НПК "Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини: визначення статусу менеджмент на основі міжнародних стандартів"

Дата проведення:  22.03.2018 - 23.03.2018

Місто проведення: м. Київ

Перелік країн-учасниць: Україна

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету):

  • ВГО «Асоціація ревматологів України»
  • ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»

Адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5

Тел. (044) 275-52-63