Пульмонологія та оториноларингологія

20.04.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Опыт терапии экссудативных риносинуситов у больных с аллергическими заболеваниями

Врачам часто приходится сталкиваться с проблемой лечения острых инфекций верхних дыхательных путей (ОИВДП) у больных аллергическими заболеваниями. Респираторные инфекции провоцируют возникновение гиперреактивности бронхов и способствуют дебюту астматических проявлений, тем самым резко ухудшая течение основного заболевания у пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Коморбидные состояния: ишемическая болезнь сердца и хроническое обструктивное заболевание легких

В клинической практике часто приходится сталкиваться с тем, что у некоторых пациентов наряду с ишемической болезнью сердца (ИБС) выявляют хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ). Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Дефицит ретиноидов во время внутриутробного развития приводит к гиперчувствительности дыхательных путей у взрослых особей в экспериментах на животных

Факторы, способствующие развитию гиперчувствительности дыхательных путей, на сегодняшний день еще недостаточно изучены. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність монтелукасту у дітей з фенотипом бронхіальної астми фізичного навантаження

Бронхіальна астма (БА) у дітей залишається однією з найважливіших медико-соціальних проблем педіатрії, що обумовлено її поширеністю, суттєвим впливом на якість життя хворих, ранньою інвалідизацією дітей та значними економічними втратами. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Вибір оптимальної схеми подолання обструктивного синдрому при вірус-індукованих гострих бронхітах

Профілактика та адекватне лікування патології органів дихання, яка виникає на тлі гострих респіраторних захворювань та грипу, залишаються надзвичайно актуальними проблемами для систем охорони здоров’я в більшості країн світу. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Врач Антон Павлович Чехов и его болезнь

Антон Павлович Чехов родился 17 января 1860 года в небольшом доме на Полицейской улице в Таганроге. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Чистые легкие, открытое сердце…

15 января в г. Запорожье на базе консультативной поликлиники Запорожской областной клинической больницы открылся кабинет ранней диагностики заболеваний органов дыхания «Чистые легкие». Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Дифференциальная диагностика и лечение кожного зуда

Кожный зуд (КЗ) традиционно относится к числу распространенных жалоб, наблюдающихся не только у больных с поражениями кожи, но и при широком круге терапевтических заболеваний. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Досвід застосування інгаляцій флутиказону пропіонату для лікування загострень ХОЗЛ в умовах пульмонологічного відділення

На стаціонарному етапі лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) небулайзерна терапія посідає одне з провідних місць. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Хронічний тонзиліт та тонзилогенні захворювання

Гострі та хронічні захворювання лімфоїдного апарату глотки є поширеною патологією ЛОР-органів. Хронічний тонзиліт – захворювання, особливо розповсюджене серед дітей: 50% пацієнтів становлять діти віком від 5 до 15 років, найбільша частка припадає на дітей молодшого шкільного віку. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Нове в діагностиці і терапії бронхіальної астми у дітей: практичний підхід до трактування найсучасніших вітчизняних та міжнародних узгоджувальних документів

Однією з найбільш дискутабельних і складних проблем у педіатрії та дитячій алергології була, є і, напевно, буде бронхіальна астма. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.02.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Эффективность использования раствора Бетадин при местном лечении хронического тонзиллита у детей

Проблема хронического тонзиллита по-прежнему требует особого внимания оториноларинголога, а также педиатра и семейного врача. Полная версия статьи в формате .pdf ...