НПК з міжнародною участю «Дерматозоонози: актуальні питання діагностики, лікування та профілактики»

Дата проведення: 04.06.2018

Місто проведення: м. Тернопіль

Перелік країн-учасниць: Україна, Білорусь, Польща, США

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету): ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Адреса: 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1

Тел. (097) 570-82-66