Влияние положения головы в период сразу после острого инсульта на клинический исход у пациентов

04.11.2017

Согласно имеющимся данным положение тела больного после острого инсульта играет важную роль в улучшении мозгового кровообращения и влиянии на риск аспирационной пневмонии. В настоящем исследовании специалисты пытались определить, возможно ли улучшить клинический исход у пациентов, перенесших острый ишемический инсульт, посредством расположения больного строго горизонтально (лежа на спине), влияя таким образом на степень оксигенации головного мозга.

В рандомизированное перекрестное исследование HeadPoST (The Head Position in Acute Stroke Trial), проведенное в медицинских центрах 9 различных стран мира, были включены 11 093 пациента, перенесшие острый инсульт (85% - ишемической этиологии). Все участники были рандомизированы в две группы: в первой группе головной конец кровати располагался строго горизонтально, а во второй был приподнят под углом ≥30. Положение тела устанавливалось вскоре после госпитализации больного и поддерживалось на протяжении 24 ч. В качестве первичной конечной точки была принята степень инвалидизации на 90-й день, которая определялась по модифицированной шкале Рэнкина (суммарная оценка от 0 до 6 баллов, где 6 баллов соответствуют летальному исходу).

Средний временной интервал между первыми проявлениями симптомов инсульта и принятием положения в кровати составлял 14 ч (межквартильный диапазон - от 5 до 35 ч). У пациентов из группы горизонтального положения реже, чем у больных из группы возвышенного положения, удавалось поддерживать выбранную позицию на протяжении 24 ч (87 vs 95%; р<0,001).

По окончании 90-дневного периода наблюдения ученые не обнаружили достоверного влияния положения верхней половины тела на изменение оценки по модифицированной шкале Рэнкина (отношение шансов 1,01; 95% ДИ 0,92-1,10; р=0,84). 90-дневная летальность в группе горизонтального положения больных составила 7,3%, а в группе возвышенного положения - 7,4% (р=0,83). Специалисты также не выявили значимых различий между группами по частоте возникновения серьезных нежелательных явлений, в числе которых повторный инсульт, пневмония и другие инфекционные поражения (14,3 и 13,5% соответственно; р=0,51).

Таким образом, положение головы пациента в течение первых 24 ч после острого нарушения мозгового кровообращения не влияет на клинический исход перенесенного инсульта.

Anderson C.S. et al. Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning in Acute Stroke. N. Engl. J. Med., 22 June 2017; 376: 2437-2447.
 

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

Мініатюрний стимулятор мозку як альтернатива лікування депресії та інших психіатричних розладів 15.04.2024 Неврологія Психіатрія Мініатюрний стимулятор мозку як альтернатива лікування депресії та інших психіатричних розладів

Інженери Університету Райса, приватного дослідницького закладу у Х'юстоні, штат Техас, розробили найменший імплантований стимулятор мозку, роботу якого вже продемонстрували на пацієнті. Завдяки новітній технології магнітоелектричної передачі енергії пристрій розміром із горошину, розроблений у лабораторії університету за співпраці з компанією Motif Neurotech, можна живити без проводів через зовнішній передавач і використовувати для стимуляції мозку через тверду оболонку – захисну оболонку мозку, прикріплену до дна черепа. Пристрій, відомий як Digitally programmable Over-brain Therapeutic (DOT – цифровий позамозковий метод терапії), може революціонізувати лікування депресії та інших психіатричних або неврологічних розладів....

02.04.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Додаток до смартфонів може прокласти шлях до лікування лобно-скроневої деменції в людей до 60 років

Лобно-скронева деменція (ЛСД) – руйнівний неврологічний розлад, який часто проявляється в середньому віці (40-60 років) і зазвичай спричинений мутаціями генів, що кодують специфічні для мозку білки (наприклад, Тау-білок, проґранулін). Дослідженню захворювання перешкоджають проблеми з ранньою діагностикою та труднощі з відстеженням того, як люди реагують на лікування, яке, імовірно, буде ефективним лише на ранніх стадіях. Щоби вирішити цю проблему, дослідницька група під керівництвом Каліфорнійського університету в Сан-Франциско створила когнітивні тести за допомогою мобільного додатку та винайшла, що він може виявити ранні ознаки ЛСД у людей, які були генетично схильні до захворювання, але ще не розвинули симптоми. Ці тести були принаймні такими ж чутливими, як нейропсихологічні оцінки, зроблені в клініці....

27.03.2024 Діагностика Неврологія Від аутизму до хвороби Альцгеймера: масштабне дослідження на тваринах пов’язує зміни рН мозку з когнітивними дисфункціями

Міжнародна дослідницька група, до складу якої входять 131 дослідник зі 105 лабораторій у семи країнах, опублікувала статтю на порталі eLife. Дослідження визначає дисфункцію енергетичного метаболізму мозку, що призводить до змін рН і рівнів лактату як загальних ознак у численних тваринних моделях нейропсихіатричних і нейродегенеративних розладів, таких як інтелектуальна недостатність, розлади аутистичного спектра, шизофренія, біполярний розлад, депресивні розлади та хвороба Альцгеймера. Раніше зв’язок між змінами рН мозку, рівнями лактату та специфічними поведінковими аномаліями не був чітко встановлений....