Симптом-модифицирующие эффекты авокадо в лечении воспаления: результаты исследования

20.07.2017

В открытом проспективном наблюдательном клиническом исследовании, проведенном в 99 медицинских центрах с участием 4822 больных (средний возраст - 60,7±11,6 года, 
73,4% - женщины) с симптоматическим остеоартрозом коленного сустава, изучалось применение авокадо в качестве терапевтического средства при данной патологии. Результаты показали значительное уменьшение активного воспаления при приеме указанного лечения. Исследователи связывают это с тем, что авокадо в большом количестве содержит неомыляемые соединения, а также фитостеролы и жирные кислоты, способные воздействовать на экспрессию цитокинов и ингибировать интерлейкин-1 (ИЛ-1) - главный патогенетический фактор развития и прогрессирования воспаления, предотвращая таким образом патологическое влияние на хондроциты и синовиоциты. Пиаскледин подавляет ИЛ-1β-стимулированный синтез матриксных металлопротеиназ хондроцитами, экспрессию ИЛ-6, ИЛ-8 и простагландина Е2, обусловливает как антикатаболическое воздействие на матрикс хряща, так и торможение вторичного воспаления в тканях сустава (в синовиальной оболочке, энтезисах, субхондральной кости и непосредственно в гиалиновом хряще). Кроме того, компоненты авокадо повышают экспрессию трансформирующих факторов роста β1 и β2, а также ингибитора плазминогена-1 (PAI-1), активно влияющих на синтез макромолекул межклеточного вещества суставного хряща - протеогликанов и коллагена 2 типа. При ежедневном приеме авокадо в течение 6 мес отмечалось значительное улучшение функциональной способности пациентов, о чем свидетельствует уменьшение индекса Лекена в среднем с 8 до 4 баллов (р<0,001). Отмечалось также снижение интенсивности боли (р<0,001) на протяжении всего периода наблюдения (средняя оценка уменьшилась с 6 до 3 баллов), а также боли в состоянии покоя (по ВАШ с 1,8 до 0 см), боли при ходьбе (по ВАШ с 5,6 до 1,9 см). Потребность в использовании аналгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов снизилась с 58,8 до 24,9% (р<0,001), при этом зафиксировано уменьшение суточной дозы последних с 1 до 0,67.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Фармакологічне відновлення нижніх дихальних шляхів як спосіб лікування легеневого фіброзу

Для багатьох прогресуючих захворювань легень, таких як ідіопатичний легеневий фіброз (ІЛФ), ключовою проблемою є низький запас нових стовбурових клітин для відновлення та усунення пошкодження. Альвеолярні епітеліальні клітини 2 типу (AEC2s) відповідають за регенерацію та прискорення росту здорової тканини – без них функція легень знижується, і може виникнути низка важких захворювань. Але група вчених зі Scripps Research (дослідницький заклад у Каліфорнії) та його підрозділу з розроблення ліків, Інституту інноваційної медицини, створили невелику молекулу, що здатна стимулювати ріст легеневих стовбурових клітин. Ці нові відкриття, опубліковані у Proceedings of the National Academy of Sciences, забезпечують біологічне підтвердження концепції активації одного з регенеративних шляхів організму та відновлення пошкодженої легеневої тканини....

12.04.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Учені створили синтетичні тромбоцити, що зупиняють кровотечу та сприяють загоєнню

Дослідники розробили синтетичні тромбоцити, які можна використовувати для зупинки кровотечі та прискорення загоєння ран. Вони продемонстрували свою ефективність на моделях тварин, і незабаром відбуватимуться клінічні випробування на людях. Ряд медичних ситуацій потребує переливання тромбоцитарної маси, наприклад, у випадках сильної кровотечі або для пацієнтів перед операцією чи під час хіміотерапії. Зараз пацієнти в будь-якій із цих ситуацій отримують тромбоцити, зібрані від донорів крові, в ідеалі із сумісною групою. Це складно, оскільки доступні незначні запаси тромбоцитів, ці клітини мають обмежений термін придатності і повинні зберігатися в контрольованих умовах....