ІІІ з’їзд Євразійскої Асоціації Дитячих нейрохірургів з міжнародною школою ISPN

Дата проведення: 17.05.2022 по 20.05.2022

Місце проведення: Онлайн

Перелік країн - учасниць: Україна, Білорусь, РФ, Казахстан, Грузія, Вірменія, Азебарджан, Узбекістан, Киргизія, Молдова, Монголія, 
Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Норвегія, Німеччина, США, Бразилія, Швейцарія, Великобританія

Установа-організатор, відповідальна за проведення  заходу (адреса, телефон оргкомітету) 

Євразійська асоціація дитячих нейрохірургів

Адрес: 220114, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Франциска Скорини 24

Телефон: (067) 570-38-89, alex_duhneiro@me.com

Українська спілка інтраопераційного нейромоніторингу

Адрес:  61023, м. Харків, вул. Динамівська, буд. 3, к.Б

Телефон: (057) 36-19-19, helena_mitten.s@me.com

Українська Асоціація нейрохірургів

Адрес: 04050, м. Київ, вулиця Платона Майбороди 32

Телефон: (0312) 61-47-33, vsmolanka@gmail.com

Благодійна організація «Благодійний фонд розвитку інновацій медицини «РІМОН»

Адрес: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, 7-ий поверх

Телефон: (044) 537-52-77, (050) 448-93-38 foundation@rimon.in.ua