтавщини, Івано-Франківщини).

 

Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 1 (66) 2024 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

16.05.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Особливості перебігу герпесвірусної інфекції на тлі посттравматичного стресового розладу

За матеріалами Науково-практичної конференції «Стрес-індуковані імунні розлади та їх наслідки в умовах воєнного часу» (29 лютого 2024 р.) ...

16.05.2024 Психіатрія Терапія та сімейна медицина Практика психотерапевта: психотехніки кейсу «швидкої допомоги»

У статті висвітлено необхідні прийоми роботи психотерапевта, починаючи з вибору оптимальної комунікації. Наведені у статті психотехніки не вимагають від лікаря загалом ні глибоких теоретичних знань, ні великого практичного досвіду. Цим вони привабливі, і, оскільки достатньо ефективні, можуть стати корисними не тільки для вузького кола психотерапевтів, але і для багатьох сімейних лікарів. ...

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Терапія та сімейна медицина Тривожні та інші емоційні розлади сьогодення: роль фітотерапії

За останнє століття у світі значно зросла кількість подій планетарного рівня, які призвели до хвилі постстресових та емоційних розладів. На жаль, ця ситуація не оминула й Україну. Через розв’язану рф війну страждають і ті, хто опинився в зоні бойових дій або в окупації, і ті, хто живе в тилу, і вимушені внутрішні переселенці, і ті, хто виїхав за кордон. Перевтома, тривожність і тривалий стрес виснажують організм, шкодять фізичному здоров’ю, можуть стати тригером порушень психіки, що скорочують тривалість життя. ...

16.05.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Оланзапін та арипіпразол у лікуванні пацієнтів із психотичними розладами: порівняльна ефективність і профілі безпеки

Антипсихотичні препарати застосовують для лікування психозу ще з 50-х років минулого століття (Чекман, 2011). Їх призначають для лікування гострого психозу будь-якої причини, а також хронічних психотичних розладів, як-от шизофренія. Також антипсихотики ефективні при лікуванні гострого збу­дження, біполярної манії та інших психічних станів. У клінічній практиці важливим аспектом є адекватний вибір антипсихотика з оптимальним балансом щодо його переваг і потенційних побічних ефектів, що поліпшує прихильність пацієнтів до лікування. Пропонуємо до вашої уваги огляд результатів рандомізованого контрольованого дослі­дження, опублікованого у статті N. Ghitoli «Efficacy and Side Effects of Aripiprazole and Olanzapine in Patients with Psychotic Disorders: A Randomized Controlled Trial» видання OMJ (Oman Medical Journal) (2023 Sep; 38(5): e553), метою якого було порівняти ефективність і профіль безпеки застосування оланзапіну та арипіпразолу для лікування пацієнтів із психотичними розладами. ...