0 %

VIІІ НПК «Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень»

Дата проведення: 18.06.2020

Місце проведення: м. Київ, вул. Велика Житомирська 2а, Конгрес-хол готеля “Інтерконтиненталь”

Запрошуємо до участі в роботі конференції пульмонологів, терапевтів та алергологів.

Робота конференції буде проходити в вигляді науково-практичних доповідей за участю провідних фахівців нашої країни.

Робочі мови конференції: українська та російська.

В роботі конференції прийме участь приблизно 250 осіб.

Адреса оргкомітету конференції:

03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології НАМН України, член-кор. НАМН України,

професор Гаврисюк Володимир Костянтинович

тел. (044) 270-35-59

gavrysyuk@ukr.net професор

Дзюблик Олександр Ярославович

тел. (044) 270-35-61

oleksandrd@pulmon.kiev.ua