Кардіологія

13.12.2020 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Тромбоемболія легеневої артерії як окремий випадок венозної тромбоемболії

Після підтвердження діагнозу ТЕЛА постає питання щодо обрання тактики ведення пацієнта, методу лікування, але насамперед слід пригадати класифікацію ТЕЛА, оскільки саме вона визначає вибір тактики. ...

12.12.2020 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Тикагрелор vs клопідогрель у хворих на гострий коронарний синдром, яким провели черезшкірне коронарне втручання в умовах реальної клінічної практики

У чинних європейських й американських настановах віддано перевагу тикагрелору порівняно з клопідогрелем для лікування пацієнтів із гострим коронарним синдромом (ГКС) (ESC/EACTS: Neumann F. J. et al., 2018; ACC/AHA: Levine G. N. et al., 2016). Ці рекомендації базуються на даних дослідження PLATO (Study of Platelet Inhibition and Patient Outcomes), у якому було продемонстровано, що застосування тикагрелору сприяє вираженішому зниженню ризику виникнення судинної смерті, нефатального інфаркту міокарда (ІМ) чи інсульту (комбінована первинна кінцева точка) порівняно з клопідогрелем. Тикагрелор став дедалі популярнішим у всьому світі як антагоніст рецепторів P2Y12 (ESC/EACTS: Neumann F. J. et al., 2018; ACC/AHA: Levine G. N. et al., 2016; Angeras O. et al., 2016). Однак із часу оприлюднення результатів випробування PLATO (2009) з’явилися нові спостережні дослідження ефективності тикагрелору та клопідогрелю в невідібраних популяціях пацієнтів із ГКС. Результати цих випробувань є суперечливими....

08.12.2020 Кардіологія Ендокринологія Діабетична кардіоміопатія

Термін «діабетична кардіоміопатія» (ДКМП) – одне з найдискусійніших питань. До мінімальних критеріїв діагностики ДКМП відносять діастолічну дисфункцію лівого шлуночка (ДДЛШ) та/або зменшену фракцію викиду (ФВ) ЛШ, гіпертрофію ЛШ (ГЛШ) та інтерстиціальний фіброз. Отже, ДКМП – шлуночкова дисфункція, що спостерігається у хворих на цукровий діабет (ЦД), яка приєднується та/або прогресує незалежно від ішемічної хвороби серця (ІХС), захворювань клапанного апарату міокарда чи артеріальної гіпертензії (АГ)....

08.12.2020 Кардіологія Контроль артеріальної гіпертензії в пацієнтів із метаболічним синдромом: практичні поради сімейному лікарю

Артеріальна гіпертензія (АГ) – найрозповсюдженіше хронічне захворювання, добре відоме та знайоме спеціалістам. Та чи можемо ми бути впевнені, що адекватно контролюємо перебіг цієї хвороби та призначаємо найефективнішу терапію?...

08.12.2020 Кардіологія Довгостроковий ефект клопідогрелю в пацієнтів із цукровим діабетом і без нього: систематичний огляд і метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень

Серцево-судинні захворювання ішемічного генезу є провідною причиною смерті в усьому світі [1, 2]. У сучасних настановах із ведення пацієнтів із цією патологією рекомендується ранній початок подвійної антитромбоцитарної терапії (ПАТТ) антагоністом рецепторів P2Y12 у поєднанні з ацетилсаліциловою кислотою (АСК) [3, 4]. Найбільш широко застосовуваним антагоністом рецепторів P2Y12 наразі залишається клопідогрель, і його призначення рекомендується в останніх настановах із ведення ішемічного інсульту та гострого коронарного синдрому (ГКС) [5, 6]....

08.12.2020 Кардіологія Тромбоемболія легеневої артерії як окремий випадок венозної тромбоемболії

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) – це оклюзія основного стовбура чи гілок легеневої артерії частками тромбу, що формуються у венах великого кола кровообігу чи порожнинах правих відділів серця та переносяться в мале коло кровообігу з потоком крові. Водночас у низці випадків можливе й локальне утворення тромбів у системі легеневих артерій (тромбоз легеневої артерії), що не завжди можна віддиференціювати від венозної тромбоемболії. Саме тому обидва стани зазвичай розглядають як єдиний комплекс ТЕЛА. В англомовній літературі для визначення цього комплексу вживається термін «легенева емболія» (pulmonary embolism)....

