Пульмонологія та оториноларингологія

20.09.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Случай семейного саркоидоза органов дыхания

Саркоидоз до настоящего времени считается относительно доброкачественным гранулематозом неизвестной природы. Разделы современных руководств, посвященные вопросам этиологии саркоидоза, представляют собой ряд гипотез, одна из которых связана с наследственностью. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.09.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Новости конгресса Европейского респираторного общества (ERS), 6-10 сентября, г. Мюнхен, Германия

На секции, посвященной проблемам хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и бронхиальной астмы (БА), были представлены результаты последних исследований, в которых изучали новые возможности лечения этих заболеваний. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.09.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія респіраторних захворювань: гострий бронхіт у дітей

Хвороби органів дихання є актуальною проблемою педіатрії, на які припадає більше 60% у структурі дитячої захворюваності (Ю.Г. Антипкін, Ю.В. Марушко, 2010; О.І. Cміян, 2011). Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.04.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Лечение внебольничных бактериальных инфекций у детей

На XV ежегодной Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные вопросы педиатрии» – Сидельниковские чтения в связи с 85-летием со дня рождения выдающегося украинского ученого, клинициста и педагога, члена-корреспондента АМН СССР, РАМН, НАН и АМН Украины, профессора Виктора Михайловича Сидельникова, проходившей 19-20 сентября в г. Харькове, заведующий кафедрой пропедевтической педиатрии Донецкого национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Евгений Исаако...

20.04.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Гострі кути квадрата: консультативна рада

У червні 2013 р. у нашій країні вступив у дію наказ Міністерства охорони здоров’я України № 555 щодо діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.04.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Аденоїди та хропіння. Дві сторони однієї проблеми

Гострі та хронічні захворювання лімфоїдного апарату глотки належать до найбільш розповсюджених патологій ЛОР-органів. Розглядаючи цю проблему, необхідно зупинитись на деяких аспектах анатомії та фізіології глотки, складові елементи якої є субстратом для вказаних порушень. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.04.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Первинна профілактика алергії у дітей: реалії сьогодення

Протягом останніх років спостерігається зростання частоти алергічної патології серед дитячого населення планети. Першим її дзвіночком у ранньому дитячому віці є харчова алергія, яка переважно маніфестує різноманітними гастроінтестинальними проявами та атопічним дерматитом. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.04.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Роль и место антигистаминных препаратов в лечении аллергического ринита

Оценка ТерапеВтического эффекта препарата ГленцЕТ по результатам многоцентрового исследования. Исследование ОТВЕТ Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.04.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Хроническое обструктивное заболевание легких: задачи и пути их решения

17 апреля 2014 г. в Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского (г. Киев) состоялась III научно-практическая конференция «Актуальные проблемы лечения больных хроническим обструктивным заболеванием легких». Вниманию участников было представлено обсуждение наиболее актуальных аспектов лечения этой группы пациентов. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.04.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Когнитивные функции у больных ХОЗЛ

Ученые из клиники Мейо (США) провели дополнительный анализ результатов крупного популяционного исследования с целью изучить когнитивное функционирование у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ). Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.04.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Соціальна акція «Оранж День»: результати 2013 року

13 березня 2014 року, м. Київ. Компанія «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» підбила підсумки соціальної акції «Оранж День». У 2013 році акція відбулася в Україні увосьме. У ній взяли участь понад 200 співробітників компанії, які надали допомогу 13 спеціалізованим громадським закладам та установам охорони здоров’я в багатьох областях країни. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.04.2014 Пульмонологія та оториноларингологія Професійна бронхіальна астма в практиці сімейного лікаря

Згідно з сучасними уявленнями бронхіальна астма (БА) – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке характеризується зворотною бронхіальною обструкцією і гіперактивністю бронхів. На нараді експертів ВООЗ (Женева, 1980) БА, що розвивається в умовах виробництва внаслідок впливу професійних факторів, було внесено до списку професійних захворювань. Полная версия статьи в формате .pdf ...