Онкологія та гематологія

26.01.2022 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування мієлопроліферативних неоплазій

Лікування пацієнтів з мієлопроліферативними неоплазіями (МПН) є викликом для гематолога, адже лікарю необхідно постійно балансувати між підтриманням ефективності терапії та усуненням зумовлених нею побічних ефектів. Своєчасне реагування на зміни у кожній конкретній ситуації дозволяє зберегти оптимальний рівень відповіді на лікування при прийнятній токсичності. ...

26.01.2022 Дерматологія Онкологія та гематологія Таргетна терапія при неоперабельній чи метастатичній меланомі з мутацією гена BRAF

В епоху таргетних препаратів та імунотерапії у хворих на меланому III й IV стадії з’явилися нові можливості отримати персоналізоване лікування з урахуванням наявності мутації гена BRAF та інших індивідуальних особливостей організму. З метою ознайомлення профільних фахівців з найновішими європейськими й американськими рекомендаціями щодо ведення хворих у сфері загальної дерматології, онкодерматології, трихології, подології та дерматокосметології 11-12 листопада було проведено 17-ті Київські дерматологічні дні. Це подія року для лікарів-дерматологів і суміжних спеціалістів. У рамках заходу, зокрема, було висвітлено й лікування пацієнтів із неоперабельною чи метастатичною меланомою....

26.01.2022 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Науково-практична конференція «Мовембер-2021». Актуальні питання сучасної онкоурології

Кожного листопада світова спільнота об’єднується для того, щоб привернути увагу до проблем чоловічого здоров’я акцією «Вусопад», яка також відома за назвою «Мовембер» (Movember). Протягом місяця чоловіки не голять вуса та бороди, а жінки викладають фото в соціальних мережах із штучними вусами. Головна мета акції – заохотити чоловіків проходити всі необхідні обстеження, зокрема для раннього виявлення раку урогенітального тракту....

26.01.2022 Онкологія та гематологія Сучасна стратегія ведення пацієнтів із рецидивною і рефрактерною множинною мієломою

Хворі на множинну мієлому (ММ) є гетерогенною групою пацієнтів. Протягом останніх років накопичено багато даних, що стали основою формування різних стратегій лікування пацієнтів з ММ залежно від клінічної ситуації. Для обговорення важливих питань діагностики ММ та лікування 2-ї лінії був проведений майстер-клас за участю провідних експертів галузі....

26.01.2022 Онкологія та гематологія Роль таргетної терапії при ALK+ недрібноклітинному раку легені

Одним із досягнень у лікуванні хворих на рак легені (РЛ) було відкриття мутації гена ALK, що дозволило персоналізувати терапію цієї групи пацієнтів шляхом призначення таргетних препаратів. Однак отримання хворими на ALK-позитивний (ALK+) НДРЛ ALK-інгібіторів I покоління у 1-й лінії терапії супроводжувалося формуванням резистентності до кризотинібу та низькою ефективністю цього лікарського засобу за наявності метастазів у центральній нервовій системі (ЦНС), які часто розвиваються у таких пацієнтів. Питання вибору таргетних препаратів для 1-ї та наступних ліній терапії у пацієнтів з ALK+ НДРЛ розглядали у рамках третьої секції науково-практичної фахової школи з міжнародною участю «Сучасна торакальна онкологія. Час змін підходів», яка відбулася 13 грудня....

26.01.2022 Онкологія та гематологія Чому рак легені діагностують на пізніх стадіях розвитку

Рак легені (РЛ) є найчастішим онкологічним захворюванням у світі (H. Sung et al., 2021). У 2020 р. на РЛ захворіло понад 19 млн осіб, а померло близько 10 млн, що у структурі онкологічної захворюваності і смертності склало 11,4 та 18,0% відповідно. В Україні у 2019 р. захворіло 12 720 осіб, серед них 10 126 чоловіків і 2594 жінки. Необхідно підкреслити, що серед захворілих не прожили й одного року після установлення діагнозу 60,0% чоловіків і 49,5% жінок (З.П. Федоренко та ін., 2021). ...