08.12.2020 Кардіологія Аміодарон перевершив лідокаїн у лікуванні аритмій, спричинених ішемічною хворобою серця

Аритмія визначається як нерегулярні скорочення серця, зумовлені порушеннями проведення елект­ричних імпульсів у міокарді [1]. Існує багато причин розвитку аритмій, серед них найчастішими є гіпертензія, кардіоміопатія, вроджені вади серця, хвороба коронарних артерій [3-5]. Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смертності населення в усіх країнах, незалежно від величини доходу на душу населення [6]. Ішемічна хвороба серця (ІХС) – розповсюджене серцево-­судинне захворювання, спричинене атеросклерозом, яке важким тягарем лягає на економіку та суспільство [7, 8]. ...

07.12.2020 Кардіологія Куріння та серцево-судинні захворювання: модифікація ризику

В одному з попередніх випусків нашої газети ми публікували доповідь директора Інституту серцево-судинних досліджень Бруннера (медичний факультет ім. Саклера, Тель-Авівський університет, Ізраїль), консультанта зі зменшення шкоди компанії Philip Morris International, професора Ровена Зімліхмана, котрий розповідав про шляхи зниження ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ) у курців. Доповідь викликала неабиякий інтерес в учасників конгресу, про що свідчить кількість запитань, поставлених доповідачу після виступу. До уваги наших читачів пропонуємо відповіді на ці запитання....

02.12.2020 Кардіологія Симпатичний овердрайв як глобальна проблема серцево‑судинних захворювань

22-25 вересня відбувся ХХІ Національний конгрес кардіологів, який включав низку науково-практичних симпозіумів, присвячених окремим аспектам кардіології. Хоча захід відбувався в онлайн-режимі, він традиційно охоплював широкий спектр кардіологічних, споріднених і коморбідних патологічних станів та зацікавив слухачів усіх відповідних профілів: від сімейних лікарів до інтервенційних кардіологів. Неабияку популярність серед учасників конгресу мав сателітний симпозіум компанії «Асіно», присвячений ролі симпатичної гіперактивації в розвитку та прогресуванні кардіоваскулярної патології....

16.11.2020 Кардіологія Пілотне дослідження анксіолітичного препарату Лодиксем у пацієнтів із гостро декомпенсованою серцевою недостатністю

Тривожні розлади нерідко супроводжують перебіг серцево-судинних захворювань і стають дедалі вираженішими в міру їх прогресування. Тривога також є частим супутником пацієнтів із серцевою недостатністю (СН). У недавньому метааналізі 38 досліджень K. Easton і співавт. (2015) підрахували, що 32% пацієнтів із СН відчувають підвищений рівень тривожності, а 13% пацієнтів відповідають критеріям тривожного розладу. На пізніших стадіях СН поширеність тривоги збільшується. Тривожний розлад діагностують приблизно у 20% пацієнтів із декомпенсованою СН, які для підтримки функції лівого шлуночка потребують імплантації допоміжних пристроїв [5, 6]....

16.11.2020 Кардіологія Пацієнт зі шлуночковими аритміями та патологією щитоподібної залози: ризики й підводні камені терапії

Відновлення ритму у хворих зі шлуночковими тахіаритміями – це не лише питання комфорту пацієнта. Часто це збереження життя, адже саме цей вид порушення ритму серця є основним предиктором розвитку раптової серцевої смерті (РСС) (Bayés de Luna A. et al., 1989). Золотим стандартом медикаментозної антиаритмічної терапії (ААТ) при шлуночкових аритміях, як відомо, є аміодарон (Priori S.G. et al., 2015). Проте цей препарат варто з обережністю призначати хворим із патологією щитоподібної залози (ЩЗ), а при тривалому застосуванні необхідно забезпечити пацієнтові якісний моніторинг функціонального стану ЩЗ. Для України це особливо актуально, оскільки в нас останніми роками спостерігається постійне зростання частоти тиреоїдної патології (Ткаченко В.І. та співавт., 2018)....

15.11.2020 Кардіологія Нутрицевтики в лікуванні дисліпідемій

22-25 вересня в онлайн-режимі відбувся XXI Національний конгрес кардіологів України, в якому взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці. З огляду на значну поширеність серцево-судинних захворювань (ССЗ) атеросклеротичного генезу велику увагу було приділено питанням первинної профілактики цієї патології. Модифікація способу життя та корекція кардіоваскулярних факторів ризику є першим кроком у лікуванні пацієнтів із дисліпідемією, але дотримання дієтичних рекомендацій не завжди дозволяє нормалізувати рівні ліпідів. Чи існує спосіб посилити заходи зі зміни способу та що зазначено в міжнародних рекомендаціях щодо цього? Вичерпні відповіді на ці запитання були надані в рамках симпозіуму «Нутрицевтики в лікуванні дисліпідемій»....