НПК «Ендокринна патологія у віковому аспекті»

Дата проведення: 30.11.2023 по 01.12.2023

Місце проведення: Онлайн

Для фахівців сфери охорони здоров'я, які мають вищу медичну освіту, наступних лікарських спеціальностей: Акушерство і гінекологія; Анестезіологія; Гастроентерологія; Геріатрія; Дерматовенерологія; Дитяча анестезіологія; Дитяча гінекологія; Дитяча ендокринологія; Дитяча кардіологія; Дієтологія; Ендокринологія; Епідеміологія; Загальна практика - сімейна медицина; Імунологія; Кардіологія; Клінічна біохімія; Клінічна онкологія; Клінічна лабораторна діагностика; Лікувальна фізкультура; Медицина невідкладних станів; Народна і нетрадиційна медицина; Неврологія; Неонатологія; Нефрологія; Онкохірургія; Організація і управління охороною здоров'я; Офтальмологія; Педіатрія; Променева терапія; Радіологія; Радіонуклідна діагностика; Судинна хірургія; Терапія; Ультразвукова діагностика; Фізіотерапія; Функціональна діагностика; Хірургія

Пріоритетні програмні питання:

 • фундаментальні аспекти сучасної ендокринології;
 • новітні інноваційні технології у профілактиці та лікуванні найпоширеніших ендокринних захворювань;
 • епідеміологія та патогенез цукрового діабету та його ускладнень;
 • цукровий діабет і серцево-судинні захворювання;
 • неврологічні та судинні ускладнення цукрового діабету;
 • нецукровий діабет;
 • поліендокринопатії;
 • патологія щитовидної залози;
 • орфанні захворювання;
 • дитяча ендокринологія;
 • репродуктивна ендокринологія;
 • ендокринна хірургія;
 • ожиріння та метаболічний синдром;
 • нейроендокринологія.
 • сомато-статевий розвиток та ендокринопатії;
 • дитяча гінекологія;
 • коморбідна патологія у дітей та підлітків з ендокринопатіями;
 • психічне здоров’я дітей шкільного віку із ендокринопатіями та порушенням пубертату;
 • самоконтроль цукрового діабету у дітей та підлітків.

Детальніша інформація на сайті заходу