Судорожные приступы ассоциированы с повышенным риском развития ишемического инсульта, но не острого инфаркта миокарда

04.11.2017

Согласно результатам исследования, представленного на Международной конференции по вопросам инсульта, эпилептические припадки у пациентов, принимающих участие в программе Medicare (федеральной программе медицинской помощи пожилым лицам в США), ассоциированы с повышенным риском развития ишемического инсульта, но не острого ИМ (ОИМ).

Специалисты проанализировали медицинские данные 1 548 556 госпитализированных больных и амбулаторных пациентов в возрасте ≥66 лет, участвующих в программе Medicare, за период с 2008 по 2014 г. Диагноз эпилепсии был выставлен на основании двух или более сообщений о судорожных припадках у госпитализированного пациента. В качестве комбинированной первичной конечной точки исследования было принято развитие ишемического инсульта или ОИМ.

По окончании среднего периода наблюдения в 4,4 года эпилепсия была диагностирована у 1% (n=15 055) бенефициаров, тогда как ишемический инсульт или ОИМ имели место у 7,9% (n=131 866) участников. При сравнении с остальными представителями когорты было обнаружено, что пациенты с эпилепсией были старше (76 vs 74 года) и имели более тяжелое течение сопутствующих сосудистых заболеваний. Частота развития инсульта или ОИМ составила 3,28% (95% ДИ 3,1-3,47) в год среди больных с эпилепсией по сравнению с 1,79% (95% ДИ 1,78-1,8) среди лиц без эпилепсии (нескорректированный относительный риск, ОР 1,89; 95% ДИ 1,78-2,0).

После корректировки по демографическим признакам и сосудистым факторам риска наблюдались умеренно выраженная взаимосвязь между эпилепсией и риском развития комбинированной конечной точки (скорректированный ОР 1,36; 95% ДИ 1,29-1,44), достоверная ассоциация эпилепсии с возникновением ишемического инсульта (скорректированный ОР 1,77; 95% ДИ 1,65-1,90) и отсутствие какой-либо связи эпилепсии с ОИМ (скорректированный ОР 0,95; 95% ДИ 0,86-1,04).

Авторы исследования предположили, что причиной некоторой доли судорожных припадков у пожилых пациентов являются скрытые (невыявленные) кардиоваскулярные заболевания, предзнаменующие развитие инсульта в будущем. Из этого следует, что впервые выявленная эпилепсия у пожилых пациентов является возможностью для наиболее точной стратификации сосудистого риска и своевременного принятия соответствующих профилактических мер.

Healio. Seizures associated with increased risk for ischemic stroke but not acute MI in older patients. 03 March 2017.
Mercuri M.A. et al. Abstract 140. Presented at: International Stroke Conference; Feb. 22-24, 2017; Houston.

 

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

Нова терапевтична мішень для лікування черепно-мозкової травми 22.04.2024 Неврологія Нова терапевтична мішень для лікування черепно-мозкової травми

Згідно з даними Центру з контролю за захворюваннями, більшість черепно-мозкових травм виникає в результаті падінь, автомобільних аварій або насильницьких нападів, доволі часто вони виникають під час спортивних змагань або є наслідками воєнних дій. У кожному випадку зовнішня сила достатньо інтенсивна, щоби змістити мозок усередині черепа, спричиняючи значне порушення руху крові та функції гематоенцефалічного бар’єра (ГЕБ). ГЕБ – це високоселективний напівпроникний кордон, утворений ендотеліальними клітинами, який регулює перенесення речовин між системою кровообігу та центральною нервовою системою, захищаючи мозок від шкідливих або небажаних речовин у крові....

19.04.2024 Неврологія Сполуки канабіноїдів є перспективними для лікування неврологічних розладів

Кожна десята людина старше 65 років має такий віковий неврологічний розлад, як хвороба Альцгеймера або Паркінсона, але варіанти лікування залишаються неточними. Останнім часом вчені почали досліджувати, чи можуть канабіноїди – сполуки, отримані з рослини коноплі, такі як ТГК (тетрагідроканабінол) і КБД (канабідіол), – запропонувати рішення. Менш відомий канабіноїд під назвою КБН (канабінол) нещодавно зацікавив дослідників, які почали вивчати клінічний потенціал менш психоактивної речовини....

19.04.2024 Алергія та імунологія Неврологія Як дані, надані фітнес-трекерами та смартфонами, можуть допомогти людям із розсіяним склерозом

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, розсіяний склероз (РС) вражає понад 1,8 мільйона людей, і хоча є методи, які запобігають рецидивам і покращують якість життя, повноцінного лікування не існує. Основною проблемою сучасних способів терапії РС є нездатність лікувати хронічне активне нейрозапалення в мозку та пов’язану із цим нездатність відновити втрату мієліну, який покриває та захищає аксони, електричні «дроти» мозку. Із часом це призводить до постійного пошкодження нервових клітин і повільної прогресуючої втрати неврологічної функції в пацієнтів....