Акушерство/гінекологія

19.08.2023 Акушерство/гінекологія Фітохімічні онкопротектори: нові можливості профілактики естрогензалежних гіперпроліферативних захворювань

Онкологічні захворювання залишаються серйозною проблемою в масштабах світової жіночої популяції, тому раннє виявлення та профілактика є ключовими аспектами контролю їх поширення. Сучасні дані демонструють, що фітохімічні сполуки, які містяться в деяких рослинах, можуть знижувати ризик розвитку онкологічної патології за рахунок блокування канцерогенезу, пригнічення проліферації пухлинних клітин, сприяння апоптозу та запобігання утворенню нових кровоносних судин у патологічно змінених тканинах. У статті розглянуто роль фітохімічних онкопротекторів у профілактиці й лікуванні гіперпроліферативних захворювань. Ключові слова: естроген­залежні гіперпроліферативні захворювання, фітохімічні онкопротектори, індол‑3‑карбінол, епігаллокатехін‑3‑галлат, екстракт прутняку, Брасілен Брест....

19.08.2023 Акушерство/гінекологія Мігрень у вагітних

Період вагітності є непростим періодом для діагностування та лікування мігрені. З одного боку, вагітність може зумовити зменшення або зникнення симптомів мігрені, а з іншого – призводити до розвитку нових форм мігрені або погіршення вже наявних. Крім того, обмеження використання ліків, які можуть бути призначені для лікування мігрені, ускладнює процес лікування. У цій статті розглянуто актуальні підходи до діагностики й терапії вагітних із потенційною мігренню. Ключові слова: мігрень, головний біль, фотофобія, фонофобія, мігрень з аурою, мігрень у вагітних....

19.08.2023 Акушерство/гінекологія Ендометріоз: гайдлайн ESHRE 2022

Ендометріоз визнано однією з основних проблем сучасної гінекології, що стоїть перед науковцями. Актуальність її пов’язана не лише зі значною захворюваністю жінок різних вікових груп, а й із негативним впливом на реалізацію репродуктивної функції. Відповідно до сучасних даних, у понад 40% жінок, які страждають на ендометріоз, діагностується безпліддя. Крім того, ендометріоз значно знижує якість життя, оскільки асоціюється з такими симптомами, як біль внизу живота, болісні менструації, біль під час статевого акту та інфертильність. Ведення пацієнток з ендометріозом включає багато аспектів, від діагностики до лікування. ...

19.07.2023 Акушерство/гінекологія Ведення пацієнток із запальними захворюваннями органів малого таза

Запальні захворювання органів малого таза (ЗЗОМТ) є однією з основних причин порушення репродуктивної функції жінок. Вони потребують своєчасної діагностики, ефективних лікувальних дій та комплексної реабілітації. У червні відбувся VI міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід у безперервному професійному розвитку лікарів», у якому взяли участь провідні національні експерти. Президент ГО «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів» (м. Київ), віцепрезидент ВГО «Асоціація перинатологів України» (м. Київ), доцент, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Олена Станіславівна Щербінська виступила з доповіддю «Реабілітація жінок після перенесених запальних захворювань органів малого таза»....

17.07.2023 Акушерство/гінекологія Діагностика Онкологія та гематологія Можливості мікроскопічного дослідження урогенітального мазка з оцінкою за критеріями Hay-Ison у виявленні основних причин аномальних вагінальних виділень у жінок

Аномальні вагінальні виділення (АВВ) є однією з найпоширеніших причин звернення до лікаря-гінеколога та становлять 80% серед патологічних станів урогенітального тракту жінок. У нормі у жінок репродуктивного віку наявні фізіологічні вагінальні виділення. Переважно це однорідні безбарвні або кремові вагінальні виділення, які мають характерний кислуватий запах. Зміна кольору, консистенції виділень, поява нехарактерного запаху, печіння, свербежу або подразнення слизових оболонок – це аномальні вагінальні виділення, ознака захворювання....

