Діагностика

17.04.2016 Діагностика Сучасна лабораторна діагностика вірусних гепатитів

Статья в формате PDF. Як відомо, основою лабораторної діагностики вірусних гепатитів є знання про їх збудників і реплікацію, інформація про появу і зникнення маркерів інфікування, а також сучасні імунохімічні та молекулярно-біологічні методи детекції антигенів, антитіл і нуклеїнових кислот. Лабораторна діагностика гепатиту А Вірус гепатиту А (HAV) – це РНК-вірус, класифікований як пікорнавірус. В усіх ізолятах, зібраних у різних частинах світу, спостерігається лише один серотип HAV. В...

14.04.2016 Діагностика Діагностика токсоплазмозу вагітних і внутрішньоутробної інвазії плода T. gondii

Статья в формате PDF. Останнім часом істотно виріс рівень вродженої патології (майже на 30%), пов’язаної з внутрішньоутробним інфікуванням, яка сьогодні становить від 10 до 50% [1]. Одне з провідних місць у її структурі займають внутрішньоутробні TORCH-інфекції і передусім токсоплазмоз, рівень захворюваності на який у новонароджених може досягати більше 10-12 на 10 тис. населення, а летальність – ​10% [2]. Актуальність проблеми підтверджується високою інфікованістю токсоплазмами (T. gon...

12.04.2016 Діагностика Інфекційні захворювання Антибактериальный кризис: как сохранить щит от бактерий для будущих поколений?

Статья в формате PDF. 25-26 ноября 2015 г. по инициативе ГО «Всеукраинская ассоциация инфекционного контроля и антимикробной резистентности» при поддержке Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Министерства здравоохранения (МЗ) Украины и Национальной медицинской академии последипломного образования (НМАПО) им. П.Л. Шупика в г. Киеве состоялся всеукраинский научно-практический семинар с международным участием «Стратегия сдерживания появления и распро...

08.03.2016 Діагностика Лабораторные методы оценки функциональной активности тромбоцитов и их клиническое значение

Статья в формате PDF. Тромбоциты – это небольшие по размеру безъядерные структуры, образующиеся из мегакариоцитов костного мозга. Функциональная роль тромбоцитов в организме человека очень разнообразна. Так, тромбоциты участвуют в защите организма-хозяина от вирусов и бактерий, транспорте веществ, регуляции сосудистого тонуса, росте, метастазировании и уничтожении раковых клеток, в ангиогенезе и ремоделировании сосудов и др. Основной же функцией тромбоцитов является участие в свертыва...

08.03.2016 Діагностика Перипетії діагностики бартонельозу

Статья в формате PDF. Продовження. Початок у № 2. Борелії потрапляють в організм годувальника зі слиною інфікованого кліща під час присмоктування. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща. Сприйнятливість людини до збудника хвороби Лайма дуже висока. Хворіють переважно особи молодого віку, частіше представники груп ризику (мисливці, лісники, грибники тощо). Захворюваність на кліщовий бореліоз має яскраво виражену сезонність, яка зумовлена біологічними особливостями ...

02.03.2016 Діагностика Тест генерации тромбина – уникальный метод интегральной оценки системы гемостаза

Тест генерации тромбина (ТГТ) представляет собой лабораторный метод определения динамики образования и инактивации in vitro ключевого фермента гемостаза – тромбина. Плазменная система (в которой функционирует тромбин), ответственная за образование и последующее угнетение тромбина в крови, вызовет тенденцию к тромбозу в случае избытка свободного тромбина (гиперкоагуляция) или приведет к кровоточивости при недостаточной активности тромбина (гипокоагуляция). ТГТ относится к так называемым глобал...

29.02.2016 Діагностика Перипетії діагностики бартонельозу

Статья в формате PDF. Бартонельоз – група інфекційних хвороб людини та тварин, спричинених факультативними внутрішньоклітинними бактеріями, які передаються трансмісивним і контактним шляхами, характеризуються розвитком гострих і хронічних форм із поліморфізмом симптомів і можливістю поліорганного ураження. Однією з клінічних форм бартонельозу є хвороба котячих подряпин (ХКП, доброякісний лімфоретикульоз), спричинена окремими видами бартонел – B. henselae або рідше B. clarridgeiae [1-3]....

27.02.2016 Діагностика Краснуха: особливості перебігу у дорослих

Статья в формате PDF. Продовження. Початок у № 24/2015. Інкубаційний період краснухи становить 11-24 дні. Він характеризується відсутністю клінічних проявів, хоча вірус в значній кількості вже виявляється в слизі носоглотки. Продромальний період, під час якого з’являються перші ознаки краснухи, часто залишається непоміченим через коротку тривалість – від кількох годин до 1-2 діб. На цьому етапі можливі незначний озноб, сонливість, першіння в горлі, покашлювання, легкий риніт. Як правил...

22.02.2016 Діагностика Краснуха: особливості перебігу у дорослих

Статья в формате PDF. Останніми роками краснуха набула суттєвої соціальної та медичної значущості в Україні. Відмічається високий рівень захворюваності на цю інфекцію, збільшилася питома вага вроджених вад розвитку, зумовлених вірусом краснухи, в структурі дитячої смертності. Краснуха є найбільш розповсюдженою серед інфекцій, що керуються засобами специфічної профілактики. Рішення проблеми ґрунтується на організації епіднагляду за хворобою, своєчасній діагностиці набутої та вродженої...

20.02.2016 Діагностика Инновационный тест тромбодинамики – принципиально новый метод исследования системы гемостаза

Статья в формате PDF. К так называемым глобальным тестам исследования системы гемостаза относятся тромбоэластография, тест генерации тромбина и тест тромбодинамики. Тест тромбодинамики – это новый коагулогический тест, основанный на видеомикроскопии фибринового сгустка, растущего от имитированной поврежденной сосудистой стенки. Данная методика была разработана российскими учеными и представлена для исследования системы свертывания крови компанией «ГемаКор» в 2012 г. Система гемоста...

09.02.2016 Діагностика Онкологія та гематологія Цитологическая диагностика злокачественных опухолей в Украине: проблемы и решения

19-20 октября в г. Киеве состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной цитологической диагностики злокачественных опухолей», которая проводилась Национальным институтом рака (НИР) при поддержке Министерства здравоохранения Украины....

23.01.2016 Гастроентерологія Діагностика Сонографічні та ендоскопічні ресурси в діагностиці хвороб органів травлення в Україні

В нашій країні питання ефективного використання ресурсів мають свої особливості. Це обумовлено недостатнім фінансуванням охорони здоров'я та структурними диспропорціями в його діяльності. Мають місце недоліки у забезпеченні ресурсами та в організації діяльності діагностичних підрозділів первинної ланки охорони здоров'я, в результаті чого діагностичні можливості її значно обмежені. Недостатня взаємодія спеціалістів діагностичного профілю та клініцистів, відсутність координації їх дій та обумов...