НПК з міжнародною участю «Гнатишаківські читання 2022: мультидисциплінарний підхід в комбінованому лікуванні раку яєчників»

Дата проведення: 25.02.2022 по 26.02.2022

Місце проведення: Онлайн

Перелік країн - учасниць: Україна, Франція, Італія

Рак яєчника залишається однією з найбільш серйозних проблем сучасної онкології, посідаючи третє–четверте місце серед пухлин репродуктивної системи та сьоме рангове місце у структурі загальної онкологічної захворюваності у світі. Водночас смертність від раку яєчників перевищує смертність від усіх онкогінекологічних патологій, разом узятих , і посідає п’яте місце серед причин смерті від усіх злоякісних пухлин у жінок. В Україні смертність від РЯ сягає 8,1 на 100 тис. жіночого населення, не маючи тенденції до стійкого зниження.

На конференції наведемо огляд сучасних можливостей лікування хворих на рак яєчників. Детально висвітлемо раціональний вибір тактики лікування пацієнтів хірургічним і хіміотерапевтичним методами. Розглянємо комбінований підходи — поєднання циторедуктивної операції та хіміотерапії. Акцентуємо провідну роль мультидисциплінарного підходу до лікування хворих на рак яєчників.

Установа-організатор, відповідальна за проведення  заходу (адреса, телефон оргкомітету) 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Адрес: 79059, м. Львів, вул.Я.Гашека, 2а,

Телефон: (032) 295-37-70 (067) 747-94-07, (067) 940-69-33

Детальніша інформація на сайті заходу