Гастроентерологія

25.09.2019 Гастроентерологія Современные подходы к лечению легкого и среднетяжелого неспецифического язвенного колита

Неспецифический язвенный колит (НЯК) – ​хроническое воспалительное заболевание кишечника, обычно развивающееся в молодом возрасте. У большинства пациентов НЯК имеет легкое или среднетяжелое течение, характеризующееся периодами обострения и ремиссии. ...

25.09.2019 Гастроентерологія Патогенетическая терапия кожного зуда у пациентов с холестазом

13-14 июня в г. Днепр проходила научно-практическая конференция «Новейшие технологии в теоретической и клинической гастроэнтерологии». В рамках мероприятия были проведены 4 пленарных заседания и 2 симпозиума, посвященные последним достижениям в сфере диагностики и лечения патологии органов пищеварения с позиции доказательной медицины....

25.09.2019 Гастроентерологія Ефективність отилонію броміду у лікуванні пацієнтів із синдромом подразненого кишечнику

Синдром подразненого кишечнику (СПК) – ​це хронічний циклічний рецидивуючий функціональний розлад, який супроводжується абдомінальним болем (АБ), асоційованим із порушенням нормального спорожнювання кишечнику або здуттям живота. СПК виявляють в 11,5% жителів Європи (Hungin et al., 2003). Слід зазначити, що ця патологія негативно впливає на якість життя пацієнта, призводить до зниження працездатності та збільшення витрат на систему охорони здоров’я. ...

11.09.2019 Гастроентерологія Сравнительное изучение эффективности моно- и комбинированных пробиотиков при заболеваниях кишечника, ассоциированных с дисбиозом

Исходя из современных представлений, дисбиоз кишечника рассматривается как клинико-лабораторный синдром, который возникает при целом ряде заболеваний и клинических ситуаций и характеризуется изменением качественного и/или количественного состава кишечной микробиоты (КМ), а также транслокацией различных ее представителей в несвойственные биотопы, метаболическими и иммунными нарушениями, сопровождающимися у части пациентов клиническими симптомами [24,30]....

11.09.2019 Гастроентерологія Біліарний сладж: від фундаментальних основ до клінічної практики

13-14 червня в м. Дніпро відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в теоретичній і клінічній гастроентерології», що являла собою VII наукову сесію Інституту гастроентерології НАМН України. У роботі заходу взяли участь лікарі-гастроентерологи та суміжні спеціалісти – сімейні лікарі, терапевти, лікарі ультразвукової діагностики, ендоскопісти тощо...

30.08.2019 Гастроентерологія Салофальк у лікуванні синдрому подразненого кишечнику

Цього року програма науково-практичної конференції з міжнародною участю охоплювала питання етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення; інноваційні технології хірургічного лікування хвороб травної системи; особливості діагностики та лікування цих станів у дітей; нутриціологію та лікувальне харчування при хворобах органів травлення. ...

30.08.2019 Гастроентерологія Діагностична значимість рН-метрії в персоніфікованому веденні пацієнта після пілорус-зберігальної панкреатодуоденальної резекції

Кислотозалежні захворювання становлять значну частку в структурі гастроентерологічної патології. Точна діагностика й ефективно підібрана терапія в кінцевому підсумку визначають перебіг захворювання і прогноз пацієнта [4, 5]. ...

29.08.2019 Гастроентерологія Летняя гастроэнтерологическая конференция: в центре внимания – адеметионин и панкреатин

В начале лета гостеприимный Днепр радушно встречал участников научно-практической конференции «VII научная сессия ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины». Современные технологии в теоретической и клинической гастроэнтерологии». ...

29.08.2019 Гастроентерологія Пробіотики в практиці лікаря-інтерніста: фокус на практичні рекомендації WGO та ESPGHAN

Наприкінці травня у самобутньому яскравому Львові відбулася науково-практична конференція «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. Сучасні проблеми панкреатології». Участь у заході взяли провідні профільні спеціалісти і практичні лікарі з багатьох областей нашої країни. Різноманіття тем наукових доповідей не залишило байдужим жодного учасника цієї конференції....

29.08.2019 Гастроентерологія Билиарный сладж и УДХК: грани патогенетической сопряженности и терапии

Билиарный сладж (БС) среди лиц с наличием жалоб со стороны органов желудочно-кишечного тракта встречается у 7,5%, при билиарной диспепсии частота его достигает 24-74%, чаще встречается у женщин (59%), чем у мужчин (41%). При естественном течении БС в 8-20% случаев происходит формирование конкрементов в желчном пузыре (ЖП), а в 18-70% их спонтанное исчезновение [5, 6, 9, 16]....

29.08.2019 Гастроентерологія Омез Інста: швидке та надійне полегшення печії

Відповідно до визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) характеризується як наявність симптомів, що погіршують якість життя пацієнта, а також ушкоджень або ускладнень, які виникають унаслідок ретроградного руху вмісту шлунка у стравохід, ротоглотку та/або дихальні шляхи....

29.08.2019 Гастроентерологія Рекомендації Американської колегії гастроентерологів з лікування синдрому подразненого кишечнику

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є найпоширенішим гастроінтестинальним функціональним розладом (ГІФР), що уражає 10-12% дорослих [1, 2]. Хоча СПК може виникати в осіб будь-якого віку та статі, найбільш типовим є розвиток цього стану в жінок віком до 50 років [2, 3]. СПК характеризується рецидивуючим болем у животі, змінами випорожнень, здуттям живота. Діагноз СПК встановлюється на основі ретельно зібраного анамнезу, ключових симптомів, фізикального обстеження та результатів низки діагностичних тестів [4-6]. ...