Ревматологія

14.03.2017 Ревматологія Сучасна імунотерапія в лікуванні ідіопатичних запальних міопатій

Статья в формате PDF. За матеріалами науково-практичної конференції «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб та фармакотерапії» (20-21 жовтня 2016 року, м. Київ) Ідіопатичні запальні міопатії (ІЗМ) — ​група аутоімунних запальних захворювань м’язової тканини, яскравими представниками якої є ідіопатичний поліміозит (ПМ) і дерматоміозит (ДМ). Поширеність ІЗМ становить 11 випадків на 100 тис. населення, при цьому за рік на 1 млн осіб реєструють ві...

14.03.2017 Ревматологія Раціональний вибір НПЗП при больовому синдромі як важливий компонент алгоритму лікування остеоартриту

Статья в формате PDF.Відповідно до сучасних уявлень остеоартрит (ОА) розглядають як гетерогенну групу захворювань різної етіології, але зі схожими біологічними, морфологічними та клінічними наслідками, за яких у патологічний процес залучається не тільки суглобовий хрящ, а й усі структури суглоба. Ключовим симптомом ОА є біль. Він негативно впливає на якість життя, призводить до зниження чи вт...

13.03.2017 Ревматологія В центре внимания – дефицит витамина D

1 декабря 2016 г. в Киеве состоялся Международный форум «Дефицит витамина D – проблема национального и глобального масштаба», в котором приняли участие ведущие зарубежные и отечественные эксперты и около 200 специалистов из разных регионов Украины. Они обсудили риски, связанные с дефицитом витамина D у разных категорий населения, а также новейшие подходы к его профилактике и коррекции. Работу форума открыл президент Украинской ассоциации остеопороза и Украинской ассоциации менопаузы, андропау...

12.03.2017 Ревматологія Коморбідність хронічного панкреатиту й остеоартрозу: клініко-патогенетичні аспекти

Одним із найбільш поширених захворювань суглобів, яке діагностується не менше ніж у 20% населення планети, є остеоартроз (ОА). В Україні офіційно зареєстровано понад 500 тис. хворих на ОА, що, як припускають експерти, значно менше, ніж у реальному житті. Згідно зі статистичними даними, кожен третій мешканець має подібне ураження суглобів [1, 13]. Актуальність даної патології для суспільства полягає в том...

12.03.2017 Ревматологія Глюквамін у комплексній терапії остеоартрозу та неспецифічного болю в спині

Статья в формате PDF. Остеоартроз (ОА) вважається найбільш розповсюдженою формою ураження суглобів і посідає одне з провідних місць у структурі патології кістково-м’язової системи (КМС). ОА є однією з основних причин функціональної недостатності та передчасної втрати працездатності в дорослих. Біль у спині щонайменше раз у житті відчуває кожна людина. У сучасній літературі для визначення вказаного стану використовується термін «неспецифічний біль у спині» (НБС). Він є однією з на...

12.03.2017 Ревматологія Остеоартроз: сучасні концепції лікування

Статья в формате PDF. Остеоартроз (ОА) є найбільш поширеним різновидом ревматичної патології, що асоціюється зі значною захворюваністю, смертністю, ранньою інвалідизацією, втратою працездатності та зростанням витрат на охорону здоров’я, особливо серед осіб середнього та похилого віку (Hochberg M.C., 2012; Helmick C.G. et al., 2008). Згідно з даними різних авторів, на ОА страждає 5-18% населення світу (Lawrence R.C. et al., 2008). Звіти ВООЗ вказують, що ОА відзначається в 40% осіб пох...

10.03.2017 Ревматологія Метилпреднизолон при ревматических заболеваниях у детей

Сегодня глюкокортикоиды (ГК) остаются препаратами первой линии в комплексном лечении ревматических заболеваний (РЗ), особенно у детей. Применение ГК (в сочетании с цитостатической терапией) дает возможность быстро и эффективно подавлять активность заболевания. Согласно многолетним наблюдениям дети, страдающие РЗ, благодаря своевременному назначению ГК получают не только шанс на достижение длительной ремиссии, но и возможность в последующем социально адаптироваться, освоить профессию, создать семью, иметь здоровых детей....

10.03.2017 Ревматологія Метилпреднизолон по сравнению с дексаметазоном в пошаговой терапии обострения хронического обструктивного заболевания легких

Как свидетельствуют эпидемиологические исследования, хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) в странах Евросоюза и Северной Америки страдают от 4% до 10% взрослого населения. В структуре общей смертности среди лиц старше 45 лет ХОЗЛ занимает 4-е место (уступая только сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям и пневмонии), ежегодно становясь причиной смерти более 2,75 млн человек. Не менее важна экономическая составляющая - по величине затрат ХОЗЛ занимает лидирующее место среди болезней органов дыхания. Эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 2020 г. общемировая распространенность ХОЗЛ переместится с 12-го места на 5-е, а смертность от этого заболевания к 2030 г. удвоится....

06.02.2017 Ревматологія Німедар – вітчизняний німесулід у гранулах та гелі для лікування захворювань опорно-рухового апарату

Статья в формате PDF. Захворювання опорно-рухового апарату (ЗОРА) досить поширені в Україні та світі. У США щороку реєструється 130 млн випадків ЗОРА, а майже 1 млн працівників тимчасово втрачають працездатність унаслідок подібних хвороб. Що стосується фінансового навантаження, то страхові виплати працівникам через ЗОРА становлять 15 млрд доларів щорічно (Bhattacharya A., 2014). В Україні у 2012 р. захворюваність на ЗОРА становила 3182 на 100 тис. населення, що вдвічі перевищує рівень зах...

17.01.2017 Кардіологія Ревматологія Фармакотерапия в ревматологии: прогнозирование и предупреждение осложнений на основе персонифицированной и доказательной медицины

20-21 октября в г. Киеве состоялась научно-практическая конференция «Прогнозирование и предупреждение осложнений течения и фармакотерапии ревматических заболеваний». Конференция уже традиционно предоставила возможность ученым и практическим врачам рассмотреть новые рекомендации в области диагностики и лечения ревматических заболеваний, поделиться собственным опытом ведения наи­более трудных пациентов и обсудить междисциплинарные проблемы со специалистами, которые также сталкиваются в своей пр...

17.01.2017 Педіатрія Ревматологія Стандарти та рекомендації з перехідної допомоги пацієнтам молодого віку з ювенільним початком ревматичних захворювань (EULAR/PReS, листопад, 2016 р.)

У цьому році експерти Європейської протиревматичної ліги та Європейського товариства дитячих ревматологів (EULAR/PReS) оприлюднили стандарти й рекомендації щодо перехідної допомоги пацієнтам молодого віку (ПМВ) з ювенільними ревматичними захворюваннями та патологією опорно-рухового апарату. Кінцевий консенсус містить 12 рекомендацій, сфокусованих на перехідній допомозі ПМВ із зазначеними захворюваннями. Рекомендації включають: високоякісну допомогу в ранньому підлітковому віці; інтегральну...

16.01.2017 Кардіологія Ревматологія Як оптимізувати комплексне лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця?

Статья в формате PDF. Проблема серцево-судинних захворювань (ССЗ) набуває дедалі більшої актуальності, адже в структурі загальної смертності населення всього світу саме кардіоваскулярна патологія обіймає провідні позиції. У групі ССЗ чільне місце посідає ішемічна хвороба серця (ІХС), тому відбуваються постійне вдосконалення та пошук найефективніших фармакотерапевтичних методів лікування цього захворювання. Класично ІХС визначають як гостре чи хронічне ураження серця, спричинене зме...