0 %

Науково-практична міждисциплінарна конференція з міжнародною участю «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику»

Дата проведення: 05.03.2020 по 06.03.2020

Місце проведення: м. Тепнопіль

Перелік країн-учасниць: Україна, Польща, Білорусь

Організація, відповідальна за проведення заходу

ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1.

Асоціація акушерів-гінекологів України.

Тел. (050) 377-43-17, (067) 366-43-05, (050) 978-31-35