Пульмонологія та оториноларингологія

08.06.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Інноваційні методики поліпшення стану хворого після хірургічних маніпуляцій чи оперативного втручання на порожнині носа та приносових пазухах

Наслідками хірургічного лікування захворювань носа та приносових пазух навіть за максимально щадного проведення операції можуть бути кровотечі та проблеми відновлення слизової оболонки, її функції. У квітні відбувся українсько-польський конгрес «Інноваційні технології в оториноларингології», в якому взяв участь доцент кафедри отоларингології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), кандидат медичних наук Богдан Назарович Біль. Він присвятив свій виступ інноваційним методикам ведення пацієнтів після оперативного втручання на носовій порожнині та приносових пазухах. Пропонуємо нашим читачам оглядь цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

02.06.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Порушення носового дихання в дітей: чи можна запобігти ускладненням?

Дихання через ніс є найбільш фізіологічним; його порушення в маленьких дітей спричиняє значне погіршення якості життя. В березні відбулася наукова онлайн-конференція «І міжнародна школа «Сучасний лікар: від теорії до практики», в якій взяла участь член‑кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, голова Асоціації педіатрів м. Києва, експерт Міністерства охорони здоров’я України, завідувачка кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Галина Володимирівна Бекетова. ...

24.05.2023 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Гострий стенозуючий ларинготрахеїт (вірусний круп): етіологія, діагностика і терапія

Гострий стенозуючий ларинготрахеїт (ГСЛТ; в англомовній літературі часто використовується термін «круп») – одна з найчастіших причин гострої обструкції верхніх дихальних шляхів (ВДШ) у дітей. Захворювання зачіпає гортань: голосові зв’язки та підзв’язковий простір, а також верхню частину трахеї [1, 2, 4-7]. ГСЛТ – це інфекція ВДШ, що являє собою клінічний варіант гострого ларинготрахеїту (ГЛТ) у дітей певного віку, з імовірно генетичною схильністю до стенозу гортані. ...

19.05.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Назальна терапія гліциризином і манітолом: цитологічні та клінічні результати при хронічному риніті

Хронічний риніт (ХР) є поширеним патологічним станом, який погіршує якість життя через депривацію сну, утруднення концентрації на робочих процесах, зниження продуктивності праці та порушення соціальної активності. Вирізняють два підтипи ХР: алергічний риніт (АР) і неалергічний риніт (НАР). При АР один або кілька специфічних алергенів запускають запальну реакцію слизової оболонки порожнини носа, натомість тригери НАР, що раніше мав назву «вазомоторний риніт», є неспецифічними. При обох підтипах АР показана протизапальна терапія....

03.05.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Керівництво Глобальної стратегії діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ

Наразі хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), як і прогнозували, уже є однією з трьох основних причин смерті в усьому світі, причому 90% цих смертей – ​у країнах із низьким і середнім рівнем доходу [1, 2]. 2012 року від ХОЗЛ померло понад 3 млн світової популяції, що становить 6% усіх смертей у світі. ХОЗЛ є значною проблемою для охорони здоров’я, однак ця хвороба піддається лікуванню та профілактиці. ХОЗЛ є основною причиною хронічної захворюваності та смертності в усьому світі; багато людей хворіють роками і передчасно помирають через ХОЗЛ або його ускладнення. Тягар, зумовлений ХОЗЛ, за прогнозами, упродовж наступних десятиліть збільшуватиметься внаслідок тривалого впливу факторів ризику розвитку ХОЗЛ і старіння населення [3]. Метою Глобальної стратегії діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ (редакція 2023 року) є надання неупередженого огляду поточних доказових даних щодо оцінки, діагностики та лікування пацієнтів із ХОЗЛ, що може допомогти клініцисту. Обговорення ХОЗЛ та його лікування, рівні доказів і конкретні цитати з наукової літератури наведені в оригіналі документа, що доступний на сайті www.goldcopd.org. ...

03.05.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Лікування хронічного риносинуситу з назальними поліпами

Хронічний риносинусит із назальними поліпами (ХРСзНП) – ​це запальне захворювання слизової оболонки носа та навклоносових пазух тривалістю щонайменше 12 тиж, що вражає приблизно 2-4% людей і супроводжується такими симптомами, як втрата нюху, закладеність носа, густі виділення з носової порожнини і відчуття тиснення в області обличчя [1, 2]. Деякі пацієнти з ХРСзНП також мають в анамнезі супутню астму та розвиток гострих респіраторних реакцій внаслідок застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). Пацієнти з цією клінічною тріадою станів класифікуються як такі, що страждають на загострення респіраторного захворювання, зумовлене прийомом ацетилсаліцилової кислоти (аспірину) або НПЗП. ...

