Онкологія та гематологія

30.03.2023 Онкологія та гематологія Оваріальна супресія у світлі останніх тенденцій лікування раку молочної залози у молодих фертильних жінок

Проблема поширеності раку молочної залози (РМЗ) у молодих фертильних жінок з кожним роком стає все актуальнішою. Це пов’язано зі стійкою тенденцією до зростання захворюваності на РМЗ пацієнток віком від 15 до 39 років, яку спостерігали американські науковці протягом 2004-2017 рр. (J. Elizabeth et al., 2018). Молодий вік хворих є перешкодою на шляху застосування стандартного лікування, що супроводжується потребою пошуку ефективних і безпечних схем терапії, які дадуть змогу зберегти фертильність молодих жінок....

30.03.2023 Онкологія та гематологія Для української перемоги на медичному фронті: волонтерські історії професорок Гарварду і Стенфорду

Українці – нація сміливих, незламних та об’єднаних. Єднання, що демонструє український народ із перших днів повномасштабного російського вторгнення, стало дороговказом для всього світу. Замість хаосу та зневіри українці на всіх материках розпочали активні кампанії для допомоги і підтримки своїх близьких та усіх співвітчизників. ...

30.03.2023 Онкологія та гематологія Критерії встановлення інвалідності

I, II чи III групу інвалідності встановлюють з огляду на те, наскільки порушені функції органів і систем організму людини та обмежена її життєдіяльність. Порушення можуть бути спричинені захворюваннями, травмами або вродженими вадами. ...

30.03.2023 Онкологія та гематологія Ретро- та проспективний аналіз досягнень і проблем у вивченні взаємовідносин «пухлина – організм»

Сьогодні в дослідженнях, присвячених виникненню та розвитку злоякісного процесу, проблемі взаємовідносин пухлини та організму надається домінуюче значення. Особливістю такої уваги до зазначеної проблеми стали мінорні результати оптимізації методів діагностики та терапії. Виявилося, що, незважаючи на різнобічні досягнення фундаментальних і клінічних досліджень, подолання 50% бар’єра ефективного лікування залишається мрією оптимістів....

30.03.2023 Онкологія та гематологія Назавжди в наших серцях

18 січня не стало Ігоря Дмитровича Іванченка, засновника, натхненника, очільника великої родини – Видавничого дому «Здоров’я України». Нам важко осягнути, що його більше немає. Нам складно змиритися з тим, що людина, яка рухала наш поступ незмінно вперед, пішла з життя так рано. ...

30.03.2023 Онкологія та гематологія Сучасні аспекти імунотерапії раку сечового міхура та нирковоклітинного раку

24-25 листопада 2022 року відбувся 3-й онкологічний конгрес UpToDate 3.0, під час якого було підбито підсумки найважливіших досягнень року, що минув. У рамках конгресу свої доповіді представили, зокрема, провідні фахівці в галузі онкоурології. ...

30.03.2023 Онкологія та гематологія Імунотерапія пацієнтів онкогінекологічного профілю – що нового?

24-25 листопада 2022 року відбувся онкологічний конгрес UpToDate 3.0, у рамках якого, зокрема, було розглянуто сучасні можливості поліпшення результатів протипухлинного лікування в онкогінекології....

30.03.2023 Онкологія та гематологія Загальна оцінка здоров'я та якості життя пацієнтів з поширеним NSCL ALK+ у дослідженні III фази ALTA-1L

У структурі онкологічної захворюваності та смертності переважає рак легені, зокрема його найпоширеніша форма – недрібноклітинний рак легені (НДРЛ). В останні роки підхід до персоналізованої терапії НДРЛ визначається на підставі молекулярно-генетичних характеристик пухлини, однією з яких є реаранжування гена кінази анапластичної лімфоми (ALK), що кодує відповідний онкогенний гібридний білок. ...

30.03.2023 Онкологія та гематологія Протокол надання медичної допомоги хворим на рак нирки

Сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконалення заходів з діагностики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розроблення медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно діяти в конкретних клінічних ситуаціях, уникаючи неефективних і помилкових втручань. ...

29.03.2023 Онкологія та гематологія Мультидисциплінарний підхід у комбінованому лікуванні раку яєчника

Сьогодні циторедуктивна хірургія (CRS) та хіміотерапія (ХТ) залишаються невід’ємними складовими лікування пацієнток із раком яєчника (РЯ). Проте нові досягнення в галузі онкології, зокрема впровадження таргетних препаратів, дали змогу персоналізувати терапію раку, що забезпечило покращення виживаності хворих на РЯ. Веденню пацієнток з РЯ була присвячена Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гнатишаківські читання 2022: мультидисциплінарний підхід в комбінованому лікуванні раку яєчників». ...

29.03.2023 Онкологія та гематологія Перехід на нові стандарти діагностики та прорив у лікуванні пацієнтів із хронічним лімфоцитарним лейкозом в Україні

17-18 листопада 2022 р. в онлайн-форматі відбулася XIV Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань». Традиційно конференція була проведена на високому професійному рівні з доповідями провідних зарубіжних та українських спеціалістів у галузі діагностики й лікування лімфопроліферативних захворювань. ...

29.03.2023 Онкологія та гематологія Ефективність помалідоміду в лікуванні множинної мієломи: погляд через призму міжнародних досліджень

Множинна мієлома (ММ) – злоякісна В-клітинна лімфоїдна пухлина, що виникає унаслідок неконтрольованої проліферації неопластичних плазматичних клітин, які продукують імуноглобулін. ММ визнана другою за частотою онкогематологічною патологією, на частку якої припадає близько 10% пухлин системи крові та 1,0-1,8% усіх онкологічних захворювань. ...