НПК «Сучасна онкологія: інновації діагностики та лікування» (для молодих вчених)

Дата проведення: 23.03.2018

Місто проведення: м. Київ

Перелік країн-учасниць: Україна

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету): Національний інститут раку МОЗ України

Адреса: 03022, м. Київ вул. Ломоносова, 33/43

Тел. (044) 257-01-87