29.06.2023 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Вагітність та ревматичні захворювання: сучасні аспекти ведення у світлі міжнародних рекомендацій

Вибір тактики ведення вагітних жінок із ревматичними захворюваннями є важливою міждисциплінарною проблемою, оскільки супутня ревматична патологія, зокрема ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак і склеродермія, може вплинути на перебіг вагітності та стан здоров’я матері й плода. Сучасні аспекти терапії цієї категорії вагітних передбачають використання препаратів, які зарекомендували себе як ефективні й безпечні засоби в контролі запалення та больового синдрому, зокрема нестероїдних протизапальних препаратів. ...

29.06.2023 Акушерство/гінекологія Мікронізований прогестерон в акушерській практиці: ефективність і безпека

рогестерон має велике значення для нормального функціонування організму, оскільки є найважливішим регулятором репродуктивної функції людини в матці, яєчниках, молочних залозах і мозку, а також чинить певний вплив на нерепродуктивні тканини кардіоваскулярної, кісткової, центральної нервової, імунної і метаболічної систем (обмін води, електролітів, ліпідів, вуглеводів, білків, зокрема компонентів гемостазу та фібринолізу). Найбільш вивченою та визнаною є провідна роль прогестерону під час вагітності, що відображається у самій назві цього гормона — «pro gestatio» (для вагітності). ...

29.06.2023 Акушерство/гінекологія Ендометріоз та лейоміома матки: сучасні аспекти консервативного лікування

Підвищена увага до проблеми ендометріозу з боку клініцистів та дослідників зумовлена не лише неухильним ростом частоти даної патології, а й коморбід­ністю її з доброякісними пухлинами матки, зокрема з лейоміомою. У рамках конференції «Українська фахова школа з гінекологічної та репродуктивної ендокринології з міжнародною участю ISGE» провідні вітчизняні науковці обговорили сучасні підходи до консервативного лікування ендометріозу та доброякісних пухлин матки. ...

29.06.2023 Акушерство/гінекологія Рання втрата вагітності: сучасний стан проблеми*

Ця стаття є заключною частиною попередніх публікацій і присвячена питанням лікування та профілактики ранньої втрати вагітності у сучасних умовах. ...

29.06.2023 Акушерство/гінекологія Ропістезія – епідуральне знеболення пологів без моторного блоку

Біль під час пологів є однією з найбільш інтенсивних і непередбачуваних форм больового синдрому, з якою стикається жінка і яка, крім фізичної дії, може мати психологічні наслідки, впливаючи на весь процес розродження. Недостатнє знеболення може спричиняти у вагітної стрес, тривогу і втрату віри у власні сили, що часто призводить до ускладнень та більшої тривалості пологів. З огляду на це впровадження ефективних методів знеболення пологів має бути невід’ємним елементом сучасної акушерсько-гінекологічної практики. Метою науково-практичної конференції «Ропістезія – епідуральне знеболення пологів», яка відбулася 11 травня, було обговорення найбільш ефективних методик знеболення фізіологічних пологів у форматі крос-функціональної команди, що складалася з акушера-гінеколога, анестезіолога та практичного психолога...

29.06.2023 Акушерство/гінекологія Сучасні стандарти менеджменту вагітних з анемією

Анемія сьогодні вважається однією з найпоширеніших медичних проблем під час вагітності. Це серйозне захворювання може мати негативний вплив на здоров’я як жінки, так і плода. Знижений рівень гемоглобіну може призводити до розладів кровотворення, загрожувати нормальному розвитку плода та збільшувати ризик ускладнень вагітності. 18 лютого в рамках науково-­практичної конференції «Хронічний стрес сьогодення: обрані питання про здоров’я жінки в різні вікові періоди» сучасні стандарти профілактики анемії у вагітних висвітлив у своїй доповіді член-кореспондент НАМН України, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», доктор медичних наук, професор Володимир Ісаакович Медведь. ...

29.06.2023 Акушерство/гінекологія Ефективність вагінального гелю на основі Coriolus versicolor у ВПЛ-інфікованих жінок старше 40 років

Результати дослідження PALOMA підтвердили ефективність використання вагінального гелю на основі Coriolus versicolor як додаткового засобу захисту від папіломавірусної інфекції у жінок старше 40 років із ВПЛ-позитивним статусом. Зменшення частоти ВПЛ-інфікування відзначено після 6 місяців лікування порівняно із групою плацебо...