Пульмонологія та оториноларингологія

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Клінічний випадок. Тактика клінічної діагностики та фармакотерапії (Гострий бактеріальний риносинусит)

Пацієнт В., 32 роки, скарги на загальне нездужання, підвищення температури тіла, виразний головний біль, біль з ірадіацією в праві верхні зуби, відчуття закладеності носа та розпирання правої половини обличчя, виділення з носової порожнини. Анамнез: хворіє приблизно 10 днів. Захворювання розпочалось із ГРВІ. Лікувався вдома, але без ефекту. Протягом останніх 3-4 днів стан значно погіршився. Об’єктивно: температура тіла 38,1 °С. Пальпація і перкусія в проекції правої верхньощелепної пазухи, точ...

15.12.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Цетиризин в лечении аллергического ринита: вопросы и ответы

Статья в формате PDF. Аллергический ринит (АР) является наиболее частым заболеванием, с которым сталкиваются в своей практике все врачи-аллергологи. При этом нет оснований полагать, что ситуация с заболеваемостью АР в обозримом будущем изменится в лучшую сторону: согласно последним эпидемиологическим данным его распространенность в общей популяции уже превышает 20% (G. Ciprandi, G.A. Rossi, 2014) и по прогнозам продолжит расти. Фактически АР страдает как минимум каждый 5-й человек на пл...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Антибактеріальна терапія при інфекціях ЛОР-органів: дотримуватись принципу розумної достатності

Статья в формате PDF. Переважну більшість пацієнтів на прийомі у отоларингологів і певну їх частину у лікарів загальної практики становлять хворі з інфекційно-запальною патологією ЛОР-органів. При цьому кожного разу перед лікарями постають два важливих питання – чи призначати антибіотик і, якщо так, то який саме? Основні правила раціональної антибіотикотерапії, які дозволяють досягти максимальної клінічної ефективності при мінімальному ризику небажаних наслідків, учасникам Національно...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Тонзиллит и тонзиллофарингит у детей

Статья в формате PDF. Диагностика Диагноз острого тонзиллита ставится, как правило, на основании клинической картины, однако иногда бывает трудно различить вирусную и бактериальную инфекцию. При вирусном тонзиллофарингите в дополнение к боли в горле и лихорадке отмечаются обычно кашель, охриплость и ринорея, а при бактериальном тонзиллите – увеличение лимфатических узлов и налет на миндалинах. Подтвердить диагноз бактериального тонзиллита можно с помощью теста на стрептококковый антиг...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Місцеві антисептики в оториноларингології: не варто нехтувати можливостями

Статья в формате PDF. Місцеві антисептики широко й успішно використовуються в різних галузях медицини. Не є виключенням і оториноларингологія. Які ж можливості надають антисептичні засоби у лікуванні інфекційно-запальних захворювань ЛОР-органів? Яким антисептикам надавати перевагу і як їх доцільно використовувати? Відповідям на ці запитання присвячено цей огляд.  Обґрунтування використання місцевих антисептиків в оториноларингологічній практиці Інфекції верхніх дихальних шляхів мо...

15.12.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Нові можливості контролю та лікування хронічної кропив’янки

Статья в формате PDF. Кропив’янка – це шкірне захворювання, що часто супроводжується свербінням і проявляється еритематозними (червоними, рожевими), безболісними висипаннями, які зникають протягом 24 год і залишають після себе чисту шкіру. Вона належить до 20 найпоширеніших хвороб шкіри, має мультидисциплінарний характер, оскільки з нею стикаються не тільки алергологи і дерматологи, а й терапевти, педіатри та лікарі інших спеціальностей. Залежно від тривалості кропив’янку поділяють...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Гострий бактеріальний риносинусит. Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування

Гострі риносинусити (ГРС) належать до групи гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) – збірної групи захворювань, спричинюваних різними факторами, які поєднані на основі спільності епідеміології, патогенезу та особливостей клініки і при яких ураження дихальних шляхів є провідним синдромом. Згідно із статистичними даними гострий бактеріальний риносинусит (ГБРС) зустрічається у 5-8% пацієнтів. Раніше запалення синусів асоціювалось, як правило, з наявністю інфекції (вірусної чи бактеріальної). І...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Эозинофильная пневмония у детей: клиническое наблюдение

Мальчик К., 6 лет, поступил в пульмонологическое отделение Областной детской клинической больницы с жалобами на повышение температуры тела до 37-38,2°С, кашель, одышку. Из анамнеза заболевания известно, что ребенок болен 4 дня, когда впервые появился кашель: вначале – редкий, сухой, затем в течение суток кашель приобрел навязчивый характер, отмечался постоянно, в том числе и в ночное время суток. Мать связывает начало заболевания с контактом ребенка с больным ОРЗ (в семье болен отец). На 2-е су...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Атипичные проявления саркоидоза органов дыхания: клинические наблюдения

Атипичные изменения внутригрудных лимфатических узлов и паренхимы легких при компьютерной томографии (КТ) больных саркоидозом органов дыхания в большинстве случаев сочетаются с классическими высокоспецифичными симптомами, в связи с чем не создают особых трудностей для диагностики. Однако примерно в 2% случаев атипичные КТ-симптомы являются единственными проявлениями заболевания, что обусловливает необходимость применения дополнительных методов диагностики. Частота бессимптомного течения сар...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Нові перспективи подолання туберкульозу: Україна приєдналась до клінічних випробувань нової схеми лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз

Незважаючи на деякий прогрес, який був досягнутий за останні роки в боротьбі з туберкульозом (ТБ) в світі, ця хвороба залишається постійною проблемою в країнах Східної Європи, до яких належить Україна, в Африці, Азії та Південній Америці. Попри значні зусилля та кошти, які витрачають на боротьбу з ТБ, майже у 9 млн людей щороку розвивається ця недуга, а 1,4 млн осіб помирають. Туберкульоз на сьогоднішній день є одним з основних інфекційних захворювань, які є причиною смерті, ніж будь-коли в істо...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія ХII з’їзд оториноларингологів України – ключова подія року

Наприкінці весни у культурній столиці України, м. Львові, відбувся один із найбільших медичних форумів цього року – ХII з'їзд оториноларингологів України, який проходить лише один раз на кілька років. Організаторами заходу виступили Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», Українське наукове медичне товариство оториноларингологів, Департамент охорони здоров'я Львівської обласної держ...

09.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Фармакотерапия ЛОР-заболеваний у беременных

Врач любой специальности сталкивается с проблемой выбора безопасной лекарственной терапии при лечении беременных женщин и кормящих матерей. По данным статистики, не менее 5% всех врожденных аномалий связано с приемом лекарственных средств (ЛС). По данным современной отечественной и зарубежной статистики, значительное количество женщин имеют на момент беременности или переносят в различные ее сроки экстрагенитальную патологию, требующую назначения ряда ЛС. Следствием является тот факт, что до 80%...