Гастроентерологія

14.11.2023 Гастроентерологія Холецистектомія та метаболічний синдром: патогенетичний взаємозв’язок

Сьогодні з’являється все більше даних про зв’язок холецистектомії (XЕ) з надмірним ризиком розвитку метаболічного синдрому (МС) та його ускладнень – цукрового діабету 2 типу (ЦД2), атеросклеротичних судинних захворювань та неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). ХЕ може спричинити аномальні метаболічні наслідки, такі як зміни рівня глюкози, інсуліну (а також індексу інсулінорезистентності – HOMA-IR), рівнів ліпідів (підвищення тригліцеридів та ліпопротеїнів дуже низької щільності – ЛПДНЩ), розвиток стеатозу печінки та МС [3, 6, 10]....

09.11.2023 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Внутрішньостравохідні стенти та їх роль у лікуванні захворювань стравоходу

Стравохід – орган, який відіграє ключову роль у процесі травлення, транспортуючи їжу до шлунка. Зазвичай їжа проходить стравоходом вільно, без затримок і неприємних відчуттів. Однак є певні захворювання, які можуть призвести до дискомфорту, болю та інших проблем під час вживання їжі. У таких випадках необхідно виконати ендоскопічне дослідження (фіброезофагогастроскопію) для виявлення причини вищевказаних симптомів....

02.11.2023 Гастроентерологія Перспективи замісної ферментної терапії: курс на комбіновані препарати бактеріального, рослинного та фунгального походження

Останніми роками все більше дослідників звертаються до вивчення можливостей препаратів замісної ферментної терапії у лікуванні пацієнтів із хронічним панкреатитом та зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози (ЗСНПЗ), причому особливий інтерес спричиняють ферментні препарати (ФП) нетваринного походження, оскільки мають багато переваг. У вересні відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «ХV Український гастроентерологічний тиждень» за участю провідних учених України та світу, представників президії Європейської гастроентерологічної асоціації, у рамках якої президент Українського клубу панкреатологів, член Ради Європейського клубу та Міжнародної асоціації панкреатологів, доктор медичних наук, професор Наталія Борисівна Губергріц представила доповідь «Перспективи замісної ферментної терапії». ...

01.11.2023 Гастроентерологія Патогенетичні засади лікування хронічного панкреатиту: можливість інтеграції академічної та біорегуляційної терапії

Хронічний панкреатит (ХП) залишається однією з актуальних проблем у практиці лікаря первинної ланки. Стандартні протокольні схеми лікування, хоч і допомагають зменшити симптоми, часто не мають достатньої ефективності, щоб запобігти прогресуванню захворювання. В останні роки лікарі відзначають зростання недоліків стандартних протокольних підходів до лікування ХП, у тому числі необхідність в усе більшій кількості медикаментів, а також підвищенні доз препаратів, щоб забезпечити задовільний контроль над захворюванням. ...

28.10.2023 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Здорове харчування для громадського здоров’я

Здорове харчування є одним із ключових факторів громадського здоров’я, що впливають на тривалість життя населення; формування культури здорового харчування – ​важливе завдання системи охорони здоров’я. У вересні відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Дні нутриціології та дієтології у Львові 2023», присвячений найактуальнішим науковим розробкам і дослідженням у галузі нутриціології....

23.10.2023 Гастроентерологія Корекція нутритивного статусу за патології підшлункової залози

Негативними наслідками зниження зовнішньої секреції підшлункової залози за відсутності заміщення її функції ферментними препаратами є порушення травлення, всіх видів обміну та розвиток синдрому недостатності харчування. Корекція нутритивного статусу – ​важлива ланка комплексного алгоритму ведення пацієнтів із захворюваннями підшлункової залози....

16.10.2023 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Профілактика та лікування станів, що супроводжуються діареєю: розставляємо акценти

Діарея є одним із найпоширеніших порушень функцій кишечнику. Це клінічний симптом, за якого виникають неоформлені чи рідкі випорожнення ≥3 рази на добу (або частіше, ніж зазвичай, для конкретної людини). Часті оформлені випорожнення не є діареєю. У 1997 р. для спрощення визначення цього симптому було запропоновано Бристольську шкалу типів калу [1], згідно з якою типи 5-7 указують на діарею (рис.)....

16.10.2023 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина EASL 2023: від новин та модифікації термінології до представлення нових практичних настанов

Найяскравішою науковою подією цього спекотного літа став всесвітній конгрес, який відбувся під патронатом Європейської асоціації вивчення печінки (European Association for the Study of the Liver, EASL) і відомий усьому світові як EASL 2023. Цього разу зустріч провідних гепатологів відбулася у величному імператорському Відні, у знаменитому конгрес-центрі Vienna Messe, який вкотре гостинно приймав делегатів EASL 2023....

15.10.2023 Гастроентерологія Оцінка ефективності омепразолу в лікуванні пацієнтів із кислотозалежними захворюваннями

Сучасні підходи до лікування кислотозалежних захворювань ґрунтуються на даних доказової медицини, отриманих під час проведення багатоцентрових клінічних досліджень. Крім того, важливу інформаційну цінність можуть мати результати, що повідомляються пацієнтами. У вересні відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «ХV Український гастроентерологічний тиждень», у якій взяли участь провідні українські та іноземні фахівці з гастроентерології, гепатології, а також інших галузей клінічної медицини. Під час конференції висвітлювалися актуальні питання діагностики та лікування захворювань органів травлення....

30.09.2023 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Шлункове кислотоутворення при хронічному панкреатиті: від теорії до практики

У сучасному розумінні хронічний панкреатит (ХП) – ​це захворювання підшлункової залози (ПЗ), за якого рецидивувальне запалення спричиняє заміщення її паренхіми фіброзною сполучною тканиною. Ця фіброзна перебудова є причиною прогресувальної екзокринної та ендокринної недостатності ПЗ, а також інших ускладнень [1]. У 2015 році таке визначення було закріплено S3-консенсусними настановами, які були досліджені та складені 74 представниками з 11 наукових товариств, об’єднаних вивченням ПЗ. Цим визначенням ХП ми послуговуємося сьогодні....

26.09.2023 Гастроентерологія Диференційна діагностика хронічної діареї

Хронічна діарея (ХД), яку визначають як діарею, що триває >4 тиж, уражає до 5% населення світу незалежно від віку, статі, раси та соціально-економічного статусу. Діарея погіршує якість життя, порушує щоденну активність, а також суттєво збільшує використання ресурсів системи охорони здоров’я....

25.08.2023 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Травні ферменти тваринного та нетваринного походження: відмінності, недоліки й переваги у відтворенні фізіологічного травлення

Ферментні препарати (ФП) – ​різнорідна група фармакологічних засобів, які використовують з метою поліпшення процесів травлення за різних захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ), перебіг котрих супроводжується появою синдромів мальдигестії, мальабсорбції, зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози (ЗНПЗ). Історично склалося так, що для замісної ферментної терапії (ЗФТ) спочатку використовували ФП тваринного походження, які містили панкреатин. Саме вони рекомендовані Американською колегією гастроентерологів (American College of Gastroenterology, ACG) [13], робочою групою з уніфікації принципів діагностики та лікування ХП у Європі (HaPanEU) та Об’єднаною європейською гастроентерологічною асоціацією (United European Gastroenterology, UEG) [11] для корекції ЗНПЗ. Недостатня ефективність ЗФТ ФП тваринного походження в деяких пацієнтів спонукала шукати способи вдосконалення ФП....