Ендокринологія

07.02.2020 Ендокринологія Субклінічний гіпотиреоз

Клінічний гіпотиреоз (ГТ) (недостатність щитоподібної залози, ЩЗ) наявний у разі, коли рівень гормонів ЩЗ є меншим за референтні значення. При цьому захворюванні рівень тиротропіну (або тиреотропного гормону, ТТГ) підвищений. Субклінічний ГТ (СГТ) супроводжується нормальним рівнем гормонів ЩЗ при підвищенні тиротропіну. Такий діагноз є біохімічним, бо він заснований лише на оцінці функціонування ЩЗ. Серед популяції без йододефіциту СГТ спостерігається в 10% осіб, при цьому він частіше виникає в жінок та осіб похилого віку. Оскільки СГТ часто повертається до еутиреозу, а рівень тиротропіну підвищується в осіб похилого віку, поширеність СГТ, імовірно, є завищеною....

06.01.2020 Гастроентерологія Кардіологія Ендокринологія Инфекция Helicobacter pylori и негастроэнтерологические заболевания

Helicobacter pylori считается ведущей причиной возникновения хронического гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, аденокарциномы и лимфомы желудка, развивающейся из лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой желудка....

06.01.2020 Ендокринологія Школа ендокринолога: окремі аспекти інфузійного лікування цукрового діабету

Принципи освітнього проекту «Школа ендокринолога», що став уже традиційним, включають оригінальність подачі теоретичного матеріалу, його практичну спрямованість й інтерактивне спілкування. Відповідно до цих принципів учасникам заходу було представлено останні рекомендації з діагностики та лікування ендокринних хвороб, сучасні погляди на деякі патологічні стани і методи їх лікування....

06.01.2020 Ендокринологія Нові дані про базальні інсуліни – нові можливості в лікуванні цукрового діабету

На початку грудня в Києві відбулися прес-ланч і науковий симпозіум, присвячені новим даним про базальні інсуліни та відповідним новим можливостям у лікуванні цукрового діабету (ЦД). ...

06.01.2020 Ендокринологія Школа ендокринолога: сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні ендокринних захворювань

Науково-освітній захід у рамках проєкту «Школа ендокринолога» був організований Асоціацією клінічних ендокринологів України і ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ). Учасники події мали змогу ознайомитися із сучасними стратегіями ведення пацієнтів з ендокринними захворюваннями та супутньою патологією відповідно до новітніх міжнародних рекомендацій....

06.01.2020 Ендокринологія Профілактика серцево-судинних ускладнень при цукровому діабеті 2 типу: нові доказові дані – нові реальні можливості

Як відомо, цукровий діабет (ЦД) 2 типу являє собою дуже поширене в популяції дорослих осіб хронічне та прогресуюче захворювання, що характеризується розвитком мікро- й макроваскулярних ускладнень (Meigs J.B., 2003). Хоча сьогодні в арсеналі лікарів існують ефективні та різноманітні лікарські засоби для досягнення глікемічного контролю, смертність пацієнтів із ЦД 2 типу досі залишається високою. ...

06.01.2020 Ендокринологія Стан щитоподібної залози та йодний дефіцит як барометр погоди в суспільстві

Сучасна медицина переживає період грандіозних, дійсно революційних змін, пов’язаних із широким упровадженням в усі сфери охорони здоров’я інноваційних технологій та результатів наукових досліджень. Унікальні можливості для діагностики та лікування надає й персоналізована медицина, підґрунтям для якої є не тільки великі масиви даних, але й індивідуальний підхід до кожного пацієнта....

03.01.2020 Ендокринологія Вплив метформіну на мікробіоту кишечнику та імунну систему як поле майбутніх досліджень

Історія розвитку метформіну, що вивела його на позиції найбільш застосовуваного засобу для лікування цукрового діабету (ЦД) 2 типу, не була типовим продуманим шляхом розробки ліків. Навпаки, значну роль відіграли інтуїтивне застосування та вивчення робіт середньовічних лікарів-травників. Неочікувані молекулярні механізми дії метформіну були з’ясовані пізніше і дотепер залишаються остаточно не вивченими....

03.01.2020 Ендокринологія Підсумки року в діабетології: вражаючі нові дослідження та кардинальні зміни рекомендацій

В останньому місяці року, що минає, прийнято підбивати його підсумки та намагатися зазирнути в перспективу року прийдешнього. У рамках уже традиційної для «Медичної газети «Здоров’я України» рубрики ми разом із провідними експертами згадуємо й аналізуємо найважливіші події року, котрі істотно впливатимуть на клінічну практику в певній галузі медицини. Цьогоріч украй значні зміни й інновації відбулися в ендокринології, зокрема у веденні пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД)....

03.01.2020 Ендокринологія Инновационный подход к интенсификации лечения пациентов с сахарным диабетом

Научно-практическая конференция, состоявшаяся в рамках образовательного проекта «Школа эндокринолога» (31 октября – 2 ноября, г. Одесса), традиционно собрала большую аудиторию. В ходе мероприятия ведущие специалисты в области эндокринологии представили доклады, посвященные нюансам лечения сахарного диабета (СД), заболеваний паращитовидных желез, менопаузальных гормональных расстройств и др....

30.12.2019 Ендокринологія Терапия базальным инсулином: как улучшить прогноз пациента с сахарным диабетом?

В сентябре в г. Барселона (Испания) проходило одно из центральных событий в области эндокринологии – ​55-й ежегодный съезд Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD‑2019). 17 сентября состоялся научно-практический симпозиум «Новые взгляды на гипогликемию и титрацию». Мероприятие прошло при поддержке фармацевтической компании Sanofi и позволило обсудить наиболее актуальные вопросы относительно возможностей улучшения прогноза пациентов с сахарным диабетом (СД)....

21.12.2019 Ендокринологія Сучасні погляди на механізми дії метформіну

На відміну від багатьох препаратів метформін отримано з природного матеріалу, який здавна використовувався у фітотерапії, а не розроблено з орієнтацією на певний шлях чи механізм хвороби. Попри клінічне застосування впродовж 60 років молекулярні механізми дії метформіну залишаються дискусійними....