Акушерство/гінекологія

12.10.2015 Акушерство/гінекологія Актуальные вопросы охраны материнства и детства в Украине

24-25 сентября в г. Киеве под эгидой Министерства здравоохранения Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, а также при информационной и технической поддержке известной международной компании Абботт Лабораториз ГМБХ, выступившей в роли генерального спонсора, состоялась Научно-практическая конференция с международным участием и Пленум Ассоциации акушеров-гинекологов Украины «Актуальные вопросы охраны материнства и детства в Украине». ...

12.10.2015 Акушерство/гінекологія Роль магнію у здоровому перебігу вагітності

У добре відомій періодичній системі хімічних елементів Д. Менделєєва магнію належить атомний номер 12. Але те, яке місце можна було б відвести магнію за значущістю в людському організмі, навіть важко визначити, оскільки магній – це, без перебільшення, життєво важливий для нас елемент, який знаходиться в усіх тканинах організму та необхідний для нормального функціонування клітин. Доведено, що магній бере участь у більшості реакцій обміну речовин, у регуляції передачі нервових імпульсів та скороченні м’язів, чинить спазмолітичну та антиагрегантну дію. Магнію належить провідна роль у підтриманні судинного тонусу, рівня артеріального тиску і периферичного кровотоку, він необхідний на всіх етапах синтезу білкових молекул. ...

12.10.2015 Акушерство/гінекологія Исследование аналгетической эффективности ректальной формы диклофенака в контроле боли после разрыва промежности во время родов

Боль в промежности после эпизиотомии является частой проблемой при вагинальных родах. Источником боли могут быть разрыв, воспаление, отек прилежащих тканей и сокращение мышц промежности. По разным данным, в развитых странах частота разрыва промежности во время родов достигает 65%; в развивающихся странах 35-45% женщин, рожающих в условиях клиники, переносят эпизиотомию....

12.10.2015 Акушерство/гінекологія Акушерство и гинекология: что нового?

Новые научные данные, представляющие интерес для акушеров, гинекологов, репродуктологов, онкологов и маммологов, публикуются в зарубежных журналах практически еженедельно. Безусловно, эта информация может помочь врачам не только расширить свои теоретические знания, но и определенным образом скорректировать свою ежедневную профилактическую, лечебную и информационно-просветительскую работу. Предлагаем читателям ознакомиться с результатами некоторых клинических исследований и выводами систематических обзоров, которые были опубликованы буквально в течение последнего месяца и показались нам наиболее интересными с клинической точки зрения....

12.10.2015 Акушерство/гінекологія Особливості ведення вагітності і пологів у жінок з вадами клапанів серця

Як набуті, так і вроджені вади серця є важливими причинами материнської та перинатальної захворюваності й смертності. Стеноз клапанного отвору у вагітних асоціюється з більш високим ризиком ускладнень, ніж регургітація. Вагітність у жінок з вадами клапанів лівих камер серця супроводжується більшою кількістю ускладнень, ніж при ураженні клапанів правих камер. У жінок з механічними протезами можуть спостерігатись особливі проблеми, що пов’язані з антикоагулянтною терапією [1, 2, 3, 4]....

12.10.2015 Акушерство/гінекологія Результаты фитопрофилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин

Инфекция нижних мочевых путей у женщин считается рецидивирующей, если отмечается два и более обострений за последние 6 мес либо 3 и более обострений за последний год. Проблема рецидивирования инфекции нижних мочевых путей у женщин остается по-прежнему актуальной и во многом не решенной. Более чем у 25% женщин после перенесенного эпизода острого цистита наблюдается рецидивирование инфекции нижних мочевых путей....

12.10.2015 Акушерство/гінекологія Поливитамины для беременных: обзор рекомендаций, основанных на фактах доказательной медицины

Мировая статистика по исходам беременности ошеломляет. По усредненным оценкам ежегодно во время родов умирает 250-280 тысяч женщин, а более 15 млн – имеют осложнения беременности [1, 2]. На этом фоне достойно сожаления, что большинство женщин мало или вообще не озабочены во время или до беременности необходимостью профилактических мер. ...

12.10.2015 Акушерство/гінекологія Причини, діагностика і тактика лікування порушень ритму серця у плода

За останні роки у структурі серцево-судинної патології дитячого віку збільшилася питома вага вроджених вад серця (ВВС), порушень серцевого ритму і захворювань, що супроводжуються важкою серцево-судинною недостатністю. Аритмії зустрічаються приблизно у 1% плодів, і в 10% випадків можуть призвести до значного погіршення їх стану, з можливим летальним наслідком [3, 6-8, 25]. Велика частина фетальних аритмій є доброякісними за винятком деяких видів, що можуть призвести до водянки плода і стати причиною його смерті [11, 13]....

12.10.2015 Акушерство/гінекологія Особливості ведення вагітності і пологів у жінок із синдромом Марфана

У сучасному світі істотно зростає кількість спадкових захворювань серед вагітних. Деякі з них супроводжуються ураженням аорти, що призводить до формування й розвитку аневризми та розшарування стінки аорти. До таких захворювань належить синдром Марфана (СМ)[3, 8]. ...

12.10.2015 Акушерство/гінекологія ISIDA: на пути к совершенству

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день клиника ISIDA является в Украине одним из ведущих экспертов в предоставлении медицинских услуг, качеству которых позавидовали бы многие европейские страны. Изначально ISIDA была основана в 1992 году в Донецке как центр по лечению бесплодия, однако уже в 1995 году ее отделение появилось в Киеве, а спустя 9 лет под брендом ISIDA был открыт первый в Украине негосударственный акушерско-гинекологический комплекс. Сегодня ISIDA – одна из ведущих негосударственных сетей специализированных клиник, объединяющая акушерско-гинекологический комплекс и несколько амбулаторно-поликлинических центров в городе Киеве, число которых недавно пополнило новое амбулаторное отделение на Печерске....

09.10.2015 Акушерство/гінекологія Варикозная болезнь: как помочь пациенткам справиться с недугом?

Освещена роль венотоников на основе экстракта семян конского каштана, которые обладают высоким профилем эффективности и безопасности, в пероральной медикаментозной терапии варикозной болезни вен нижних конечностей и ее осложнений. В недавно проведенном исследовании были получены убедительные результаты касательно эффективности этого растительного экстракта в улучшении заживления трофических язв венозного генеза. Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, варикозная болезнь, венотон...

09.10.2015 Акушерство/гінекологія Рак шейки матки и цитологический скрининг: выдача результатов ПАП-теста в соответствии с системой Бетесда (2001)

Представлены принципы формирования заключений ПАП-теста в соответствии с терминологической системой Бетесда (2001) и корреляция их с формулировками по другим цитологическим классификациям. Ключевые слова: рак шейки матки, цервикальный скрининг, традиционная цитология, жидкостная цитология, ПАП-тест, терминологическая система Бетесда. Полная версия статьи в формате .pdf...