НПК з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку, первинні імунодефіцити, діагностика, можливості лікування»

Дата проведення: 31.05.2018 - 01.06.2018

Місто проведення: м. Тернопіль

Перелік країн-учасниць: Україна, Польща, Білорусь, Угорщина

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету): ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Адреса: 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1

Тел. (0352) 26-90-61, (068) 321-82-48