26.01.2022 Онкологія та гематологія Ракова кахексія у дорослих пацієнтів

Регулярний нутритивний скринінг та аліментарна підтримка, включаючи (за необхідності) ентеральне або парентеральне харчування, рекомендовані усім пацієнтам, які отримують протипухлинну терапію, а також тим, у кого очікувана виживаність становить більше кількох місяців (клас рекомендацій V, рівень доказовості B). Хворим із очікуваною тривалістю життя менше кількох місяців рекомендується зменшити інвазивність дієтичних втручань (рис. 1). При цьому, якщо це можливо, віддають перевагу консультаціям щодо дієти і пероральним добавкам (V, B). У пацієнтів з очікуваною тривалістю життя менше кількох тижнів рекомендованим підходом є лікування, орієнтоване на комфорт, включаючи зменшення вираженості спраги, полегшення страждання, пов’язаного з їжею, та інших виснажливих симптомів (V, B)....

25.01.2022 Інфекційні захворювання Онкологія та гематологія Вплив COVID-19 на осіб з гемобластозами й іншими захворюваннями крові

Пандемія COVID-19 триває, тому на 63-й щорічній конференції Американського товариства гематології (ASH) були представлені результати п’яти досліджень, які пролили світло на постійний тягар COVID-19 для пацієнтів із супутніми захворюваннями крові....

25.01.2022 Онкологія та гематологія Стратегії лікування пацієнтів з нейроендокринними пухлинами органів травлення

Нейроендокринні пухлини (НЕП) – гетерогенна група злоякісних новоутворень, що походять з ендодерми, синтезують різноманітні біогенні аміни й поліпептиди та можуть розвиватися у різних органах. Більшість НЕП виникають у шлунково-кишковому тракті (ШКТ) і підшлунковій залозі, їх називають гастроентеропанкреатичними НЕП. Серед усіх злоякісних новоутворень НЕП становлять лише 0,5% (B. Oronsky et al., 2017). На відміну від інших типів раку, НЕП характеризуються сприятливим прогнозом, однак для забезпечення тривалої виживаності пацієнтів необхідно своєчасно виявити хворобу, встановити стадію та призначити лікування відповідно до характеристик пухлини. ...

25.01.2022 Онкологія та гематологія Новітні технології у лікуванні пухлин голови та шиї

25-26 листопада відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Пухлини голови та шиї – нові перспективи хірургічного і терапевтичного лікування в Україні». Захід був організований за всебічного сприяння ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти», медичного центру «Юліс» та OncoHub. Конференція відбулася в онлайн-форматі. ...

25.01.2022 Онкологія та гематологія Виклики та досягнення у діагностиці та лікуванні дифузної В-великоклітинної лімфоми у світлі останніх рекомендацій Американського товариства гематології

Однією з завершальних подій 2021 року став конгрес Американського товариства гематології (American Society of Hematology, ASH), у рамках якого були представлені численні результати клінічних досліджень. Окремі пленарні засідання виділено розгляду питань діагностики та лікування дифузної B-великоклітинної лімфоми (ДВКЛ). ...

25.01.2022 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Неметастатичний кастраційно-резистентний рак передміхурової залози у практиці українських лікарів

Рак передміхурової залози (РПЗ) є одним із найпоширеніших у світі типів раку у чоловіків. За даними GLOBOCAN 2020, на РПЗ припадає 14,1% усіх нововиявлених випадків раку у чоловіків, що за частотою менше лише від раку легені (14,3%). Статистика в Україні відповідає світовим тенденціям. Згідно з Бюлетенем Національного канцер-реєстру України № 22, у структурі захворюваності на злоякісні новоутворення у чоловіків РПЗ посідає 2-ге місце після раку трахеї, бронхів і легені – 12,4 та 15,3% відповідно. ...