Пульмонологія та оториноларингологія

01.04.2015 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія В Україні відзначили Всесвітній день боротьби з пневмонією

12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією. ЮНІСЕФ та ВООЗ визначають пневмонію першочерговою причиною смертності дітей віком до 5 років....

01.04.2015 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Стеноз підзв’язкового простору у дітей у практиці лікаря загальної практики

Ю.В. Марушко, д.м.н., професор, Г.Г. Шеф, к.м.н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ На сьогодні актуальною проблемою в педіатрії, дитячій пульмонології, ЛОР-практиці є стеноз підзв’язкового простору (СПП). Це зумовлено частотою захворювання, ускладненнями, необхідністю надавати невідкладну допомогу. СПП має й інші назви: круп, несправжній круп, набряково-інфільтративний стеноз гортані, гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт; в англо-американській літературі – г...

01.04.2015 Пульмонологія та оториноларингологія «Крок за кроком ми маємо йти до Європи, постійно підвищуючи планку надання якісної оториноларингологічної допомоги і рівня професійної освіти…»

В.І. Попович, доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Оториноларингологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету Загальновідомо, що людина отримує інформацію про навколишній світ за допомогою органів чуття: слуху, нюху, смаку, дотику, рівноваги (орієнтації тіла в просторі), зору, які передають її в головний мозок для аналізу, забезпечу...

01.04.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Случай вторичного гиповентиляционного синдрома вследствие приема психотропных препаратов

В.К. Гаврисюк, д.м.н., профессор, А.В. Литвиненко, к.м.н., Н.С. Шкуренко, Е.А. Меренкова, к.м.н., О.В. Страфун, к.м.н., ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев Гиповентиляционный синдром – симптомокомплекс, возникающий вследствие недостаточной вентиляции легких и обусловливающий развитие гипоксемии и гиперкапнии. Различают первичный и вторичный гиповентиляционный синдром. Первичный, или врожденный центральный гиповентиляционный синдром...

01.04.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Цифри, що говорять та мовчать: роздуми про ХОЗЛ, які базуються на статистичному аналізі

Ю.М. Мостовой, д.м.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Статистика була, є і, мабуть, завжди буде мішенню для скепсису, недовіри, сумнівів та іронії. «Цифри оманливі, я переконався у цьому на власному досвіді, з цього приводу справедливо висловив свою думку Бенджамін Дізраелі: «Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика» (Марк Твен, «Глави моєї автобіографії»). Але як би ми не ставилися до статистичних показників, інших кількісних індик...

01.04.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Синдром Чарга-Стросс

В 1951 г. Джейкоб Чарг и Лотта Стросс описали этот синдром, наблюдая за 13 пациентами с бронхиальной астмой, эозинофилией периферической крови, гранулематозным воспалением, некротизирующим системным васкулитом, некротизирующим гломерулонефритом. Синдром Чарга-Стросс – это аллергический гранулематозный васкулит. В патологический процесс вовлекаются, как правило, мелкие и средние сосуды. На сегодняшний день причина заболевания не известна, но имеются данные о развитии этого синдрома при отмене...

01.04.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Формування усного мовлення у дітей, що мають вади слуху

В.І. Попович, д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету, О.М. Заставна, М.Г. Аравіцька, кафедра фізичної реабілітації Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ В основу сучасної вітчизняної сурдопедагогіки покладено необхідність диференційованого навчання дітей із вадами слуху. Педагогічна класифікація таких дітей ґрунтується на положеннях щодо своєрідн...

01.04.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Фармнагляд у галузі фтизіатрії: проблеми та шляхи їх вирішення

О.В. Матвєєва, к.м.н., директор департаменту післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України»; Ю.І. Фещенко, академік НАМН України, д.м.н., професор, С.О. Черенько, д.м.н., професор, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», В.П. Яйченя, І.О. Логвіна Туберкульоз (ТБ) є провідною причиною захворюваності населення і входить у десятку найбільш поширених причин смерті в усьому світі. Поява лікарсько-стійких штамів мікобактерій...

01.04.2015 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Состояние и перспективы развития детской пульмонологии в Украине

Лечение и профилактика респираторных заболеваний уже на протяжении нескольких десятилетий находятся в центре внимания педиатров. При отсутствии своевременной и адекватной терапии может наблюдаться осложненное течение этих заболеваний, их хронизация, а в некоторых случаях – инвалидизация и нарушения качества жизни детей. ...

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Хронічне обструктивне захворювання легень. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 червня 2013 р. № 555...

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Квикс – новое поколение назальной ирригационной терапии

Назальная ирригация (назальный лаваж, носовой душ) – метод персональной гигиены....

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Оптимизация лечения острого риносинусита в современных условиях

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в последние годы в структуре заболеваемости населения нашей страны доминируют болезни органов дыхания....