0 %

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Серцево-судинна допомога в практиці сімейного лікаря : діагностика, лікування, профілактика»

Дата проведення: 26.02.2020 по 27.02.2020

Місце проведення: м. Львів

Перелік країн-учасниць: Україна, Велико­британія

Організація, відповідальна за проведення заходу

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел. (044) 275-66-33, 275-67-69.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України.

Світова Федерація Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ)