Гастроентерологія

08.10.2019 Гастроентерологія Ад’ювантні можливості біорегуляційного підходу до ведення пацієнтів із хронічним панкреатитом

6-7 червня у Києві відбулася Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Первинна медична допомога (ПМД) у ракурсі світових практик», присвячена 20-річчю членства Української асоціації сімейної медицини у Всесвітній асоціації сімейної медицини (WONCA). На конференції обговорювали відмінності різних клінічних практик ПМД світу, роль доказової медицини, актуальні питання системи ПМД в Україні. Проведено низку майстер-класів з опанування практичних умінь і симпозіум молодих учених. Виголошені на конференції доповіді стосувалися найважливіших проблем рутинної практики сімейного лікаря....

08.10.2019 Гастроентерологія Вісмуту субцитрат – 230 років гастропротекції

Препарати солей вісмуту понад два століття застосовують у медицині, і вони досі не втратили позицій в арсеналі лікаря-гастроентеролога. Натепер вісмут – ​з-поміж найчастіше призначуваних для лікування травної системи засобів, важливий компонент лікування гелікобактер-асоційованих гастритів і виразок шлунка та дванадцятипалої кишки....

08.10.2019 Гастроентерологія Системні вияви гелікобактерної інфекції та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: сучасні погляди, стратегія лікування

Глибоке вивчення патогенетичних механізмів давновідомих поширених захворювань травного тракту дало змогу виявити вплив їх на інші органи й системи і на підставі цього сформулювати принципи лікування, ґрунтовані на доказах. Висвітленню сучасних поглядів на ці проблеми було присвячено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «VII наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній і клінічній гастроентерології», яка відбулася 13-14 червня в Дніпрі....

08.10.2019 Гастроентерологія Від нових наукових концепцій у терапії – до конкретного пацієнта

29 серпня в Полтаві відбулася зустріч видатних лікарів-терапевтів України з нагоди 100-річчя від дня народження засновника і першого завідувача (1974-1990) кафедри факультетської терапії, професора кафедри факультетської терапії / внутрішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної академії (УМСА), доктора медичних наук, професора Максима Андрійовича Дудченка. На науково-практичній конференції розглянуто як нові наукові досягнення в медицині, так і практичні аспекти роботи, котрі стануть у пригоді кожному лікареві....

08.10.2019 Гастроентерологія Эффективность и безопасность комбинированной гепатопротекции при хронических токсических поражениях печени

В спектре острых и хронических диффузных заболеваний печени важное место занимают токсические поражения на фоне хронического злоупотребления алкоголем (алкогольная болезнь печени – АБП) и воздействия различных медикаментов (медикаментозно-индуцированные поражения печени – МИПП), частота которых в последние десятилетия растет. Так, распространенность АБП возросла с 1,38% в 1988-1994 гг. до 2,21% в 2005-2008 гг. [3]....

08.10.2019 Гастроентерологія Сучасна тактика ведення хворих на жовчнокам’яну хворобу до і після холецистектомії: роль урсодезоксихолевої кислоти

Жовчнокам’яну хворобу (ЖКХ) вважають хворобою цивілізації, поширеність якої подвоюється що 20 років. В Україні за останні 10 років її розповсюдженість збільшилася на 97,5%, а захворюваність – ​на 64,7%. У 80-95% випадків лікування ЖКХ закінчується оперативним втручанням....

04.10.2019 Гастроентерологія Замісна ферментна терапія при метаболічно-асоційованих захворюваннях

Науково-практична конференція з міжнародною участю «VII наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній і клінічній гастроентерології» традиційно об’єднала провідних вітчизняних учених, їхніх зарубіжних колег і практичних лікарів-гастроентерологів, сімейних лікарів, терапевтів, хірургів, ендоскопістів, спеціалістів з функціональної діагностики захворювань органів травлення. Цього року з-поміж основних клінічних проблем сучасної гастроентерології значну увагу в програмі заходу було приділено розгляду коморбідних станів та особливостей ведення таких пацієнтів....

02.10.2019 Гастроентерологія Педіатрія Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології: актуальні питання та відповіді

21-22 травня у Харкові відбулася традиційна науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена світлій пам’яті Юрія Володимировича Бєлоусова. Тема заходу – ​«Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології в практиці дитячого та сімейного лікаря». ...

25.09.2019 Гастроентерологія L-орнітину-L-аспартат як гепатопротектор при неалкогольній жировій хворобі печінки

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) у всьому світі визначається як основне хронічне захворювання печінки, пов’язане з ожирінням і метаболічним синдромом. НАЖХП включає простий стеатоз печінки, неалкогольний стеатогепатит (НАСГ), а також фіброз печінки з подальшим розвитком цирозу, що у багатьох випадках призводить до виникнення гепатоцелюлярної карциноми [1]. ...

25.09.2019 Гастроентерологія Інфліксимаб та запальні захворювання кишечнику

Запальні захворювання кишечнику (ЗЗК) – хвороба Крона (ХК), виразковий коліт (ВК) – це хронічні, часто рецидивуючі хвороби, які уражають різні відділи шлунково-кишкового тракту (ШКТ). При ХК у патологічний процес може залучатися будь-який відділ ШКТ (від ротової порожнини до анального отвору), при цьому вогнища запалення можуть чергуватися зі здоровими ділянками слизової оболонки. У разі ВК уражається товста кишка, а слизова оболонка пошкоджується по всій її довжині. ...

25.09.2019 Гастроентерологія Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології

13-14 червня у м. Дніпро за підтримки Національної академії медичних наук (НАМН) України, Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», а також ГС «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні» відбулася науково-практична конференція «VII наукова сесія «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології». ...

25.09.2019 Гастроентерологія Алкогольна хвороба печінки: сучасне трактування в клінічних настановах

Наявність медико-технологічних документів, а саме стандартів і заснованих на доказах настанов для високоякісної економічно ефективної допомоги, належить до важливих ознак підвищення якості послуг системи охорони здоров’я [1]....