Алергія та імунологія

04.08.2015 Алергія та імунологія Дерматологія «Українська школа атопічного дерматиту» розпочала свою роботу

Алергічні захворювання (АЗ) є однією зі значущих проблем сучасної медицини. За даними ВООЗ, на них страждають 35% населення земної кулі. У дерматологічній практиці найбільш розповсюдженим алергозом є атопічний дерматит (АД). Про це свідчить щорічне зростання захворюваності в усьому світі. На АД страждають від 3 до 10% дитячого населення планети. У загальній структурі дерматозів його частка становить від 5 до 30%, а в структурі захворюваності на дерматози в дітей – від 20 до 50%. Всесвітній пок...

02.08.2015 Алергія та імунологія Ревматологія Взаимосвязь ограниченной и системной склеродермии

Содержание статьи: Клиническая картина. СС. Взаимосвязь ОСД и ССД. Возможность трансформации ограниченных кожных форм СД в системную. >>__Системный склероз (CC) – прогрессирующее поражение соединительной ткани с преобладанием фиброзно-склеротических и сосудистых нарушений по типу облитерирующего эндартериолита с распространенными вазоспастическими изменениями, развивающимися преимущественно в коже и подкожной клетчатке. Однако в патологический процесс также вовлека...

02.08.2015 Алергія та імунологія Патоморфологическая и патогистохимическая характеристика рожистой инфекции

Содержание статьи: Эпидермальный этаж наружного покрова. Дермальный этаж наружного покрова. >>__Макроскопическая картина рожи известна давно и очень подробно описана в работах Д.М. Айзенштейна (1936) [2], Э.А. Галь­перина и Р.Р. Рыскинда (1976) [5], А.И. Кортева, М.Г. Рас­ко­валова и В.Н. Дроздова (1977) [6], В.М. Фро­лова и В.Е. Рычнева (1986) [16], В.Л. Черкасова (1986) [17], Ю.М. Амбалова (1991) [3], В.В. Лебедева и М.А. Жа­рова (2003) [7], В.М. Мамыкиной и Н.П. Амп...

01.08.2015 Алергія та імунологія Дерматологія Іонний гомеостаз у хворих на поширений псоріаз

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Содержание статьи: Матеріали та методи дослідження. Результати дослідження та їх обговорення. Висновки. >>__Відомо, що іони металів (натрій, кальцій, магній, цинк, мідь, залізо, фосфор та ін.) при надходженні в організм можуть призводити до порушення обмінних процесів і слугувати патогенетичним чинником розвитку хвороби [3, 7, 15]. Входження їх до складу ферментів, гормонів, рецепторів, нуклеїнових кислот, хромосом та ін....

30.07.2015 Алергія та імунологія Інфекційні захворювання Две стратегии профилактики ВИЧ-инфекции

Содержание статьи: Вакцинопрофилактика ВИЧ-инфекции. Структура поверхностной оболочки ВИЧ и дизайн вакцины. Клеточные иммунные ответы и анти-ВИЧ-вакцина. Основные подходы к разработке анти-ВИЧ-вакцины. Результаты клинических испытаний протовакцин. Антиретровирусная терапия как профилактика ВИЧ-инфекции. Влияние программ по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку на течение эпидемического процесса. Доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. >>__Эпидемичес...

29.07.2015 Алергія та імунологія Применение иммуномодуляторов в лечении хронических воспалительных процессов мочеполовой системы у мужчин

Впоследние годы врачи все чаще сталкиваются с проблемой хронических воспалительных процессов, частого возникновения рецидивов и недостаточной эффективности применяемых схем лечения. Все это связано с изменениями, которые происходят в иммунной системе человека под влиянием экзогенных и эндогенных факторов. Не являются исключением и воспалительные процессы мочеполовой системы у мужчин. О нарушениях в работе иммунной системы можно судить по результатам иммунограммы. Целью данной работы является оп...

29.07.2015 Алергія та імунологія Резолюція традиційної науково-практичної конференції алергологів України «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» (20–21 травня 2015 р., м. Вінниця)

Проблема справжньої епідемії алергічних захворювань (АЗ) залишається для України вельми актуальною, що поглиблюється через негаразди, які останнім часом мають місце у нашій країні, у зв’язку з чим додатковий моральний і матеріальний тягар ліг як на населення України, так і на алергологічну службу. Учасники конференції звертаються до МОЗ України з наступними пропозиціями і проханнями, частина з яких вноситься повторно: За потреби надати персональну допомогу щодо працевлаштування за спеціал...

28.07.2015 Алергія та імунологія Гастроентерологія Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Аутоімунний гепатит»

Закінчення. Початок у № 1 (80) 2015 Опис етапів медичної допомоги. Загальний алгоритм діагностики та диференційної діагностики (продовження) Класифікація АІГ, заснована на профілі аутоантитіл (табл. 5) 4. Інструментальне обстеження 4.1. УЗД печінки: виявляє гепатомегалію, підвищення акустичної щільності печінки, посилення судинного малюнка. При розвитку портальної гіпертензії – спленомегалія, розширення судин портальної системи, асцит. Дозволяє виключити механічну жовтяницю. 4.2. Біопсі...

27.07.2015 Алергія та імунологія Неврологія Нерешенные проблемы и перспективы исследований в области рассеянного склероза: вирусологические, иммунологические и терапевтические аспекты

Демиелинизирующие заболевания нервной системы являются крайне сложной и до сих пор до конца не решенной проблемой. Одной из самых тяжелых, гетерогенных и непредсказуемых по течению и исходам демиелинизирующих болезней человека является рассеянный склероз (PC). Это распространенное аутоиммунное заболевание, проявляющееся рассеянными в месте и времени очагами демиелинизации в нервной системе, все еще остается важной медико-социальной проблемой современности, несмотря на огромные усилия, приложен...

27.07.2015 Алергія та імунологія Эффективность и безопасность длительной мультиаллергенной аллерген-специфической иммунотерапии пациентов с поллинозом

Содержание статьи: Материалы и методы исследования. Структура пыльцевой гиперчувствительности. Результаты исследования и их обсуждение. Выводы. >>__В 2011 г. в Стамбуле на Генеральной ассамблее Европейской академии аллергии и клинической иммунологии (ЕААСI) состоялась официальная презентация «Европейской декларации по иммунотерапии». В центре внимания Декларации – проблема недостаточного применения основного этиотропного метода лечения аллергических заболеваний – а...

26.07.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бронхіальна астма, алергія, імунологія – сучасні досягнення та перспективи розвитку»

26–27 березня 2015 р. в Києві відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Бронхіальна астма, алергія, імунологія – сучасні досягнення та перспективи розвитку», яка була присвячена 30-річчю з дня заснування кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л. Шупика, яка і була приймаючою стороною на чолі з д.м.н., професором Л.В. Кузнецовою та д.м.н. професором Л.І. Романюк. Захід складався із 7 секцій, 6 з яких проходили паралельно у конференційних зала...

24.07.2015 Алергія та імунологія Гастроентерологія Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Аутоімунний гепатит»

Содержание статьи: Коротка епідеміологічна інформація. Загальна частина. Основна частина. 1. Для закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу. 2. Для закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу. Опис етапів медичної допомоги. Загальний алгоритм діагностики та диференційної діагностики. >>__Сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконалення заходів щодо діагностики, лікування та профілактики з...