Онкологія та гематологія

31.03.2023 Онкологія та гематологія Ефективність комбінації іксазомібу, леналідоміду та дексаметазону в лікуванні рецидивуючої множинної мієломи

Іксазоміб – новий селективний інгібітор протеасоми (ІП) 20S, який зв’язується з її субодиницею β5, що має хімотрипсиноподібну активність. У дослідженнях in vitro показано, що іксазоміб запускає апоптоз як по внутрішньому (каспаза-9), так і по зовнішньому (каспаза-8) сигнальних шляхах через активацію проапоптотичних білкових систем р53-р21, індукує стрес ендоплазматичного ретикулуму та ядерний фактор каппа В (NF-kB)....

31.03.2023 Онкологія та гематологія Ефективність та безпека неоад’ювантно-ад’ювантної або ад’ювантної терапії пембролізумабом при прогресуючій меланомі

Пембролізумаб (Кітруда®) – препарат гуманізованих моноклональних антитіл, що блокує взаємодію між рецептором білка програмованої клітинної смерті 1 (PD-1) та його лігандами PD-L1 і PD-L2. Пембролізумаб є першим протипухлинним препаратом, схваленим Управлінням з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA) для лікування пацієнтів з нерезектабельними і метастатичними солідними пухлинами (незалежно від їх локалізації чи гістологічного типу) з певними генетичними аномаліями....

31.03.2023 Онкологія та гематологія Спадковий рак шлунково-кишкового тракту: клінічні практичні рекомендації ESMO щодо діагностики, лікування та подальшого спостереження

Знання про генетичну схильність до раку шлунково-кишкового тракту постійно поглиблюються з виявленням нових генів. Подібним чином краще розуміння зв’язку генотип/фенотип у пацієнтів із синдромом Лінча (LS) або сімейним аденоматозним поліпозом (CАП) уможливлює надання індивідуалізованих рекомендацій щодо спостереження. Крім того, було показано, що визначення молекулярного профілю хворих на рак може мати вплив на таргетну терапію, таку як імунотерапія....

31.03.2023 Онкологія та гематологія Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube

Щороку в Україні діагностують близько 120 тис. нових випадків захворювання на рак, а смертність від нього становить понад 55 тис. щорічно. За даними Національного канцер-реєстру, впродовж останніх років найчастіше виявляють рак молочної залози, легені, колоректальний рак і рак передміхурової залози. Чоловіки хворіють на 19% частіше за жінок. Через війну на 2023 рік прогнози також невтішні, а причинами є невчасне обстеження населення, недоступність медичної допомоги чи неможливість дотримуватися здорового способу життя й уникати стресів. ...

31.03.2023 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: недостатньо діагностований і недостатньо керований стан

Набута гемофілія А (НГА) є геморагічним розладом, спричиненим аутоімунним процесом. При ньому аутоантитіла атакують власний фактор згортання крові VIII (FVIII). Це рідкісне, але потенційно смертельне захворювання. На відміну від вродженої гемофілії, НГА характеризується раптовою появою аутоантитіл, які нейтралізують FVIII. Дані епідеміологічних досліджень свідчать, що НГА зазвичай розвивається у пацієнтів старшої вікової групи (понад 60 років). У деяких випадках аутоантитіла до FVIII виникають наприкінці вагітності або після пологів. ...

31.03.2023 Онкологія та гематологія Онкологія від фундаментальних досліджень до нових лікувальних підходів

Головним результатом клопіткої роботи науковців є поява нових методів діагностики та лікування. У цьому аспекті важливими є представлення й обговорення отриманих результатів у рамках науково-практичних конференцій, що дає змогу переймати досвід провідних вітчизняних та іноземних фахівців. Одним із важливих заходів, присвячених вирішенню низки міждисциплінарних інтеграційних проблем діагностики та лікування злоякісних новоутворень, стала міжнародна науково-практична конференція «Онкологія – від фундаментальних досліджень до нових лікувальних підходів», яка відбулася 16-17 лютого у режимі онлайн-трансляції. ...

31.03.2023 Онкологія та гематологія Місце інгібіторів протеасоми у сучасних стандартах лікування лімфопроліферативних захворювань: фокус на рецидивну/рефрактерну множинну мієлому

Останнє десятиріччя ознаменувалося значним прогресом у терапії множинної мієломи (ММ). Це пов’язано із застосуванням нового класу препаратів – інгібіторів протеасоми (ІП) та широким використанням аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. Незважаючи на те що ММ залишається невиліковним захворюванням, медіана загальної виживаності (ЗВ) пацієнтів після впровадження нової стратегії лікування значно збільшилася. Наразі схеми на основі ІП є новим стандартом лікування рецидивної/рефрактерної (р/р) ММ. ...

31.03.2023 Онкологія та гематологія Метаболічний синдром як чинник розвитку і перебігу раку грудної залози

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно у світі реєструють більше двох мільйонів нових випадків раку грудної залози (РГЗ). В останні десятиліття досягнуто значного прогресу в ранній діагностиці, лікуванні та профілактиці РГЗ. Натомість проблема прогнозування перебігу РГЗ залишається відкритою. Наразі з’являється все більше доказів того, що на ризик розвитку і прогресування РГЗ впливають численні метаболічні порушення. ...

30.03.2023 Онкологія та гематологія Фонд підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration family: досвід медичної евакуації українських онкопацієнтів

Повномасштабне вторгнення країни-агресора росії на територію нашої держави обмежило доступ пацієнтів до медичної та реабілітаційної допомоги. Особливо це стосується прифронтових зон та деокупованих територій. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України у співпраці з Європейською комісією організувало медичну евакуацію хворих на лікування за кордон. Про дві війни українських онкопацієнтів, етапи медичної евакуації і потреби у галузі охорони здоров’я та онкологічної допомоги в період війни розказала нашій редакції директорка фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration family Анна Узлова....

30.03.2023 Онкологія та гематологія Сучасні досягнення у лікуванні раку яєчника

Незважаючи на розвиток сучасної медицини, рак яєчника (РЯ) залишається однією з найсерйозніших проблем сучасної онкогінекології, посідаючи третє місце у структурі онкопатології репродуктивної системи. Проблема ведення хворих на РЯ пов’язана з дуже низькою виживаністю хворих цієї групи. Смертність внаслідок РЯ перевищує смертність від усіх інших онкогінекологічних захворювань разом узятих, посідаючи п’яте місце серед причин смерті жінок. Веденню пацієнток з РЯ була присвячена Всеукраїнська науково-практична конференція «Гнатишаківські читання», яка відбулася 9 грудня 2022 року. ...

30.03.2023 Онкологія та гематологія Можливості застосування бригатинібу у лікуванні ALK+ недрібноклітинного раку легені

Протягом останніх 10-15 років вивчення та ідентифікація генетичних мутацій зумовили розроблення та впровадження таргетних препаратів. Ці лікарські засоби сьогодні широко використовують при недрібноклітинному раку легені (НДРЛ) з транслокацією гена кінази анапластичної лімфоми (ALK). ...

30.03.2023 Онкологія та гематологія Всесвітній тиждень обізнаності про рак шийки матки

Традиційно січень є місяцем обізнаності про рак шийки матки (РШМ) – однієї з найпоширеніших патологій у структурі онкогінекологічних захворювань. Протягом цього місяця світ забарвлюється в палітру бірюзового та білого з метою привернення уваги громадськості до проблеми РШМ....