0 %

НПК з міжнародною участю «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід»

Дата проведення: 19.03.2020 по 19.03.2020

Місце проведення: м. Київ

Перелік країн-учасниць: Україна, Вірменія

Організація, відповідальна за проведення заходу

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України».

03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел. (044) 275-41-33