Діагностика

20.02.2016 Діагностика Инновационный тест тромбодинамики – принципиально новый метод исследования системы гемостаза

Статья в формате PDF. К так называемым глобальным тестам исследования системы гемостаза относятся тромбоэластография, тест генерации тромбина и тест тромбодинамики. Тест тромбодинамики – это новый коагулогический тест, основанный на видеомикроскопии фибринового сгустка, растущего от имитированной поврежденной сосудистой стенки. Данная методика была разработана российскими учеными и представлена для исследования системы свертывания крови компанией «ГемаКор» в 2012 г. Система гемоста...

09.02.2016 Діагностика Онкологія та гематологія Цитологическая диагностика злокачественных опухолей в Украине: проблемы и решения

19-20 октября в г. Киеве состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной цитологической диагностики злокачественных опухолей», которая проводилась Национальным институтом рака (НИР) при поддержке Министерства здравоохранения Украины....

23.01.2016 Гастроентерологія Діагностика Сонографічні та ендоскопічні ресурси в діагностиці хвороб органів травлення в Україні

В нашій країні питання ефективного використання ресурсів мають свої особливості. Це обумовлено недостатнім фінансуванням охорони здоров'я та структурними диспропорціями в його діяльності. Мають місце недоліки у забезпеченні ресурсами та в організації діяльності діагностичних підрозділів первинної ланки охорони здоров'я, в результаті чого діагностичні можливості її значно обмежені. Недостатня взаємодія спеціалістів діагностичного профілю та клініцистів, відсутність координації їх дій та обумов...

29.12.2015 Діагностика Сучасні підходи до діагностики та скринінгу метаболічних порушень у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки (II частина)

Статья в формате PDF. Продовження. Початок у № 21. У більшості випадків НАЖХП діагностують при виявленні у хворих підвищеної активності трансаміназ під час проведення звичайного аналізу крові, оскільки для цього захворювання характерний олігосимптомний, латентний чи легкий перебіг [57]. На етапі стеатозу печінки, як правило, спостерігається нормальний або незначно підвищений рівень амінотрансфераз, тому ні пацієнти, ні їхні лікарі не знають про потенційну наявність НАЖХП: жирова інфі...

22.12.2015 Діагностика Алергія до кліщів домашнього пилу з позицій молекулярної алергології

Статья в формате PDF. Продовження. Початок у № 20. Зростання поширеності АР у всьому світі вчені пов'язують із підвищенням загальної кількості пилку в повітрі, збільшенням числа популяцій кліщів домашнього пилу, незадовільною вентиляцією житлових і офісних приміщень та малорухомим способом життя, що сприяє формуванню та збільшенню відсотка АР із полівалентною алергією (Schoenwetter W.F., 2011; Navarro A., 2015). Протягом тривалого часу вважали, що саме кліщі визначають алергенний пр...

24.11.2015 Діагностика Клінічні форми хронічної вірусної інфекції Епштейна-Барр: питання сучасної діагностики та лікування

Принципову роль відіграють сучасна лабораторна діагностика ВЕБ-інфекції та адекватний підхід до її лікування Продовження. Початок у № 19.  Полная версия статьи в формате PDF.  ...

24.11.2015 Діагностика Алергія до кліщів домашнього пилу з позицій молекулярної алергології

Алергічний риніт (АР) є одним з найпоширеніших алергічних захворювань (на думку деяких авторів, на нього страждають від 5 до 24% населення різних країн світу) та посідає провідне місце в структурі ЛОР-патології [10, 15, 18, 34, 36, 148]. Надзвичайна актуальність проблеми АР пов'язана не лише із значним негативним впливом цієї патології на якість життя хворих, а передусім із високою частотою (у 40-70% випадків) трансформації АР у бронхіальну астму. Полная версия статьи в формате PDF....

09.11.2015 Діагностика Клінічні форми хронічної вірусної інфекції Епштейна-Барр: питання сучасної діагностики та лікування

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 90% дорослого населення планети інфіковані вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ). Первинне інфікування призводить до довічної персистенції збудника з можливою періодичною реактивацією. Полная версия статьи в формате PDF....

03.11.2015 Діагностика Коронавірусні інфекції: загроза людству з Близького Сходу, спричинена MERS-CoV?

У статті описано клінічні прояви та наведено принципи лабораторної діагностики коронавірусів. Також проаналізовано епідеміологічну ситуацію у світі щодо БСРС, спричиненого MERS-CoV, яка змусила спеціалістів суттєво підвищити рівень епідеміологічної небезпеки коронавірусів. Продовження. Початок у № 17.  Полная версия статьи в формате PDF.  ...

23.10.2015 Діагностика Коронавірусні інфекції: загроза з Близького Сходу, спричинена MERS-CoV?

Виступаючи на 66-й сесії асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров’я, що проходила в м. Женеві (Швейцарія), глава ВООЗ Маргарет Чен зазначила: «…новий коронавірус MERS-CoV є глобальною загрозою людству. Це тривожний дзвінок, і ми повинні на нього відповісти. Ми занадто мало знаємо про цей вірус. Кожна нова хвороба, яка поширюється швидше, ніж наші знання про неї, виходить з-під контролю». Полная версия статьи в формате PDF....

21.10.2015 Діагностика Діагностична роль визначення рівня діаміноксидази у пацієнтів з алергічними захворюваннями

В останні десятиліття у всьому світі відзначається зростання рівня захворюваності на алергію, не є виключенням і сезонний алергічний риніт (САР) [16]. Поєднана алергічна патологія в понад 80% випадків пов'язана з ураженням органів травлення, що призводить до всмоктування неповністю розщеплених компонентів їжі, формування гіперчутливості до харчових, побутових, епідермальних і пилкових алергенів [13]. Полная версия статьи в формате PDF....

02.10.2015 Діагностика Кардіологія Возможности эхокардиографии в диагностике аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка

Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка (АКМП) – заболевание мышцы сердца, характеризующееся частичным или полным прогрессирующим фиброзно-жировым замещением миокарда правого желудочка (ПЖ) и ассоциированными аритмиями, возникающими из ПЖ. Заболевание возникает вследствие генетического дефекта десмосом и наследуется по аутосомно-доминантному типу. Классические проявления заболевания (правожелудочковые аритмии) отмечаются между вторым и четвертым десятилетием жизни, у около 80% пациентов за...