НПК «Удосконалення професійних знань з пульмонології та алергології як важлива складова безперервної медичної освіти»

Дата проведення: 26.02.2022 

Місце проведення: Онлайн

Перелік країн - учасниць: Україна

Установа-організатор, відповідальна за проведення  заходу (адреса, телефон оргкомітету) 

ГО «Асоціація безперервної медичної освіти та професійного розвитку лікарів України»

Адрес: 06010, м. Харків, вул. Лисаветинська, 7В

Телефон: (095) 732-57-85, naukakonf@ukr.net