Стан психоемоційної сфери у хворих на бронхіальну астму

10.05.2018

 

Бронхіальна астма (БА) – це патологія органів дихання, що призводить до зростання тимчасової або стійкої непрацездатності та зниження якості життя. Актуальною причиною прогресування даного захворювання та зниження рівня його контролю є порушення психоемоційної сфери пацієнтів.

Мета дослідження: визначити наявність соматопсихічних порушень у хворих на БА в залежності від ступеня тяжкості перебігу захворювання.

Матеріали та методи. Було обстежено 38 хворих на БА, які були розділені на 3 групи відповідно до ступеня тяжкості. До І групи було віднесено хворих з персистуючим перебігом захворювання легкого ступеня, до ІІ групи – персистуючим перебігом середнього ступеня і до ІІІ групи – персистуючим перебігом тяжкого ступеня. Оцінка стану психоемоційної сфери пацієнтів проводилася за допомогою анкетного методу: за шкалою невротизації Вассермана та шкалою тривожності Спілберга – Ханіна.

Результати. Аналіз результатів анкетування за шкалою Спілберга – Ханіна свідчить про зростання ситуативної та особистісної тривожності у хворих на БА. Так, у респондентів ІІІ групи показник ситуативної тривожності перевищує відповідний у пацієнтів І групи в 2,7 раза, ІІ групи – в 1,4 раза. Подібна динаміка встановлена при досліджені особистісної тривожності, що підтвердилася вірогідним її зростанням у респондентів ІІІ групи – у 3,1 раза та 1,3 раза порівняно з відповідними показниками у пацієнтів І та ІІ групи. При вивченні стану невротизації за шкалою Вассермана встановлено, що високий рівень невротизації мали пацієнти ІІІ та ІІ групи – 84% та 67% відповідно, низький – респонденти І групи – 38%.

Висновки. Таким чином, у пацієнтів, хворих на БА, спостерігають зміни з боку психоемоційної сфери, вираженість яких пов’язана з тяжкістю захворювання: чим вище ступінь, тим більше виражені соматопсихічні розлади. Результати досліджень доводять доцільність визначення соматопсихічних порушень у пацієнтів з БА з використанням інформативних тестів-опитувальників, що дасть змогу визначити ступінь дезадаптації та розробити ефективні заходи з профілактики загострень БА.

Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» Спеціальний номер ' 2018 Тема: Конференція «Алергійні захворювання в клінічній практиці»

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Алергія та імунологія

Виявлено високу ефективність транскраніальної магнітної стимуляції при резистентній до лікування депресії 24.06.2021 Психіатрія Виявлено високу ефективність транскраніальної магнітної стимуляції при резистентній до лікування депресії

Результати масштабного реєстрового дослідження показали, що лікування за допомогою транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС) чинить потужний сприятливий вплив в осіб із великим депресивним розладом (ВДР). За оцінками клініцистів та самих хворих, ТМС є «напрочуд ефективною» та «сенсаційною» відповідно до результатів. Отримані дані були представлені онлайн на щорічному зібранні Американської психіатричної асоціації (APA) 2021 р....

22.06.2021 Психіатрія Двадцятирічне спостережне дослідження пов'язує дитячу депресію з порушенням здоров'я та соціальним функціонуванням у дорослому віці

Депресія серед молоді у віці від 10 до 24 років є одночасно провідною причиною стресу та можливим фактором ризику розвитку майбутніх захворювань та порушень. Згідно з результатами дослідження, опублікованого у Журналі Американської академії дитячої та підліткової психіатрії (JAACAP), депресія у дитячому або юнацькому віці пов'язана з вищим рівнем тривожності та вживання наркотичних речовин, погіршенням стану здоров'я та соціальної діяльності, меншими фінансовими та освітніми досягненнями, підвищенням злочинних нахилів у дорослому житті....

31.05.2021 Нефрологія Психіатрія Симптоми депресії пов’язані зі швидким зниженням функції нирок

Згідно з результатами дослідження, яке незабаром буде опубліковано у виданні American Society of Nephrology, у дорослих із попередньо нормальною функцією нирок та таких, які мали симптоми депресії, частіше спостерігалося швидке зниження функції нирок....