Інфекційні захворювання

21.12.2017 Інфекційні захворювання Актуальные инфекционные заболевания: коротко о главном

Состоявшееся в конце ноября масштабное мероприятие – научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные инфекционные заболевания. ...

13.12.2017 Інфекційні захворювання Альтабор – важливий компонент лікування грипу та ГРВІ

Вірусні інфекції дихальних шляхів відносяться до числа найбільш поширених патологічних станів, які асоціюються зі значною захворюваністю, високою смертністю та частими госпіталізаціями (Berry M. et al., 2015). Бактеріальні інфекції складають тільки 10% інфекційних процесів верхніх дихальних шляхів, у той час як 90% припадає на вірусну етіологію (Fahey T. et al., 1998). Грип та грипоподібні захворювання традиційно посідають провідні місця серед причин тимчасової втрати працездатності у відповідний сезон (кінець осені – початок весни), а також супроводжуються значними фінансовими витратами – як прямими (вартість ліків та медичного обслуговування), так і непрямими (втрата коштів у зв’язку з пропущеними робочими днями)....

01.12.2017 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Синупрет® в комплексе с ирригационной терапией для лечения детей с острым поствирусным риносинуситом

Острый риносинусит (ОРС) представляет собой воспалительное заболевание носа и придаточных пазух носа. Чаще всего он вызывается вирусными инфекциями, главным образом рино- или аденовирусами [1]. ОРС является самоограничивающимся заболеванием, длящимся 7-14 дней. В Украине приблизительно у 54% пациентов с ОРС отмечается самовыздоровление в этот период. 46% пациентов с ОРС испытывают длительное проявление симптомов или осложнений....

01.12.2017 Інфекційні захворювання Ефективне попередження ускладнень інфекцій верхніх дихальних шляхів та вірусних і бактеріальних рецидивів

Холодна пора року традиційно супроводжується підйомом рівня захворюваності на гострі респіраторні інфекції (ГРІ). Профілактика ускладнень ГРІ, особливо в осіб старшого віку, з коморбідними захворюваннями, а також з хронічними вогнищами інфекції, залишається серйозною проблемою для практикуючого лікаря....

01.12.2017 Інфекційні захворювання Застосування Ергоферону в лікуванні грипу

Щороку сотні мільйонів людей на планеті хворіють на ту чи іншу респіраторну патологію. Одне з провідних місць у структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) посідає грип (35-50%). Останній є однією з наймасовіших вірусних інфекцій людини, що характеризується тенденцією до швидкого епідемічного поширення....

01.12.2017 Інфекційні захворювання Антибактериальная терапия негоспитальной пневмонии на амбулаторном этапе

Пневмония относится к числу распространенных инфекционных заболеваний и занимает первое место среди причин летальности от инфекционных болезней и шестое место среди всех причин летальности [1]....

29.11.2017 Інфекційні захворювання Педіатрія Фитопрофилактика развития острых респираторных заболеваний у детей

Острые респираторные инфекции (ОРИ) на протяжении последних десятилетий занимают первое место в структуре острой инфекционной патологии у детей [4, 5] – их доля достигает 90%. Разнообразие и многочисленность возбудителей инфекционных заболеваний, с которыми постоянно сталкивается слизистая оболочка респираторного тракта (в среднем городской житель во время вдоха вдыхает не менее 104-105 различных микроорганизмов), предполагает наличие сложной организации локальной защиты дыхательной системы....

10.10.2017 Інфекційні захворювання Лечение ОРЗ: долой стереотипы

Проведение мастер-классов является относительно новым форматом последипломного образования врача в Украине. Тем не менее эта форма обучения уже успела завоевать популярность у отечественных специалистов. Ограниченное число участников, всестороннее обсуждение одной проблемы и доступная форма изложения информации – вот характерные признаки успешного мастер-класса в медицине. ...

05.10.2017 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Можливості противірусної терапії в лікуванні гострого вірусного риносинуситу

Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) запального характеру досі завдають значних збитків здоров’ю населення і національній економіці країн в усьому світі. Левову частку випадків розвитку ГРЗ спричиняють вірусні інфекції. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку на респіраторні захворювання вірусного походження страждають близько 30% населення планети [1, 2]. Кожна доросла людина може перенести одне-два ГРЗ на рік, а діти хворіють іще частіше. Величину збитків, яких завдають населенню та економіці держави грип чи інші вірусні інфекції, можна порівняти лише з травматизмом, серцево-судинними захворюваннями та злоякісними новоутвореннями [1-3]....

06.08.2017 Інфекційні захворювання Терапія та сімейна медицина Объединение усилий для борьбы с антибиотикорезистентностью в Украине

26 мая в Киеве состоялся совет экспертов с участием ведущих украинских специалистов в области пульмонологии, терапии, педиатрии, оториноларингологии, представителей высших учебных заведений. В режиме телеконференции к мероприятию присоединились представители всех областных городов Украины. Работу экспертного совета открыл академик НАМН Украины, профессор, директор ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины» (г. Киев) Юрий Иванович Фещенко. Устойчив...

18.07.2017 Інфекційні захворювання Объединение усилий для борьбы с антибиотикорезистентностью в Украине

Статья в PDF. 26 мая в Киеве состоялся совет экспертов с участием ведущих украинских специалистов в области пульмонологии, терапии, педиатрии, оториноларингологии, представителей высших учебных заведений. В режиме телеконференции к мероприятию присоединились представители всех областных городов Украины. Работу экспертного совета открыл академик НАМН Украины, профессор, директор ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины» (г. Киев) Юрий Иванович Фещ...

04.07.2017 Інфекційні захворювання Діагностика й лікування госпітальної пневмонії: практичний підхід

Діагностика й лікування госпітальної пневмонії: практичний підхід #post_blocks .row_wrap { overflow-y: scroll; margin-left: -23px; padding-left: 23px; height: 500px; margin-top: -90px; } .post_thumb img { display: none; max-height: 450px; width: auto; padding-bottom: 28px; } .infoJournalPost { display: none; margin-top: 8px; margin-bottom: 20px; } .post_info .post_cats.filled a { display: none; padding:...