Ревматологія

08.06.2017 Ревматологія Визначення артралгії, клінічно підозрюваної як ревматоїдний артрит: упровадження в реальну клінічну практику

У червні 2016 року під час роботи конгресу Європейської протиревматичної ліги (EULAR) (м. Лондон, Велика Британія) було презентовано низку клінічних параметрів для визначення артралгії з високим ризиком прогресування у ревматоїдний артрит (РА). У березні 2017 року їх було опубліковано у відомому журналі Annals of the Rheumatic Diseases [4]. Наразі виокремлюють декілька доклінічних фаз РА, які характеризуються, по-перше, відсутністю симптомів артриту як найголовнішого критерію хвороби, а по-др...

07.06.2017 Ревматологія Ураження опорно-рухового апарату у хворих на цукровий діабет і способи їх корекції

Статья в формате PDF. Діабетичні артропатії є частим ускладненням цукрового діабету (ЦД) і зустрічаються, за даними літератури, у більш ніж половини хворих на ЦД 1 типу та у 20-25% пацієнтів із ЦД 2 типу. Найчастішими ураженнями кістково-суглобової системи при діабеті є остеоартроз колінних суглобів, котрий виникає як наслідок особливостей метаболічного синдрому, а також плечолопатковий періартрит із синдромом обмеження рухомості суглобів та іноді супутнім теносиновіїтом долонь. Крім того...

07.06.2017 Ревматологія Внутривенная иммунотерапия и ее эффективность в ревматологии

Статья в формате PDF.В последние годы во всем мире увеличивается использование в лечении широкого спектра заболеваний аутоиммунной природы препаратов иммуноглобулинов (ИГ), полученных из сыворотки большого количества доноров. Первые результаты использования этого метода были опубликованы в 1983 году. На первых этапах внедрения иммунотерапии в клиническую практику ее чаще применяли при аутоиммунных невр...

07.06.2017 Ревматологія Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними протизапальними препаратами в ревматології

Статья в формате PDF.Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) надзвичайно широко використовують у всьому світі. Спільними ознаками для препаратів цієї групи є практично повне всмоктування з кишківника, незначна біотрансформація в печінці, подальше зв’язування з альбуміном крові. Переважна більшість НПЗП метаболізуються в печінці системою цитохромів Р450, хоча метаболізм деяких препаратів відбувається ...

07.06.2017 Ревматологія Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита: теория и практика

Статья в формате PDF. По материалам научно-практической конференции «Ревматические заболевания: границы полномочий популяционных и персонифицированных методов лечения» (16-17 марта, г. Киев) В последнее десятилетие в ревматологии широко используется новый класс иммуносупрессивных средств – ​биологических препаратов, воздействующих на воспалительные механизмы ревматоидного артрита (РА), в которых, как известно, принимают участие более 100 цитокинов и хемокинов. Украинский опыт использов...

07.06.2017 Ревматологія Вибір НПЗП при остеоартриті: доказова чи персоналізована медицина?

Статья в формате PDF. За матеріалами науково-практичної конференції «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» (16-17 березня, м. Київ) Остеоартрит (ОА) – найпоширеніша форма ревматичних захворювань суглобів та одна з основних причин хронічного болю й інвалідності у пацієнтів середнього та похилого віку. На підставі тривалих досліджень патогенезу цього захворювання його було визначено не просто як хворобу зношення тканин (хвороба wear an...

07.06.2017 Ревматологія Лечение подагры фебуксостатом: опыт Великобритании

Статья в формате PDF. Несмотря на повсеместную доступность уратоснижающей терапии и возможность клинического излечения подагры, исследования демонстрируют, что ведение пациентов с этим заболеванием остается субоптимальным даже в развитых странах. База данных общей практики Великобритании демонстрирует, что в 2012 г. врачи применяли уратоснижающую терапию только у 25-30% пациентов с подагрой в течение года после постановки диагноза (С. Kuo et al., 2014). Первой линией терапии острой...

27.05.2017 Ревматологія Профілактика та лікування посттравматичного остеоартрозу за допомогою препарату СУСТАМАР (екстракт МАРТІНІЇ)

Стаття у форматі PDF. Попри широке впровадження сучасних методів лікування з відновленням біомеханіки руху, у 20-50% пацієнтів, які перенесли травми суглобів (розриви зв’язок, менісків, пошкодження суглобових поверхонь тощо), у подальшому розвивається остеоартроз. Приблизно кожен восьмий випадок остеоартрозу (ОА) є наслідком травми. Клінічно виражений посттравматичний остеоартроз (ПТОА) може розвиватися через різні проміжки часу: впродовж 2-5 років після переломів або через кілька дека...

10.05.2017 Ревматологія Легочные инфекции при системных ревматических заболеваниях: фокус на оппортунистические инфекции

Для системных ревматических заболеваний (РЗ) характерны высокая заболеваемость и смертность, в значительной мере обусловленные сопутствующими инфекциями. Чаще всего у больных РЗ развиваются легочные инфекции. Эти пациенты подвержены пневмониям, вызываемым как обычными возбудителями, так и оппортунистической микрофлорой, у них наблюдается повышенная склонность к возникновению инфекционных осложнений. Отчасти это происходит из-за нарушения иммунной регуляции на фоне заболевания, в некоторых с...

10.05.2017 Ревматологія Ревматология в Украине сегодня: по итогам научно-практической конференции

16-17 марта в Киеве состоялась очередная научно-практическая конференция Ассоциации ревматологов Украины «Ревматические болезни: границы полномочий популяционных и персонифицированных методов лечения». Основной темой обсуждения ведущих ревматологов страны стали возможности внедрения принципов доказательной медицины в ревматологию в разрезе индивидуальных особенностей пациентов с системными заболеваниями. Докладчики и гости обсудили современное состояние ревматологической службы в Украине, до...

01.05.2017 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Остеопороз в практике семейного врача

Статья в формате PDF. Остеопороз (ОП) – это прогрессирующее системное дегенеративно-метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением прочности, массы и нарушением микроархитектоники костной ткани, что приводит к увеличению хрупкости кости и повышенному риску переломов. При этом заболевание никак себя не проявляет до первого перелома, а наиболее тяжелые осложнения ОП (переломы позвонков и шейки бедра) ассоциируются с повышенным риском летального исхода. Прогредиентное уве...

21.04.2017 Ревматологія На прийомі в сімейного лікаря: складний діагноз псевдоподагри

Суглобовий біль є однією з найбільш частих причин звернення за медичною допомогою до сімейного лікаря. Кількість патологічних станів, у разі яких може зустрічатися суглобовий синдром у різних проявах, досить велика (до 200 захворювань і синдромів). В одних випадках ураження суглобів домінує в клінічній картині захворювання і визначає медико-соціальний прогноз (ревматоїдний артрит, остеоартроз – ОА – та ін.), ...