Ревматологія

12.02.2015 Кардіологія Ревматологія Биологическая терапия в ревматологии (по материалам научно-практической конференции)

30-31 октября 2014 г. в киевском Доме кино под эгидой Ассоциации ревматологов Украины была проведена научно-практическая конференция «Инновационные технологии лечения в ревматологии с позиций доказательной медицины». На конференции с докладом «Биологические препараты – оригинальные и биоподобные: возможность и правомерность постановки знака равенства?» выступил президент Ассоциации ревматологов Украины, директор ГУ ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, академик НАМН Укра...

12.02.2015 Кардіологія Ревматологія Ініціатива Fit for Work Europe в Україні: мета, завдання, перспективи

Упродовж багатьох років розповсюдження неінфекційних хвороб спостерігається в усіх розвинених європейських країнах. Хвороби кістково-м'язової системи (КМС) та сполучної тканини є одними з найбільш поширених неінфекційних захворювань, які значно погіршують стан здоров'я працездатного населення. Ураження КМС не становлять безпосередньої загрози для життя, але є однією з найпоширеніших причин втрати працездатності. За даними дослідження, проведеного Британським незалежним товариством праці (...

11.02.2015 Кардіологія Ревматологія Лечение системной красной волчанки: достижения, проблемы

Системная красная волчанка (СКВ) – прототип системного аутоиммунного заболевания, характеризуемого поликлональным аутоантительным ответом. Аутоантитела обусловливают поражение различных органов и систем организма как за счет непосредственного воздействия на мишени (антиэритроцитарные, антитромбоцитарные, антилимфоцитарные и другие аутоантитела), так и о...

11.02.2015 Кардіологія Ревматологія Сучасні засади діагностики та лікування системної склеродермії

Системна склеродермія (ССД) – прогресивне системне захворювання, в основі якого лежить ураження сполучної тканини з переважанням фіброзу, поширена судинна патологія за типом облітераційного ендартерiїту та синдрому Рейно (СР) з характерними фіброзними змінами шкіри, опорно-рухового апарату та внутрішніх органів (легень, серця, травного тракту, нирок)...