Алергія та імунологія

17.09.2015 Алергія та імунологія Дефіцит субкласів IgG: клініка, діагностика, лікування

Содержание статьи: Етіологія. Епідеміологія. Класифікація. Клінічні прояви. Клінічний перебіг. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. >>__Дефіцит субкласів (ДС) IgG – група поширених у популяції імунодефіцитних хвороб, пов’язаних зі зниженням сироваткової концентрації одного або кількох різновидів імуноглобулінів класу  G [137]. Хоча частота цих порушень у світі достеменно не відома, ДС IgG вважається однією з найпоширеніших імунних дисфу...

16.09.2015 Алергія та імунологія Дерматологія Эриус® – многолетний флагман в борьбе с аллергией

Эриус® является наиболее часто назначаемым препаратом среди антигистаминных средств в мире (по данным IMS MIDAS MAT, 2009). ...

21.08.2015 Алергія та імунологія Оценка причинных аллергенов и микробиоценоз бытовой пыли в квартирах больных с персистирующим аллергическим ринитом

Одной из глобальных проблем современной медицины, имеющей прогрессивно нарастающий характер, является аллергический ринит (АР) [1-4]. Распространенность этого заболевания в последнее время стремительно увеличивается, сегодня им страдают более 500 млн человек во всем мире.  В среднем АР встречается у 10-20% населения планеты, однако в некоторых регионах этот показатель превышает 35% [1, 2, 5]. В Европе распространенность АР за последние годы составила 35%; в Великобритании – 30%, Бельгии – 28,...

11.08.2015 Алергія та імунологія Особливості поширення інсектної алергії у Львівській області

Інсектна алергія (ІА) – це алергічні реакції (АР), що виникають у випадку контакту з комахами чи їхніми метаболітами під час ужалення, укусу, а також вдихання або потрапляння до шлунково-кишкового тракту частинок тіла комах тощо. Поширеність ІА, за даними низки досліджень, сягає 0,1–0,4% [4, 5]. Однак вважається, що на Україні має місце гіподіагностика ІА [3]. У першу чергу це пов’язано з тим, що до лікарів самостійно звертаються, головним чином, пацієнти з вираженими проявами захворювання і час...

10.08.2015 Алергія та імунологія DRACMA – основне міжнародне керівництво щодо визначення сучасної стратегії та тактики ведення хворих з алергією до білків коров’ячого молока (до обговорення основних положень настанов)

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Содержание статьи: Термінологія. Як використовувати рекомендації DRACMA. Епідеміологія алергії до білків коров’ячого молока. Сенсибілізація до БКМ. Епідеміологія алергії до БКМ, що підтверджена провокаційним тестом. Клінічні прояви алергії до БКМ. Алергія до БКМ при різних нозологічних формах. Зміна поширеності алергії до БКМ з часом. Географічні тенденції в епідеміології алергії до БКМ. Висновки. Алергени білк...

10.08.2015 Алергія та імунологія Специфическая диагностика и лечение аллергических заболеваний в 2014 г.

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Специфическая диагностика и аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) были и остаются стержнем, основным отличительным признаком аллергологии как специальности во всем мире [3, 7]. Безусловно, профессионалы-аллергологи должны знать и уметь использовать общетерапевтические диагностические приемы (общеклинические, функциональные методы), хорошо ориентироваться в иммунологии, дерматологии, оториноларингологии, рентгенологии, уметь рационально исполь...

09.08.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Психосоматический фенотип бронхиальной астмы

Содержание статьи: Депрессия. Тревожные расстройства, панические атаки. Алекситимия и сильные эмоции. Психологический стресс. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. >>__Последние годы ознаменовались значительным прогрессом в понимании патогенеза и разработке эффективных методов лечения бронхиальной астмы (БА). Международные консенсусы (GINA, PRACTALL, ICON, Global Atlas of Asthma) и созданные на их основе национальные протоколы позволяют улучшить качество ж...

09.08.2015 Алергія та імунологія Соціально-економічний тягар алергічних захворювань дихальних шляхів

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Загальновідомо, що до ХХ ст. алергічні захворювання (АЗ) зустрічались достатньо рідко. З розвитком індустріалізації, погіршенням екологічної ситуації, збільшенням антигенного навантаження на організм людини кількість алергій зростала, та в світлі сучасної медицини АЗ становлять серйозну соціально-економічну проблему. Не дивлячись на це, увага до проблем цієї патології лишається недостатньою, що констатують найбільші професійні спільноти алергологів...

08.08.2015 Алергія та імунологія До ювілею професора Бориса Михайловича Пухлика

Борис Михайлович Пухлик народився у м. Свердловськ (Свердловка) Луганської (Ворошиловградської) області 11 травня 1945 р. в родині офіцера, який став інвалідом у Вітчизняній війні. У 1946 р. родина переїхала до м. Житомир, де Борис з успіхом закінчив середню школу. Постійно займався спортом, мав перший спортивний розряд з баскетболу, виявляв непогані музичні здібності, навіть як співак був лауреато...

08.08.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Нейрогенні розлади дихання: гіпервентиляційний синдром у дітей

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Содержание статьи: Визначення. Історична довідка. Етіологія і патогенез. Клінічні прояви і класифікація ГВС у дітей. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. Висновки. >>__У сучасних медичних виданнях є багато робіт, присвячених проблемі поширення хронічної патології серед дітей і підлітків. Питання розповсюдженості кардіоваскулярної і респіраторної патології, зростання частоти алергічних зах...

06.08.2015 Алергія та імунологія Дерматологія Случай энтеропатического акродерматита

Энтеропатический акродерматит (ЭАД) – это редкое генетическое заболевание, обусловленное нарушением всасывания цинка; наследуется аутосомно-рецессивно. Развитие заболевания связано с генетическим дефектом, вследствие которого нарушается синтез цинк-связывающего лиганда в поджелудочной железе, что ведет к нарушению всасывания цинка в кишечнике. При этом возникает нарушение синтеза фермента олигопептидазы, который участвует в усвоении белка и обмене веществ в целом, что приводит к перенасыщению кл...

04.08.2015 Алергія та імунологія Дерматологія «Українська школа атопічного дерматиту» розпочала свою роботу

Алергічні захворювання (АЗ) є однією зі значущих проблем сучасної медицини. За даними ВООЗ, на них страждають 35% населення земної кулі. У дерматологічній практиці найбільш розповсюдженим алергозом є атопічний дерматит (АД). Про це свідчить щорічне зростання захворюваності в усьому світі. На АД страждають від 3 до 10% дитячого населення планети. У загальній структурі дерматозів його частка становить від 5 до 30%, а в структурі захворюваності на дерматози в дітей – від 20 до 50%. Всесвітній пок...