НПК з міжнародною участю «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз, міжнародний та національний досвід»

Дата проведення: 29.03.2018

Місто проведення: м. Київ

Перелік країн-учасниць: Україна

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету): 

  • ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Адреса: 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10

Тел. (044) 275-41-33

  • Асоціація фтизіатрів і пульмонологів
  • Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України