Педіатрія

27.02.2014 Педіатрія Сучасна концепція фенотипування бронхіальної астми

Бронхіальна астма (БА) залишається одним із найпоширеніших хронічних респіраторних захворювань. Незважаючи на численні фундаментальні дослідження тонких механізмів патогенезу, розробку нових селективних лікарських препаратів, широке інформування хворих та лікарів, створення спеціальних програм ВООЗ, до теперішнього часу не вдається взяти під контроль захворюваність БА. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування гемолітичної хвороби плода

Навіть при фізіологічній вагітності у 3% жінок еритроцити плода проникають через плаценту вже в першому триместрі. Часто та подібних випадків збільшується в другому триместрі вагітності, досягаючи 15%. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Прояви дефіциту магнію, астенічний синдром та стрес у дітей

Дефіцит магнію має багато клінічних проявів, а також знижує адаптацію до стресу, причому стрес спричиняє втрату цього мікроелемента організмом. Стрес і магнієва недостатність є взаємозумовлюючими процесами, що погіршуються при їх впливі одне на одного. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Лікування гострого тонзилофарингіту, викликаного β-гемолітичним стрептококом групи А, у дітей

У практичній роботі лікаря-педіатра важливою є диференціація захворювань на β-гемолітичний стрептокок групи А (БГСА)Hтонзилофарингіт та неБГСА-тонзилофарингіт. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Иммунотерапия в лечении амбулаторных пациентов

Рынок иммунотропных препаратов в Украине очень велик. Иммунология является молодой наукой, и разобраться в механизмах действия лекарственных средств, особенно новых препаратов, врачам общего профиля зачастую бывает довольно сложно. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Эриус® – один из наиболее изученных антигистаминных препаратов для применения у детей

Оригинальный препарат дезлоратадина Эриус® – антигистаминный препарат, имеющий масштабную доказательную базу относительно применения в педиатрической практике. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Клинико-патогенетические аспекты синдрома раздраженного кишечника у детей

Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению этологии и патогенеза СРК, причины и механизмы развития его остаются до конца не изученными, что не позволяет до настоящего времени разработать эффективные терапевтические мероприятия. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Неспецифічна імунотерапія в комплексі лікування бронхіальної астми у дітей

Суть впровадження: для підвищення ефективності комплексного лікування дітей з бронхіальною астмою рекомендовано призначення неспецифічної імунотерапії із застосуванням препарату з діючою речовиною підотимод. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Инструкции по медицинскому применению препаратов IPC19®, Імудон®, Імунорикс, Клацид®,Бруфен

Загальна характеристика: Імудон®– комплексний препарат лізатів бактерій у формі таблеток для розсмоктування білого чи майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, із гладкою блискучою поверхнею, зі скошеними краями, м’ятним запахом, допускається незначна мармуровість. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Фетальна медицина: українські реалії

Перинатологія як науково-практичний напрям у світовій медицині виникла в середині минулого сторіччя. В Україні виокремлення цього напряму відбулося лише в останні роки. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Болезнь Мари-Штрюмпеля-Бехтерева в педиатрической практике

В отечественной литературе до настоящего времени традиционно подчеркивается приоритет В.М. Бехтерева в описании анкилозирующего спондилита (АС), а в устной речи диагнозу «болезнь Бехтерева» нередко отдается предпочтение. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Бронхиты у детей: современные представления

Бронхиты – это группа заболеваний различной этиологии, в основе которых лежит неспецифическое воспаление бронхов любого размера. В зависимости от течения все бронхиты делят на две группы: острые и хронические. Полная версия статьи в формате .pdf ...