Кардіологія

03.02.2014 Кардіологія Проблемні питання оцінки серцево-судинного ризику у пацієнтів з ревматичними захворюваннями

У сучасній вітчизняній і світовій ревматології багато уваги приділяється питанням своєчасного виявлення, профілактики та лікування супутніх захворювань у пацієнтів ревматологічного профілю. Полная версия статьи в формате .pdf ...

03.02.2014 Кардіологія Ривароксабан и риск инфаркта миокарда: данные метаанализа и последовательного анализа рандомизированных клинических исследований

У пациентов с нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда (ИМ) отмечаются повышенные продукция тромбина и активность системы коагуляции даже через несколько месяцев после клинической стабилизации, что приводит к ишемическим осложнениям после перенесенного острого коронарного синдрома (ОКС). Полная версия статьи в формате .pdf ...

03.02.2014 Кардіологія Фиброз миокарда и аритмии: прогнозирование эффекта катетерной абляции

Нарушения сердечного ритма в большинстве случаев в своей основе имеют органический субстрат. Чаще всего этим субстратом являются фиброз миокарда, рубцы после перенесенных инфарктов, миокардитов или других инфильтративных заболеваний. Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.01.1970 Кардіологія Ще один крок на шляху вдосконалення функціональної діагностики серцево-судинних хвороб

На початку 2018 року з’явився новий національний підручник «Функціональна діагностика» за редакцією завідувача кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктора медичних наук, професора Олега Йосиповича Жарінова; завідувача кафедри променевої діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) ім. Данила Галицького Юрія Андрійовича Іваніва; доцента кафедри функціональної діагностики НМАПО Віктора Олександровича Куця....

01.01.1970 Кардіологія Лікування артеріальної гіпертензії: на прийомі пацієнт високого ризику

Звертаємося до протоколу*...