Діагностика

13.07.2016 Акушерство/гінекологія Діагностика Уровень рН – интегральный показатель состояния здоровья половой системы женщины

Головна сторінка теми > Гинекология > Уровень рН – интегральный показатель состояния здоровья половой системы женщины Уровень рН – интегральный показатель состояния здоровья половой системы женщины В статье представлены данные литературы и результаты собственных исследований касательно информативности показателя рН влагалищного секрета, степени корреляции между рН, концентрацией эстрадиола и содержанием лактобацилл во влагалищном биотопе. Ключевые слова: эстрадиол, рН, лактобаци...

13.07.2016 Акушерство/гінекологія Діагностика Порівняльна оцінка ефективності тест-систем для прогнозування загрози передчасних пологів

Головна сторінка теми > Гинекология > Порівняльна оцінка ефективностітест-систем для прогнозування загрози передчасних пологів Порівняльна оцінка ефективності тест-систем для прогнозування загрози передчасних пологів У статті представлено результати порівняльного дослідження чутливості і специфічності тест-систем actim™ Partus та fetal fibronectin test. Доведено, що тест-система actim Partus за вищевказаними характеристиками є рівноцінною з найбільш поширеною за кордоном тест-сис...

13.07.2016 Гастроентерологія Діагностика Неинвазивные методы диагностики воспалительных заболеваний кишечника у детей

Головна сторінка теми > Гастроэнтерология > Неинвазивные методы диагностики воспалительных заболеваний кишечника у детей Неинвазивные методы диагностики воспалительных заболеваний кишечника у детей Заболевания кишечника в детском возрасте занимают одно из ведущих мест среди гастроэнтерологической патологии, уступая лишь заболеваниям органов гастродуоденальной зоны. Более того, в последние годы все чаще говорят о коморбидности гастроэнтерологической патологи [1, 2]. Структуру заб...

13.07.2016 Гастроентерологія Діагностика Ефективність препарату Новірин у дітей із вірусними діареями

Головна сторінка теми > Гастроэнтерология > Ефективність препарату Новірин у дітей із вірусними діареями Ефективність препарату Новірин у дітей із вірусними діареями У світі щороку серед дітей перших 5 років життя реєструється близько 1,4 мільярда випадків гострих кишкових інфекцій (ГКІ), серед яких 1,87 мільйонів закінчується летально [3, 19]. В Європі на кожну дитину раннього віку припадає 0,5-1,9 епізодів інфекційних діарей [7]. В Україні щорічно реєструється 50-60 тисяч випад...

13.07.2016 Діагностика Інфекційні захворювання Лямбліоз

Головна сторінка теми > Инфекционные заболевания > Лямбліоз Лямбліоз Лямбліоз (лат. Lambliosis, Giardiasis) – широко розповсюджена протозойна інвазія людини, спричинена найпростішими, що переважно уражає тонку кишку, супроводжується в деяких хворих алергійними й неврологічними симптомами. Лямбліоз – актуальна медична проблема. Складність виявлення цього захворювання зумовлена тим, що його клінічні прояви часто маскуються під різні клінічні варіанти гастроентерологічної патології...

13.07.2016 Діагностика Інфекційні захворювання Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Грип»

Головна сторінка теми > Инфекционные заболевания > Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Грип» Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Грип» Содержание статьи: Паспортна частина. Основна частина Для закладів, що надають первинну медичну допомогу. Для закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) амбулаторну медичну допомогу. ...

11.07.2016 Діагностика Діагностичні можливості імунного блотингу при бореліозі

Статья в формате PDF. Як відомо, бореліоз (хвороба Лайма) є полісистемним інфекційним захворюванням, спричиненим спірохетою Borrelia burgdorferi, що передається людям через укуси кліщів. Це захворювання широко розповсюджене, проте найвищий рівень захворюваності спостерігається в певних географічних зонах, зазвичай у літні місяці. Для лабораторної діагностики цієї хвороби сьогодні здебільшого використовують серологічний метод – ​імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA/IIFT), непряму реакцію ...

11.07.2016 Діагностика Гепатиты, вызванные вирусами простого герпеса

Статья в формате PDF. Несмотря на широкое распространение герпетической инфекции (маркеры вируса простого герпеса 1/2 типа (HSV‑1/2) выявляются у 13-22% жителей Европы и США, в том числе у 25-64% пациентов клиник, занимающихся лечением инфекционных заболеваний, передающихся половым путем), гепатиты этой этиологии относят к редким заболеваниям [1]. Для них характерны крайне тяжелое течение, частое развитие фульминантного гепатита (ФГ) и высокий уровень летальности [2]. Традиционно под...

09.07.2016 Діагностика Гиперпролактинемия: оптимальный алгоритм лабораторной диагностики

Статья в формате PDF. Введение Вопросы диагностики гиперпролактинемии и эффективности ее лечения остаются одной из актуальных тем репродуктивной медицины, так как роль пролактина в регуляции фертильности очень высока. Данная патология чаще встречается у женщин с нарушениями репродуктивного здоровья, однако нередко выявляется и при обследовании мужчин с теми или иными нарушениями со стороны сексуального здоровья и репродукции. Статистика свидетельствует, что при соотношении заболеваемос...

10.06.2016 Діагностика Сучасна лабораторна діагностика вірусних гепатитів

Статья в формате PDF. Як відомо, основою лабораторної діагностики вірусних гепатитів є знання про їх збудників і реплікацію, інформація про появу і зникнення маркерів інфікування, а також сучасні імунохімічні та молекулярно-біологічні методи детекції антигенів, антитіл і нуклеїнових кислот. Продовження. Початок у № 1. Лабораторна діагностика гепатиту С Відкриття у 1989-1991 рр. збудника гепатиту С (ГС) – ​HCV – ​стало можливим завдяки методам молекулярної біології. Спочатку шляхо...

09.06.2016 Діагностика Інфекційні захворювання Гепатиты, вызванные вирусом Эпштейна-Барр

Статья в формате PDF. Продолжение. Начало в № 9.  В контексте рассматриваемой проблемы гепатитов, вызываемых ЭБВ, наи­больший интерес представляет III тип латенции, при котором возможно развитие т. н. хронической активной ЭБВ-инфекции (ХАЭБВ). Ранее персистенцию ЭБВ рассматривали как причину слабости и недомогания у переболевших мононуклеозом людей молодого и среднего возраста. Некоторые авторы отмечали также першение в горле, миалгии, незначительные когнитивные расстройства, ассоцииро...

02.06.2016 Діагностика Достижения и перспективы персонифицированной и геномной медицины в терапевтической практике

В последние годы в медицинской среде широко обсуждаются возможности персонифицированного подхода в медицине. Сам по себе такой подход не является новым, ведь еще Гиппократ призывал лечить больного, а не болезнь. Выдающиеся врачи XVIII-XIX вв. разработали привычную сегодня схему обследования больного, введя в практику составление истории болезни, предполагающей рассмотрение каждого пациента в виде уникальной комбинации наследственных факторов и приобретенных качеств. Новые знания, среди которых к...