НПК «Практична офтальмологія»

Дата проведення: 24.02.2022 по 25.02.2022

Місце проведення: Онлайн

Перелік країн - учасниць: Україна

Установа-організатор, відповідальна за проведення  заходу (адреса, телефон оргкомітету) 

Інститут радіаційної гігієни і епідеміології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

Адрес: 04050, м. Київ, в. Юрія Іллєнка, 53

Телефон: (044) 424-87-52, Rad_epid@ukr.net