Пульмонологія та оториноларингологія

05.03.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Рандомізоване багатоцентрове дослідження терапевтичної ефективності, безпеки та переносимості екстракту BNO 1030 у лікуванні гострого небактеріального тонзиліту в дітей віком від 6 до 18 років

Гострий тонзиліт (ГT) (J03.0-J03.9) визначається як раптовий початок типових клінічних симптомів, включаючи біль у горлі з утрудненим ковтанням або без нього, гіперемію, збільшення мигдалин з можливою наявністю пробок, збільшення шийних лімфатичних вузлів, лихоманку, загальну слабкість. На таких пацієнтів припадає близько 5% візитів до лікаря, 50% з них мають вік від 5 до 15 років [1]. 70-95% випадків ГТ викликані вірусними інфекціями....

05.03.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Можливості оптимізації лікування хвороб пульмонологічного профілю

Неінфекційні хвороби, зокрема такі їх основні категорії, як серцево-судинні та хронічні респіраторні захворювання, цукровий діабет і рак, спричиняють 63% смертей у світі (Mortality and Causes of Death Collaborators, 2016). Частка хвороб дихальної системи серед цих патологічних станів продовжує зростати (Ahmed R. et al., 2017). Не слід забувати й про гострі респіраторні інфекції, що нерідко набувають епідемічного характеру та супроводжуються значною кількістю смертей....

03.03.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Пневмонії, поєднані з БОС, у дітей: особливості перебігу та терапевтичні підходи

У сучасній пульмонологічній практиці перебіг респіраторного захворювання в дітей часто ускладнюється бронхообструктивним синдромом (БОС), що не лише зумовлює залучення додаткових патогенетичних механізмів, а й вимагає відповідної медикаментозної корекції....

02.03.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Аерофілін® – бронходилататор нового покоління з поліпшеним профілем безпеки і вираженими протизапальними властивостями

Синдром бронхіальної обструкції (СБО) – ​це об’єднаний спільним патогенезом комплекс симптомів, результатом яких є порушення прохідності дихальних шляхів (ДШ). Указаний симптомокомплекс характерний як для гострої (гострий бронхіт, ГБ), так і для хронічної респіраторної патології, зокрема хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та бронхіальної астми (БА)....

02.03.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Можливості карбапенемів у менеджменті нозокоміальних пневмоній

Нозокоміальна пневмонія (НП) – ​гостра інфекція нижніх дихальних шляхів, яка виникає через 48 год або пізніше з моменту госпіталізації пацієнта (Kalil A.C. et al., 2016). Згідно з рекомендаціями IDSA (The Infectious Diseases Society of America – ​Американське товариство інфекційних хвороб) 2016 року сьогодні розрізняють HAP (hospital-acquired pneumonia – ​внутрішньолікарняна пневмонія) – ​пневмонію, яка не асоціюється з проведенням штучної вентиляції легень (ШВЛ), та VAP (ventilator-associated pneumonia – ​пневмонія, асоційована із ШВЛ) – ​пневмонію, яка розвивається через 48 год або пізніше після ендотрахеальної інтубації (Torres А. et al., 2017)....

02.03.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Саркоїдоз легень: менеджмент захворювання згідно із сучасними рекомендаціями

Саркоїдоз – ​гранульоматозне захворювання невідомої етіології, яке може вражати будь-який орган, але найчастіше маніфестує ураженням легень. Поширеність саркоїдозу становить 10-20 випадків на 100 тис населення. Клінічна картина дуже варіабельна: від безсимптомного перебігу, який не потребує лікування, до розвитку прогресуючої дихальної недостатності з летальним виходом. Діагноз саркоїдозу легень (СЛ) встановлюється на основі результатів біопсії, яку проводять для визначения наявності гранульом і виключення інфекційної, злоякісної або екологічної етіології захворювання...

02.03.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Оптимізація ведення пацієнтів із госпітальною пневмонією

У вересні, у палаці мистецтв «Український дім», відбувся знаковий для вітчизняної медичної спільноти захід – ​Конгрес анестезіологів України. Програма заходу охопила широкий спектр питань щодо анестезіологічного забезпечення та ведення пацієнтів, які перебувають в критичному стані. Велику зацікавленість присутніх викликала доповідь президента Асоціації анестезіологів України, професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктора медичних наук Сергія Олександровича Дуброва. Темою його виступу стала госпітальна пневмонія....

28.02.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Васкулиты и гранулематоз с полиангиитом: клинико-морфологическая параллель в вопросах и ответах

Впервые системный васкулит был описан в 1897 г. шотландским отоларингологом Питером МакБрайдом. В 1931 г. патолог Ганц Клингер описал 70-летнего пациента с артритом, экзофтальмом, воспалением верхних дыхательных путей (ВДП), седловидной деформацией носа, гломерулонефритом и поражением легочной ткани. Гистологически определялся васкулит с формированием гранулем. Клингер расценил эти изменения формой узелкового полиартериита, а не отдельной нозологией. ...

28.02.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Вибір оптимального антибактеріального препарату для лікування інфекцій дихальних шляхів: акцент на цефалоспорини 3-го покоління

Інфекції дихальних шляхів (ІДШ) – ​найпоширеніші й водночас потенційно найтяжчі захворювання, з якими стикаються лікарі на всіх ланках надання медичної допомоги. Збудниками переважної більшості інфекцій верхніх ДШ є віруси, однак завжди потрібно пам’ятати, що бактерії можуть не тільки спричинювати запалення ДШ, але й ускладнювати перебіг захворювань вірусної етіології....

27.02.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Бронхообструктивні захворювання: від загальних стандартних схем лікування до персоніфікованої медицини

У жовтні 2019 року ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» (м. Київ), у рамках робочої програми XIІ Національного астма-конгресу, провела науково-практичну конференцію «Бронхообструктивні захворювання: від загальних стандартних схем лікування до персоніфікованої медицини»....

27.02.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Бронхообструктивні захворювання: питання персоніфікованого підходу до хворих на бронхіальну астму

Черговий Астма-конгрес – ​подія, на яку традиційно з нетерпінням чекають сотні лікарів різних спеціальностей зі всіх куточків України. Цього року конференцію, яка відбулася в жовтні 2019 року в Києві, відвідали пульмонологи, алергологи, терапевти й лікарі загальної практики. Лейтмотивом майже всіх доповідей стало висвітлення актуальних питань пульмонології та алергології, а також сучасних методів їх вирішення. Важливо зазначити, що у фокусі інтересів учасників конференції опинилися не лише стандартизовані підходи до терапії пацієнтів із бронхіальною астмою (БА) та іншими патологічними станами....

17.02.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Результаты рандомизированного контролируемого исследования эффективности сочетанного применения ирригации солевым раствором и фитопрепарата Синупрет® сироп в лечении острого вирусного риносинусита у детей в возрасте от 6 до 11 лет

Острый риносинусит (ОРС) – это самое частое инфекционное заболевание; помимо дискомфорта и снижения качества жизни пациента, оно имеет большое социальное и экономическое значение [1]. Понятие «риносинусит» введено в последние годы, поскольку было доказано, что воспалительный процесс развивается одновременно в полости носа и околоносовых пазухах....