Кардіологія

02.09.2014 Кардіологія Конгресс Европейского общества многообещающие инновации в лечении

С 30 августа по 3 сентября в г. Барселоне (Испания) проходил ежегодный конгресс Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology, ESC), в котором приняли участие более 33 тыс. специалистов. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Оцінка можливостей скринінгу дисліпідемій та доцільності призначення статинів пацієнтам з ожирінням у практиці сімейного лікаря

Проблема надмірної маси тіла та ожиріння є надзвичайно актуальною як у світі загалом, так і в Україні зокрема і набуває дедалі більшого резонансу. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Ведение пациента с сердечной недостаточностью: как избежать ошибок?

Лечение сердечной недостаточности (СН) в реальной клинической практике требует от врача принятия быстрых решений с учетом многих деталей: типа СН, функционального класса (ФК), наличия сопутствующих заболеваний, возможного развития декомпенсации заболевания, необходимости в оперативном вмешательстве. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Антагонист кальция фелодипин в лечении артериальной гипертензии

Дигидропиридиновые антагонисты кальция (ДАК) – одна из наиболее изученных и широко применяемых в кардиологии групп препаратов. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Гиперурикемия, подагра и артериальная гипертензия: простое совпадение или закономерное сочетание?

Гипотеза о том, что мочевая кислота является возможным медиатором многих заболеваний человека, в частности подагры, не является новой. Она базируется на наблюдениях за пациентами с подагрой и их ближайшими родственниками, проведенными F.A. Mahomed еще в 1879 году. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Аспирин и ривароксабан: классика и инновации в кардиологии

С 30 августа по 3 сентября в столице Испании г. Барселоне состоялось ключевое событие мирового кардиологического сообщества, оказывающее наибольшее влияние на развитие кардиологии на ближайший год, – конгресс Европейского общества кардиологов. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Тиазидные диуретики в лечении артериальной гипертензии: всегда на первой линии

Тиазидные диуретики (ТД) занимают важное место в лечении артериальной гипертензии (АГ) начиная с 1958 г., когда они впервые были внедрены в клиническую практику. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія IgG4-залежне захворювання – нова нозологічна одиниця в ревматології

IgG4-залежне захворювання – це імунозапальна патологія, що характеризується наявністю дифузної або вогнищевої запальної інфільтрації уражених органів і тканин плазматичними клітинами з експресією Ig класу G4 і подальшим розвитком фіброзу відповідних органів, що у 60-70% випадків супроводжується підвищенням вмісту IgG4 в сироватці крові. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Гіпергомоцистеїнемія – керований, але недооцінений фактор ризику цереброваскулярних і коронарних подій

Гомоцистеїн – ендогенний токсичний метаболіт, похідне амінокислоти метіоніну, підвищену концентрацію якого у плазмі крові (гіпергомоцистеїнемію) визнано незалежним фактором ризику судинних катастроф (венозних тромбозів, тромбоемболії легеневої артерії, інфаркту міокарда і мозкових інсультів). Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Оптимизация гипотензивной терапии осложненного гипертензивного криза

Гипертензивные кризы (ГК) занимают одно из первых мест в практике неотложной терапии. Среди всех обращений за неотложной терапевтической помощью 27,4% приходится на ГК. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Гепатотоксичність та шляхи її подолання при застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) – одна з найбільш відомих і добре вивчених груп лікарських засобів (ЛЗ). Продукти рослинного походження, що містять НПЗП (саліцилати), використовувалися як жарознижуючий засіб із давніх часів. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Тромболітична терапія при гострому інфаркті міокарда: економія часу = збереження міокарда

Незважаючи на певні успіхи в лікуванні гострого інфаркту міокарда (ІМ) у більшості індустріальних країн, ця патологія залишається в списку провідних причин захворюваності та смертності. Полная версия статьи в формате .pdf ...