НПК з міжнародною участю «XII наукова сесія інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології»

Дата проведення: 12.06.2024 по 14.06.2024

Місце проведення: Онлайн/Офлайн: Буковель, готель Radisson

Теми, які будуть представлені до уваги шановної аудиторії, є дуже актуальними:

  1. особливості ведення хворих з захворюваннями органів травлення в умовах воєнного часу;
  2. діагностика, лікування та профілактика захворювань органів травлення;
  3. етіологія та патогенез хвороб органів травлення;
  4. новітні технології хірургічного лікування (у т.ч. мініінвазивного) патології органів травлення;
  5. ключові питання діагностики та лікування запальних захворювань кишечнику;
  6. передракові стани в гастроентерології та профілактика раку шлунковокишкового тракту;
  7. діагностика, лікування та профілактика захворювань органів травлення у дітей;
  8. нутріціологія та лікувальне харчування при хворобах органів травлення;
  9. якість життя пацієнтів з захворюваннями органів травлення.

Детальніша інформація на сайті заходу