03.05.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Новини МОЗ: фокус на антибіотикотерапію

Про Стандарт медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів із лікувальною та профілактичною метою», вибір антибіотиків (АБ), контроль їхньої ефективності, тактику лікаря щодо призначення та шляхи введення АБ розповідає Ігнат Гаврилов, фармацевт відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров’я (ЦГЗ). ...

03.05.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Місце комплексних біорегуляційних препаратів у лікуванні респіраторних інфекцій і їх ускладнень

Гострі респіраторні інфекції (ГРІ) – ​найпоширеніші інфекційні хвороби, що вражають усі вікові групи населення. Серед причин тимчасової втрати працездатності вони посідають перше місце – ​навіть у міжепідемічний період на них хворіє 1/6 частина населення планети. В Україні щороку на ГРІ хворіють 10-14 млн осіб, що становить 25-30% усієї та приблизно 75-90% інфекційної захворюваності в Україні (Протокол МОЗ № 499, 2019). Значна поширеність і захворюваність на ГРІ виносить цю проблему в число найактуальніших. Ускладнення, а також повторні захворювання стають причиною ослаблення захисних сил організму, формування хронічних вогнищ інфекції, тому вкрай важливими є своєчасна діагностика, лікування та профілактика ГРІ. ...

03.05.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Пріоритети в розвитку Програми замісної підтримувальної терапії на 2024-2026 роки

Незважаючи на складні умови, пов’язані з повномасштабним вторгненням росії в Україну у 2022 р., минулого року Україні вдалося значно розширити програму замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) і виконати цілі більш ніж на 100% від встановлених. Це стало можливим завдяки неймовірним зусиллям лікарів і партнерів, які забезпечують безперервність лікування в усіх закладах охорони здоров’я, за винятком періоду тимчасової окупації. Про це повідомила Ірина Іванчук, начальниця відділу управління та протидії вірусним гепатитам та опіоїдної залежності Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), коментуючи участь фахівців ЦГЗ у національному діалозі представників України і Глобального фонду для боротьби з ВІЛ та туберкульозом (ТБ), який відбувся в Польщі. ...

03.05.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Клінічна настанова, заснована на доказах «Спадковий ангіоневротичний набряк»

Клінічна настанова (КН)«Спадковий ангіоневротичний набряк» розроблена відповідно до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ України № 751 від 28.09.2012 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 2001/22313 (зі змінами) від 29.11.2012. КН адаптована для системи охорони здоров’я України на основі КН The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema – ​The 2021 revision and update https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15214. КН «Спадковий ангіоневротичний набряк» – ​це рекомендаційний документ із найкращої медичної практики і не має розцінюватись як стандарт медичного лікування. Спадковий ангіоневротичний набряк (САН) – ​рідкісне генетичне захворювання, яке характеризується рецидивними епізодами ангіоневротичного набряку (АН), що зазвичай виникає в шкірі і підшкірній клітковині або на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів (ВДШ) і шлунково-кишкового тракту (ШКТ). САН є серйозною глобальною проблемою, оскільки значуще впливає на якість життя не лише самих пацієнтів, а й їхніх родин. ...

26.04.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Вушна сірка та сірчані корки: особливості виникнення та безпечний спосіб видалення

Сірчаний корок являє собою одну з поширених проблем, з якою мають справу не лише профільні спеціалісти в ЛОР-клініках або лікарі загальної практики на звичайному прийомі, а й кожна людина в повсякденному житті. Необхідність видалення надлишку сірки із зовнішнього слухового каналу (ЗСК) змушує звертатися по медичну допомогу значну кількість пацієнтів: згідно зі статистичними даними, в США лікарі загальної практики та оториноларингологи щотижня видаляють 150 000 сірчаних корок (Grossan M. et al., 1998), а в Англії щороку роблять 2,3 млн промивань вух (Guest J. et al., 2004)....

22.04.2023 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Позалікарняні пневмонії у дітей

Лікарі різних спеціальностей мають бути обізнані щодо основних клінічних проявів позалікарняної пневмонії (ПП) з метою її ранньої діагностики і призначення лікування пацієнтам із ПП для попередження розвитку ускладнень та запобігання смертності дітей....