Алергія та імунологія

20.06.2018 Алергія та імунологія Практичні керівництва з лікування алергії на арахіс

У статті представлено огляд найсучасніших рекомендацій, протоколів діагностики та лікування алергії на арахіс у пацієнтів дитячого віку. Матеріали були підготовлені на основі інформації, зібраної з великої кількості різноманітних публікацій акредитованих професійних організацій. Автори акцентують увагу на причинах, ознаках та симптомах, а також на профілактиці, діагностиці й лікуванні алергії на арахіс. ...

20.06.2018 Алергія та імунологія Аллергологический паспорт с использованием нанотехнологий ALEX-теста

С каждым годом частота встречаемости аллергических заболеваний (АЗ) неуклонно растет, приобретая более тяжелый характер. Поэтому проблема диагностики аллергопатологии не теряет своей остроты и широко обсуждается врачами разных специальностей, в первую очередь педиатрами и врачами общей практики – ​семейной медицины. Как представители первичного звена системы здравоохранения, они чаще всего сталкиваются с такими пациентами и поэтому должны своевременно определить симптомы и поставить правильный диагноз....

20.06.2018 Алергія та імунологія Антигистаминные препараты: прошлое, настоящее и будущее

Проблема аллергических заболеваний (АЗ) усугубляется во всем мире в связи со стремительным ростом распространенности данной патологии, отсутствием высокоэффективного специфического лечения, а также медленной разработкой принципиально новых лекарственных средств. Именно поэтому использование антигистаминных препаратов (АГП) остается одним из известных, общепризнанных и действенных методов лечения аллергии. ...

19.06.2018 Алергія та імунологія Алергічний риніт: сучасні стандарти діагностики та лікування

3 березня 2018 року в м. Львів у рамках Школи доказової медицини пройшла науково-практична конференція «Сучасні стандарти діагностики та лікування алергічного риніту». У своїй лекції завідувач кафедри оториноларингології Одеського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Сергій Михайлович Пухлік розглянув питання етіології, патогенезу і діагностики алергії згідно з останніми рекомендаціями ARIA та української державної експертної групи. ...

19.06.2018 Алергія та імунологія Современные достижения аллергологии и иммунологии

В этом году аллергологический конгресс был посвящен 50-летию создания аллергологической службы в Днепропетровской области. Первый день работы конференции ознаменовался торжественным открытием регионального аллергологического центра, 18 и 19 апреля в рамках научной программы свои доклады представили ведущие украинские аллергологи и европейские эксперты. Предлагаем обзор некоторых выступлений....

19.06.2018 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою — 2018: лікуватися ніколи не рано й ніколи не пізно

1 травня 2018 року в багатьох країнах світу, у тому числі в Україні, пройшов Всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою (БА). Захід, який ось уже 20 років поспіль проводиться в перший вівторок травня, організовано Глобальною ініціативою з астми (Global Initiative for Asthma, GINA, www.ginasthma.org) та Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з метою залучення уваги та підвищення обізнаності щодо БА серед пацієнтів і медичних працівників. Тема Всесвітнього дня боротьби з астмою в цьому році – ​«Ніколи не рано, ніколи не пізно. Завжди є вдалий час для боротьби з бронхіальною астмою». ...

10.05.2018 Алергія та імунологія Рекомендації BSACI щодо діагностики та лікування алергічного та неалергічного риніту

Це оновлені рекомендації щодо діагностики та лікування алергічного риніту (АР) та неалергічного риніту (НАР), які вперше було опубліковано у 2007 р. Їх було розроблено Комітетом стандартів медичної допомоги (Standards of Care Committee; SOCC) Британського товариства алергологів та клінічних імунологів (British Society for Allergy and Clinical...

10.05.2018 Алергія та імунологія Що нового в GINA 2018

Згідно з рутинним переглядом оновлених даних літератури двічі на рік, у 2018 р. Науковим комітетом GINA було оновлено редакцію попереднього документа GINA. Детальнішу інформацію щодо змін у документі можна знайти на веб-сайті GINA в рамках основного звіту. Оцінка бронхіальної астми (БА) (див. Box 2–2, c. 29 основного документа): висвітлено концепцію «незалежних» факторів ризику загострення БА....

10.05.2018 Алергія та імунологія Гіперсенситивний пневмоніт у контексті диференційної діагностики інтерстиційних захворювань легень

Інтерстиційні захворювання легень (ІЗЛ) представляють собою групу дифузних захворювань паренхіми легень (ДЗПЛ), які зустрічаються як в дитячому віці (табл. 1), так і у дорослих (табл. 2) та пов’язані з високим показником захворюваності й смертності, особливо в дитячому віці (при показнику захворюваності 13-16,2 випадку на 100 тис. дітей/рік, летальність становить у розвинених країнах від 6 до 19%) [1, 10, 17, 18, 25]. ...

10.05.2018 Алергія та імунологія Гостра кропив’янка в практиці педіатра

Одним з найпоширеніших алергічних захворювань (АЗ), яке зустрічається в практиці педіатра, є гостра кропив’янка (ГК). ГК спостерігається хоча б один раз у 10,0-20,0% дітей, а серед дітей дошкільного віку – в 5,4%. Поширеність даної патології залежить від віку і коливається від 2,1 до 6,7%. Частіше ГК реєструють серед дітей з атопічним дерматитом (до 16,2%). Більше ніж у 50,0% дітей ГК асоціюється з іншими АЗ. Вона становить 70,0-75,0% всіх випадків кропив’янки і часто є причиною екстреної госпіталізації дітей [1, 2, 7, 9]....

10.05.2018 Алергія та імунологія Современные подходы к лечению хронической идиопатической крапивницы

Крапивница – одно из самых распространенных аллергических заболеваний, которому подвержены практически все возрастные категории. Согласно статистическим данным, у 15-20% населения земного шара в течение жизни наблюдается по крайней мере один эпизод крапивницы [2]. Данная патология может встречаться в любом возрасте, но чаще всего заболевание проявляет себя в период от 30 до 50 лет. Случаи возникновения крапивницы у взрослых ...

10.05.2018 Алергія та імунологія Дермографічна кропив’янка: сучасні підходи до діагностики та лікування

Загальновідомо, що хронічна кропив’янка (ХКР) супроводжується появою сверблячих пухирів і/або ангіо-невротичного набряку (АНН) упродовж понад 6 тиж. При цьому вона може бути спонтанною або індукованою. Саме до останньої відносять дермографічну кропив’янку (ДКР), код за МКХ-10 L50.3, що має й інші назви: автографізм, симптоматичний/уртикарний дермографізм, urticaria factitia....